Open Procurement Albania

Blerje tonera për Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore (AKBPM)
Tender object Blerje tonera për Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
Reference No. REF-19026-04-19-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 743 747,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-04-2019
Last date of Submitted Documents 03-05-2019
Tender Held Date 03-05-2019
No. of Bidders 3
Bidders INFOSOFT
IT GJERGJI COMPUTER
ALBMEDIA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • IT Gjergji Kompjuter
 • The winning bid ALL without vat 174,167.1 leke (shumatorja e çmimeve për njësi) pa tvsh.
  Bidder Announcement date 03-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Brenda 10 ditëve nga dita e lidhjes së kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër 24 muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “ALBAMEDIA” SHPK:
  Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë prej dokumenteve të kërkuara në DT. 2. “INFOSOFT” SHPK:
  Ofertuesi nuk paraqiti dokumentacion provues për elementet e veçanta të ofertës ekonomike anomalisht të ulët sipas nenit 56 të LPP-së.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-19026-04-19-2019
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  Embassy of USA

  The establishment of this portal's database is financially supported from the US Embassy Democracy Commission, Small Grants Program.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data