Open Procurement Albania

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
4 Meni SHPK 22 71,538,156 22 71,538,156 63,161,958

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Nënë Tereza"  University Hospital Center Mirembajtje impiantesh elektrike per Qendren Spitalore Universitare Nene Tereza 4,165,988 Announced the Winner Meni SHPK 4,026,889.00
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Lyerje të objekteve ndërtimore për Administratën e Universitet it të Mjekësisë, Tiranë Signed the Contract Meni SHPK
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore (lyerje) për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë Signed the Contract Meni SHPK
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore të Universitetit të Mjekësisë Tiranë (lyerje). Signed the Contract Meni SHPK
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana SHËRBIME PËR MIRËMBAJTJEN E OBJEKTEVE NDËRTIMORE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË TIRANË (LYERJE) 2,176,082 Announced the Winner Meni SHPK 1,381,470.00
Ministry of Health Loti I: Mirembajtje e objekteve ndertimore per Ministrine e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale 1,433,301 Announced the Winner Meni SHPK 848,900.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës PUNIME HIDROIZOLIMI I TARRACAVE TE KIRURGJISE DHE FARMACISE-REZONANCES-MORGUT ME PVC PER SPITALIN RAJONAL DURRES 2,916,593 Signed the Contract Meni SHPK 1,664,568.00
Trauma University Hospital Loti II: Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Universitar te Traumes Tirane 11,666,700 Announced the Winner Meni SHPK 8,998,730.00
Regional Hospital of Durrës Shërbim lyerje ndërtesash për Spitalin Rajonal Durrës 3,788,660 Re-Proclaimed and Announced the Winner Meni SHPK 2,056,500.00
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana SHËRBIME PËR MIRËMBAJTJEN E OBJEKTEVE NDËRTIMORE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË TIRANË (LYERJE) 1,356,000 Signed the Contract Meni SHPK 3,039,500.00
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana SHËRBIME PËR MIRËMBAJTJEN E OBJEKTEVE NDËRTIMORE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË TIRANË (LYERJE) 483,100 Signed the Contract Meni SHPK 3,039,500.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës PUNIME HIDROIZOLIM TARRACE PER GODINEN E KIRURGJISE NE SPITALIN RAJONAL DURRES 8,679,321 Signed the Contract Meni SHPK 5,034,331.00
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana SHËRBIME PËR MIRËMBAJTJEN E OBJEKTEVE NDËRTIMORE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË TIRANË (LYERJE) 3,516,150 Announced the Winner Meni SHPK 3,039,500.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Shërbimi Mirëmbajtjes së Objekteve Ndërtimore në SUT, Marrëveshje Kuadër me një Operator Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një përiudhë 12 mujore nga nënshkrimi i kontratës 5,829,264 Signed the Contract Meni SHPK 5,453,586.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Shërbimin e Ruajtjes dhe Sigurisë me Roje Private në SUT për nevoja emergjente 7,019,435 Signed the Contract Meni SHPK 7,019,435.40
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Shtesë kontrate "Për Kryerjen e Shërbimit të Mirëmbajtjes së Objekteve në SUT, për pLotësimin e nevojave deri në fund të vitit 2017" 437,938 Signed the Contract + Additional Contract Meni SHPK 364,948.33
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore 1,852,591 Signed the Contract Meni SHPK 1,824,743.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Shtesë kontrate: Për kryerjen e shërbimit të mirëmbajtjes së Objekteve në SUT, për pLotësimin e nevojave të fillimit të vitit 2018 647,400 Signed the Contract + Additional Contract Meni SHPK 647,400.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore 3,333,320 Signed the Contract Meni SHPK 3,237,000.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Kryerja e shërbimit të mirëmbajtjes së objekteve ndërtimore në Spitalin Universitar të Traumës 577,785 Signed the Contract Meni SHPK 577,785.00
  • < previous
  • 1
  • next >


The development of the Red Flags algorithm, in the period between 2 July 2017 - 28 February 2018, was financially supported by the United States Agency for International Development (USAID), through the "Transparency in Health Engagement" project.


The establishment of this portal's database was financially supported, in the period between June 2016 - January 2017, from the US Embassy Democracy Commission, Small Grants Program.

The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.