Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
171 1263 5,471 42,268,913,067 4,091 30,788,730,753 27,352,008,925

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Albpetrol Funizim vendosje sistem dytesor burim energjie me gjenerator per dhomen e serverave 1,195,000 Signed the Contract RA-MI KOMPANI 1,100,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sigurimi i Aseteve te KESH sh.a 199,635,706 Signed the Contract Albsig & SIGAL UNIQA Group AUSTRIA &SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP & INSIG SH.A 199,634,664.00
Sh.A Albpetrol Riparim i RVM 700/3 ne Zharres 3,177,483 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane -Loti i dyte: Mbikqyrja e punimeve per objektin: Ndertim rrjet shperndares ujesjellesi ne zonen: Anibal Basha, Odhise Grillo, Sitki Cico, Bul.Zhan D’Įrk 548,494 Signed the Contract B-VAAL ENGINEERING 506,301.70 
Sh.A Ujesjelles Gramsh Blerje eskavatori me zinxhir gome 1,460,000 Cancelled Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje profile celiku 1,572,000 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Blerje e modulit te ri te ArcGis, trajnim stafi. 10,000,000 Signed the Contract 9,889,900.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier Sherbim pastrim pusesh 5,372,000 Signed the Contract A.K.M 5,224,700.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje materiale elektrike 2,008,925 Signed the Contract POWER INDUSTRIES 1,560,000.00
ECO Tirana Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2020 4,000,000 Signed the Contract Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 4,000,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Rrogozhine Furnzim vendsoje matesa harxhimi uji 8,308,333 Signed the Contract "M U R A T I" & EURO-ALB 8,292,816.00
Sh.A Posta Shqiptare Prodhimi i Emisioneve te Pulles per vitin 2019 8,319,625 Signed the Contract Kristalina KH SHPK 6,870,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Sherbimi i Transportit, Shoqerimit dhe ruajtjes se vlerave monetare gjate transportit, me roje te kategorise 1.3.B 184,224,576 Signed the Contract Nazeri 2000 SHPK 184211381.76
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Auditimi nga nje shoqeri e pavarur audituese i pasqyrave financiare te OST sh.a per vitin 2019 1,250,000 Signed the Contract GRANT THORNTON 1,250,000.00
Albgaz sh.a Blerje bileta avioni vajtje-ardhje me destinacion Tirane - Bruksel (Belgjike) - Tirane Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Rikonstruksioin i zyrave postare te filialeve Korēe, Elbasan 27,641,855 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje materiale hidraulike 4,521,919 Signed the Contract A.M.U SHPK 3,464,945.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Loti 2 : Supervizim i Instalimi i teknologjive te reja ne stacionet e pompimit ne sistemin Mengel-Samurr-Godolesh,(per zevendesimin e pompave dhe pajisjeve. 1,146,408 Announced the Winner INSTITUTI DEKLIADA - ALB 1,033,885.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje Rere Kuarcore" 4,996,650 Cancelled Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bileta avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner ODISEA TRAVEL & TOURS 88,600.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Rrogozhine Blerje klori per nevoja te institucionit 2,500,000 Signed the Contract Albania Distribution Chem 2,375,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Loti i Parė: Rikonstruksion i Filialeve te Postės Shkodėr, Lezhė, Mat dhe Kukės 32,277,999 Announced the Winner KEVIN CONSTRUKSION 22641847.41
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bileta avoini Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner EXPLORER TRAVEL & TOURS 68,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bilete avioni Tirane-Viene Announced the Winner Dorina Karaiskaj 43,400.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Sistemim asfaltim dhe kthimi ne gjendjen fillestare te segmenteve rrugore pas nderhyrjes ne rrjetin e Ujesjellesit dhe Kanalizimeve ne qytetin e Tiranes per vitin 2019 24,998,217 Announced the Winner
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Vleresimi i potencialeve dhe propozim i zhvillimeve ne zonen e basenit te lumit Drin, duke u perqendruar ne Njesite e gjenerimit te KESH sh.a. 8,456,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bilete avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner AMADEUS TRAWELL AND TOURS 32,590.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Loti 1 : Supervizim i Rikonstruksion I rrjetit te brendshem ekzistues te linjave ne rruget 11 Nentori, rruga Ali Caushi, rruga Faik Neziri, rruga Veli Stafa, nje pjese te lagjes Clirimi dhe 11 Nentori te Bashkise Elbasan. 552,014 Signed the Contract INSTITUTI DEKLIADA - ALB 506,051.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bilete avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner ALBTOURS D-VAS tour 29,800.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bileta avioni Tirane-Rome-Tirane Announced the Winner AR & LO 38,700.00

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data