Open Procurement Albania

Loti I Parë “Blerje Vaj Antifrize, Graso Dhe Alkol për Automjete”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Posta Shqiptare
Procuring Authority / Buyer
Tender object Loti I Parë “Blerje Vaj Antifrize, Graso Dhe Alkol për Automjete”
Reference No. REF-83558-12-31-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 510 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 05-01-2021
Last date of Submitted Documents 18-01-2021
Tender Held Date 18-01-2021
No. of Bidders 5
Bidders “Top Oil” sh.a
“Eximol” sh.p.k
“POWER INDUSTRIES” SH.P.K
“Kadiu” sh.a
“Kappa-Oil” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KAPPA - OIL
 • The winning bid ALL without vat 2,416,000
  Bidder Announcement date 19-02-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 45 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Top Oil” sh.a, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e parashikuara në pikën 2.3.2, pasi vlerat e treguesve të analizuar nuk përputhen me DST
  2. “Eximol” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk plotëson kriterin e parashikuar në pikën 2.3.3, pasi certifikatë ISO 28001:2007 (Për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë) e parashikuar, rezulton se nuk është certifikata e kërkuar nga AK, as përsa i përketë objektit të certifikimit dhe as për sa i përketë numrit dhe llojit të certifikatës.
  3. “POWER INDUSTRIES” SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk plotëson kriterin e parashikuara në pikën 2.3.2, pasi analizat nuk janë të ISHTI sikurse kërkohen, por janë teste të realizuara nga prodhuesi, të cilat nuk janë kërkuar nga AK, dhe nuk i shërbejnë KVO-së si dokumentacion për të bërë vlerësimin e ofertës së paraqitur.
  4. “Kadiu” sh.a, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e parashikuara në pikën 2.3.2 pasi vlerat e treguesve të analizuar nuk përputhen me DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for KAPPA - OIL viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KAPPA - OIL viti 2014
  Monitor treasury transaction for KAPPA - OIL viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KAPPA - OIL viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data