Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 3463 31,122 166,922,467,828 23,539 139,337,659,733 122,115,611,976

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Loti II: Studim Projektimi Ndertim kopesht & çerdhe dhe Qender Shendetesore - Ndroq. (Programi i Rindërtimit) 1,062,586 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Loti I: Studim Projektimi Ndertim godine per sherbime komunitare - Zall Herr. (Programi i Rindërtimit) 687,687 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Loti IV: Studim Projektimi Ndertimi infrastruktures publike ne zonen e Zall Herrit. (Programi i Rindërtimit) 3,888,183 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Loti III: Studim Projektimi Ndertimi infrastruktures publike ne zonen e Vaqarrit. (Programi i Rindërtimit) 2,916,467 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sherbime per riparime dhe mirembajtje te godinave administrative 432,911 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Loti II: Studim Projektimi Ndertimi infrastruktures publike ne zonen e Ndroqit. (Programi i Rindërtimit) 3,356,216 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Loti I: Studim Projektimi Ndertimi infrastruktures publike ne zonen e Baldushkut. (Programi i Rindërtimit) 3,359,924 Announced Procurement
Local Unit Devoll Investime ne: Zgjerimi i Rruges Vendore, Aks Superstrada e Devollit- Ismail Qemali, Demir Progeri-Aks Rrg. Etem Osman Xhaci dhe Rehabilitim i Rrugeve Vendore Lagjia Nr. 2 dhe Lagjia Nr. 3 Bilisht 83,333,963 Announced the Winner 82697283.2
Local Unit Kuçovë Blerje Gazoili dhe Vaj 21,063,608 Announced the Winner GAZYKA SHPK 21,063,608.00
Local Unit Rrogozhinë Blerje, Karburanti,(Gazoil 10 ppm), per nevojat e Bashkise Rrogozhine. 6,500,000 Announced the Winner "GEGA CENTER GKG" Marzh fitimi 14 %
Local Unit Tiranë Blerje Matesa dhe Vula per Nevoja te UKT sh.a 19,998,437 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje Aparate reader per kryerjen e leximeve te ujematesave 7,780,500 Announced Procurement
Local Unit Kolonjë Blerje materiale ndertimi per nevojat e Bashkise Kolonje,viti 2020. 2,718,165 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Nderhyrje rehabilituese ne rrugen Tom Plezha 142,089,722 Announced the Winner ALMO KONSTRUKSION SHPK-ULEZA NDERTIMI SHPK 83511018.68
Local Unit Shkodër Sherbim i ruajtjes se objekteve me rojeve private 17,084,400 Announced the Winner MIRI SHPK 17,054,400.00
Local Unit Shkodër Blerje karburanti 3,771,316 Announced the Winner KASTRATI 3,771,316.00
Local Unit Durrës Blerje autoshkalle per MZSH 7,083,300 Announced the Winner R&R KOMPANI 5,500,000.00
Local Unit Tiranë Dezinfektim, dezinsektim, deratizim ambientesh 1,748,672 Announced the Winner Akademia Shendetit Publik LABYRINTH 1,748,672.00
Local Unit Fier Sherbimi i prodhimit dhe ngarkimit te reres bituminoze 3,774,000 Announced the Winner LLAZO SHPK 3,740,000.00
Local Unit Tiranë Blerje Mjete Teknologjike 119,997,183 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Ndertim fushe sportive shkolla 9-vjeçare Gjergj Vat Martini - Nj.A Velipoje 6,321,624 Announced Procurement
Local Unit Sarandë Qendra sociale ne funksion te rehabilitimit te femijeve me aftesi ndryshe 4,166,667 Announced Procurement
Local Unit Maliq Blerje materiale ndertimi 3,138,020 Announced Procurement
Local Unit Korçë Mirembajtja e varrezave publike dhe te deshmoreve 3,749,999 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Blerje Materiale sektori IT(prize rj45,sete kacavidash,kabell,tastjere...) 916,666 Announced Procurement
Local Unit Krujë Sherbime Mekanike per Automjetet e Bashkise Kruje 3,360,583 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Blerje Kancelari 1,200,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Sherbimi i printimit te njoftim detyrimeve per vitin 2020 6,649,502 Announced the Winner Albdesign PSP 6,279,674.00
Local Unit Sarandë Riveshje me asfalt i rruges Idriz Alidhima 8,333,333 Announced the Winner ARTI SHPK 8,075,400.00
Local Unit Durrës Permiresimi i furnizimit me uje Lagjia Nr 1, Vadardhe, Njesia Administrative Sukth Bashkia Durres 131,441,922 Announced the Winner 127727766.2

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data