Open Procurement Albania

Shpenzime per Riparimin e Varreve ne Varrezat e Deshmoreve

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
Tender object Shpenzime per Riparimin e Varreve ne Varrezat e Deshmoreve
Reference No. REF-43496-11-14-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 999 487,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 15-11-2019
Last date of Submitted Documents 25-11-2019
Tender Held Date 25-11-2019
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 31-12-2019
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik; VKM nr. 750 datë 27.11.2019 “Për shpalljen e gjendjes se fatekeqesise natyrore ne qarqet Durrës dhe Tiranë”, si dhe shkresës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 21920 prot, datë 02.12.2019“Për prioritetin e pagesave në kushtet e gjëndjes së shpallur të fatkeqsisë natyrore pika 2, përcaktohet: “Autoritetet kontraktore ndalohen menjëherë të nënshkruajnë kontrata të reja që janë në proces prokurimi apo të ndërmarrin procedura të reja prokurimi me fondet publike (përveç fondeve të emergjencës/fatekeqësisë)”
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.53 - Dt.31-12-2019
  VENDIM Nr.750, datë 27.11.2019 "Për Shpalljen e Gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore në Qarqet Durrës dhe Tiranë"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data