Open Procurement Albania

Loti II Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Loti II Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)
Nr. Reference REF-65013-07-10-2020
Vlera / Fondi Limit 112 539 235,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 13-07-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 27-08-2020
Data e mbajtjes se tenderit 27-08-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 3 vite
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:
  Organi Qendror Blerës, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore si më poshtë:


  • Për Lotin II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil):

  1. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, me fond limit 10,833,333 (dhjetë million e tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.
  2. Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushe-Kruje, me fond limit 8,750,000 (tetë million e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH
  3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, me fond limit 4,250,000 (katër million e dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH
  4. Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë, me fond limit 3,500,000 (tre million e pesëqind mijë) lekë pa TVSH
  5. Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Lushnje, me fond limit 4,000,000 (katër milion) lekë pa TVSH
  6. Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë, me fond limit 6,600,000 (gjashtë milion e gjashtëqind mijë) lekë pa TVSH
  7. Autoriteti Rrugor Shqiptar, me fond limit 15,000,000 (pesëmbëdhjetë milion) lekë pa TVSH
  8. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, me fond limit 22,827,903 (njëzet e dy million e tetëqind e njëzet e shtatë mijë e nëntëqind e tre) lekë pa TVSH
  9. Prefekti i Qarkut Vlorë, me fond limit 2,499,999 (dy million e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntë dhjetë e nëntë) lekë pa TVSH 10. Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, me fond limit 4,588,000 (katër million e pesëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH 11. Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër, me fond limit 11,250,000 (njëmbëdhjetë e dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH
  12. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh, me fond limit 7,200,000 (shtatë million e dyqind mijë) lekë pa TVSH
  13. Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme, me fond limit 6,240,000 (gjashtë milion e dyqind e dyzet mijë) lekë pa TVSH
  14. Autoriteti Rrugor Shqiptare, Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane, me fond limit 5,000,000 (pesë milion) lekë pa TVSH.
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-65013-07-10-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Aneks 1

  Aneks 2

  MBESHTETES
  Embassy of USA

  Ky portal është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data