Open Procurement Albania

Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”
Nr. Reference REF-65010-07-10-2020
Vlera / Fondi Limit 111 673 883,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 13-07-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 27-08-2020
Data e mbajtjes se tenderit 27-08-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 2 (dy) vite
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:
  Organi Qendror Blerës, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore si më poshtë:


  1. Albminiera SHA, me fond limit 1.800.000 (një milion e tetëqind mijë) lekë pa TVSH.
  2. Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, me fond limit 4.049.999 (katër milion e dyzet e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.
  3. Instituti i Ndërtimit, me fond limit 2.000.000 (dy milion) lekë pa TVSH.
  4. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me fond limit 10.000.000 (dhjetë milion) lekë pa TVSH.
  5. Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve, me fond limit 3.333.333 (tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.
  6. Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, me fond limit 8.333.332 (tetë milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e dy) lekë pa TVSH.
  7. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, me fond limit 33.880.000 (tridhjetë e tre milion e tetëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.
  8. Agjencia Kombëtare e Bregdetit, me fond limit 3,999,886 (tre million e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.
  9. Sherbimi i Kontrollit të brendshëm ne Sistemin e Burgjeve, me fond limit 2,416,666 (dy million e katërqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.
  10. Universiteti i Arteve, me fond limit 3,333,334 (tre million e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.
  11. Agjencia Telegrafike Shqiptare, me fond limit 1,780,000 (një million e shtatëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.
  12. Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve Vlorë, me fond limit 3,666,666 (tre million e gjashtëqind e gjasthëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.
  13. Autoriteti Kombetar I Ushqimit, me fond limit 16,775,000 (gjashtëmbëdhjetë million e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH.
  14. Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesore Korce, me fond limit 1,680,000 (një million e gjashtëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.
  15. Spitali Librazhd, me fond limit 4,000,000 (katër milion) lekë pa TVSH.
  16. Agjencia Rajonale e Mbrojtjes se Bimeve Elbasan, me fond limit 4,160,000 (katër million e njëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.
  17. Autoriteti I Mbikqyrjes se Lojrave te Fatit, me fond limit 1,466,666 (një million e katërqind e gjasthëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.
  18. Prefekti I Qarkut Fier, me fond limit 1,999,000 (një million e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa TVSH.
  19. Inspektorati Qendror, me fond limit 3,000,000 (tre milion) lekë pa TVSH.
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-65010-07-10-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Aneks 1

  Aneks 2

  MBESHTETES
  Embassy of USA

  Ky portal është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data