Open Procurement Albania

“Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës”

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit “Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës”
Nr. Reference REF-84113-01-15-2021
Vlera / Fondi Limit 3 339 200,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 18-01-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 28-01-2021
Data e mbajtjes se tenderit 28-01-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1) “KADIU” SHA
2) “Xhadi Taci” PF
3) “VILNIK MOTORS” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • VILNIK MOTORS
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 3 080 600,00
  Data e shpalljes se fituesit 11-02-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 (njëzet e katër) muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “KADIU” SHA
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, të seksionit 2.2 “Per kapacitetin Ekonomik dhe Financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi bilanci i vitit 2019 nuk është i shoqëruar me Akt Ekspertizën (Raport auditimi) nga Ekspert Kontabël i Autorizuar, në kundërshtim me nenin 41 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”. Kjo, pasi Ofertuesi është në kushtet e përcaktimeve të gërmes “c” te dispozites se mësipërme ligjore, dhe shoqërimi i bilancit të vitit 2019 me akt ekspertizën përkatëse nga ekspert kontabël i autorizuar, përbën detyrim ligjor.

  2. “Xhadi Taci” PF

  • Nuk përmbush pikën 2 të seksionit 2.1 “Për kapacitetin ligjor” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqesë Certifikatë që vërteton cilesinë e menaxhimit t ë shoqërisë ISO 9001.
  • Nuk përmbush pikën 2 të seksionit 2.2 “Për kapacitetin ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqesë kopje të certifikuara të bilanceve të viteve 2017, 2018 dhe 2019 të konfirmuara pranë autoriteteve përkatese tatimore.
  • Nuk përmbush pikën 2 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave nuk arriti të provojë se ka të punësuar në stafin e tij teknik personelin teknik të nevojshëm për realizimin e kontratës, me profilet e punës të kërkuara në DST (motorrist, xhenerik, elektroaut) sipas kodeve të punësimit të profesioneve të përcaktuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 514, datë 20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP), të rishikuar”.
  • Nuk përmbush pikën 5 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik” të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave nuk arriti të provojë, nëpërmjet dokumentacionit të kërkuar në DST, se disponon të gjitha pajisjet dhe instrumentet minimale të nevojshme për zbatimin e kontratës.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-84113-01-15-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data