Open Procurement Albania

Rivitalizim urban dhe rruga hyrëse në portin e Vlorës.

Qarkun Vlore
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rivitalizim urban dhe rruga hyrëse në portin e Vlorës.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Per vitin 2020 fondi ne dispozicion eshte ne vleren lekë 50,000,000 lekë pa tvsh.
Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Nr. Reference REF-58982-05-26-2020
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 249,968,767
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 27-05-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 27-05-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 26-06-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 22
Operatore Konkurues 1. Shkëlqimi – 07 sh.p.k
2. Sireta 2F sh.p.k
3. ARIFAJ sh.p.k & DENIS-05 sh.p.k
4. 2 T sh.p.k
5. Colombo sh.p.k & Beqiri sh.p.k & Ndërtimi sh.p.k
6. RSM Nr. Biznesi Prishtine & Rej sh.p.k
7. Glavenica sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Niem sh.p.k & 2B & Construction sh.p.k
8. Pevlaku sh.p.k & Pevlaku Kosove sh.p.k Kosovw & Biba-X sh.p.k
9. Kupa sh.p.k & Liqeni VII sh.p.k
10. B93 II sh.p.k & B - 93 sh.p.k Shendelli sh.p.k
11. Alb Building sh.p.k
12. Pepa Group sh.p.k & Junik sh.p.k
13. Vëllezërit Hysa sh.p.k
14. Bajrami N sh.p.k
15. Leon Konstruksion sh.p.k
16. Alba Konstruksion sh.p.k
17. Fusha sh.p.k
18. BE – IS sh.p.k
19. Agi Kons sh.p.k
20. Ante-Group sh.p.k & Nova Construksion 2012 sh.p.k
21. Salillari sh.p.k
22. KMK sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SHKELQIMI 07 SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 130,000,000
  Data e shpalljes se fituesit 30-07-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

  1. “Glavenica” sh.p.k” &” Dajti Park 2007” sh.p.k & “Niem” sh.p.k & “2B & Construction”:
  Nuk permbush kriterin 2.3.1 “Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën: a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ose b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.” Operatori Ekonomik, Glavenica sh.p.k dhe Dajti Park 2007 sh.p.k nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere, ne raport me perqindjen e pjesemarrjes ne marreveshjen e Bashkimit te Operatorove.

  2. “B93 II” sh.p.k & “B - 93” sh.p.k & “Shendelli”sh.p.k,
  Nuk permbush kriterin 2.3.1 “Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën: a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ose b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.” Operatori Ekonomik B93 nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere, ne raport ne perqindjen e pjesemarrjes te percaktuar ne marreveshjen e Bashkimit te Operatoreve

  3. “KMK” sh.p.k.
  Nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion.

  4. “Colombo” sh.p.k & “Beqiri” sh.p.k & “Ndertimi” sh.p.k, :
  Nuk permbush kriterin 2.3.1 “Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën: a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ose b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.” Operatori ekonomik “Ndërtimi” sh.p.k, nuk plotëson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere ne raport me perqindjen e pjesemarrjes te percaktuar ne marreveshjen e bashkimit te operatoreve.

  5. “RSM” Nr. Biznesi 810802422 Prishtine & “Rej” sh.p.k,:
  Nuk permbush kriterin 2.3.1 “Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën: a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ose b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.” Operatori “RSM” sh.p.k nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere, ne raport ne perqindjen e pjesemarrjes ne marreveshjen e Bashkimit te Operatoreve.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Buletini Nr. 32 datë 01 Qershor 2020
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  PREVENTIV

  Projekti Teknik

  SPECIFIKIMET TEKNIKE

  RELACION TEKNIK

  RELACION ARKITEKTONIK

  Projekti Teknik

  Grafik Punimesh

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data