Open Procurement Albania

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Autoritet Prokurues Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër 14 34 88,230,358 31 74,083,621 64,615,742

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Loti III: Blerje ushqime kolonjare dhe zarazavate : me fond limit prej 2 656 486 (dy milion e gjashteqind e pesedhjete e gjashte mije e katerqind e tetedhjete e gjashte) lekë pa TVSH dhe shumatorja e cmimeve per njesi 7278 (shtate mije e dyqind e shtatedhjete e tete) leke pa t.v.sh 2,656,486 Lidhur Kontrata NELSA SHPK Cmimi per Njesi 3055
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore 2,250,000 Lidhur Kontrata Rozafa-94 SHPK 1,398,870.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Loti I ; Blerje buke 1,196,208 Lidhur Kontrata SEAD-SGS 944,032.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Loti II; Blerje produkte mishi e bulmeti 6,200,064 Lidhur Kontrata SEAD-SGS 4,790,380.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Loti III ; Blerje ushqime kolonjare dhe zarazavate 3,493,377 Lidhur Kontrata SEAD-SGS 2,692,785.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje materiale mjekimi stomatollogjike 1,500,000 Lidhur Kontrata MOTO-MANIA 1,384,500.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje kite dhe reagente per laboratoret 2,250,000 Lidhur Kontrata KRIJON SHPK 1,753,120.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Shërbim i ruajtjes me roje civile – Marrëveshje Kuadër 7,984,763 Njoftuar Fituesi MIRI SHPK 7,968,000.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Sherbim me roje civile per Spitalin Rajonal Shkoder 7,991,179 Anuluar Procedura
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje ushqime ndarë në Lote. Loti 1 - Blerje buke 1,381,536 Lidhur Kontrata SEAD-SGS 1,330,992.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje ushqime ndarë në Lote. Loti 2 - Blerje produkte mishi dhe bulmetra 6,052,681 Lidhur Kontrata SEAD-SGS 5,568,180.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje ushqime ndarë në Lote. Loti 3 - Blerje ushqime kolonjare dhe zarzavate 3,427,446 Lidhur Kontrata SEAD-SGS 3,071,525.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Shërbimi i sigurimit dhe ruajtjes së objekteve me roje private (Prill - Dhjetor) 8,034,120 Lidhur Kontrata Marku - N SHRSF 7,587,780.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Shtesë kontrate: Blerje materiale pastrimi 367,730 Lidhur Kontrata +Shtesë WCENTER SHPK 367,730.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Shtesë kontrate: Blerje materiale të buta dhe veshmbathje 479,440 Lidhur Kontrata +Shtesë Blerina kapedani 479,440.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Shtesë Kontrate: Shërbimi i ruajtjes së sigurisë me roje private 1,438,200 Lidhur Kontrata +Shtesë Marku - N SHRSF 1,438,200.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore - financuar nga Buxheti i Shtetit 1,250,000 Lidhur Kontrata Rozafa-94 SHPK-Briela SHPK 912,684.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje kite dhe reagentë për laboratorët - financuar nga Buxheti i Shtetit i vitit 2016 2,750,000 Lidhur Kontrata KRIJON SHPK 2,731,010.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje materiale mjekimi stomatologjik 1,666,670 Lidhur Kontrata MOTO-MANIA 1,489,250.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje ushqime- Loti 1 Blerje buke 736,920 Lidhur Kontrata NIKA SHPK 675,648.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje ushqime- Loti 2 Blerje produkte mishi dhe bulmetra 3,398,530 Lidhur Kontrata NIKA SHPK 2,821,824.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje ushqime- Loti 3 Blerje ushqime kolonjare dhe zarzavate 1,980,020 Lidhur Kontrata NIKA SHPK 1,821,015.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje ushqime për periudhën gusht 2017 479,340 Lidhur Kontrata DENIS - SH SHPK 479,340.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje ushqime për periudhën gusht 2017 477,450 Lidhur Kontrata DENIS - SH SHPK 477,450.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Loti 8 - Haloperidol, 20 mg/10ml, Flakon; Loti 21 - Diclofenac sodium 245,250 Lidhur Kontrata TRIMED SHPK 245,250.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Loti 1 - Gjaku dhe organet formuese të gjakut, Heparine sodium 25000 UI/5 ml Flakon 38,042 Lidhur Kontrata IMI PHARMA SHPK 38,042.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje ushqime për periudhën Qershor 2016, i ndarë në Lote 554,108 Lidhur Kontrata DENIS - SH SHPK 527,580.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje ushqime për periudhën Qershor 2016, i ndarë në Lote 120,150 Lidhur Kontrata DENIS - SH SHPK 113,400.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Blerje ushqime 322,830 Lidhur Kontrata DENIS - SH SHPK 320,280.00
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër Shërbimi i sigurimit dhe ruajtjes së objekteve 7,408,620 Lidhur Kontrata Marku - N SHRSF 7,252,200.00


Zhvillimi i algoritmit Red Flags mbi të dhënat e databazës,në periudhën 2 Qershor 2017 - 28 Shkurt 2019 u mbështet nga Agjensia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID) nëpërmjet projektit "Transparenca në Sistemin Shëndetësor".


Databaza e ketij portali është mbështetur financiarisht, në periudhën Korrik 2016 - Janar 2017, nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci të Ambasades së SH.B.A-së në Tiranë.

Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.