Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
221 1385 5,962 70,468,097,261 4,470 45,345,067,571 39,687,669,697

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Shërbim monitorim, analiza dhe audienca e medias dhe arkiva dixhitale 1,593,000 Lidhur Kontrata MC - MONITORING 1,589,000
SH.A KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE TIRANË "BLERJE DHE INSTALIM I UPS-SË ME BATERI DHE SISTEMIM I RRJETIT ELEKTRIK NË GODINËN QENDRORE TË KESH SH.A". 2,600,000 Lidhur Kontrata Advanced Business Solutions - ABS
Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a “Instalimi Hardware dhe implementimi i logjikës PLC mbi menaxhimin e LFC në lidhje me sistemet lokale të kontrollit të përdoruesve të rrjetit të OST sh.a.” 12,990,000 Lidhur Kontrata ENCOAL 12,870,000
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Rroba Pune 38,666,000 Shpallur Procedura
HEC LANABREGAS SH.A “Sherbim mirembajtje per Hidrocentralin dhe Blerja e Trasformatorit” 3,995,465 Lidhur Kontrata ELEKTROINVEST 3,882,420
Albgaz sh.a Evidentimi ne terren dhe vleresimi teknik i integritetit te linjave teknologjike dhe tubacioneve nentokesore te shoqerise Albgaz sh.a. dhe vleresimi i thelluar i ndikimit ne mjedis te tyre, per efekt te pajisjes me Lejen Mjedisore 46,287,238 Lidhur Kontrata ABKONS Sh.p.k. & TECHFEM S.p.a
Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a “Mirëmbajtje e pajisjeve DWDM” 12,480,000 Lidhur Kontrata 12,400,000
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Kontrate blerje pjesë ndërrimi, mirëmbajtje, mbështetje teknike, rinovim licensash për sistemin VIOP, Cisco, Wireles,Telekonference 45,250,000 Lidhur Kontrata “ Infosoft Systems” sh.p.k. & “Intech+” sh.p.k 44 290 910
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "Shërbime në funksion të rritjes së imazhit dhe organizimi i eventeve të KESH sh.a." 14,152,369 Shpallur Procedura
HEC LANABREGAS Shërbim Konsulence Hartimi I Projektit te Centrait Elektrik me Ere ne favor te HEC Lanabregas 3,223,005 Lidhur Kontrata “ERALD-G” SH.P.K & “6D-PLAN “ 3,210,000
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Kolaudim dhe rimbushje fikese zjarri 2,843,150 Lidhur Kontrata VICTORIA - AL 2,805,400
Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a “Blerje e dy seteve të sistemit të monitorimit online BMT” 34,890,000 Lidhur Kontrata G.M.K POWER GROUP 34,160,000
Sh.A Posta Shqiptare Blerje shirita plastikë me numurator për thasë 4,005,000 Rishpallur Prokurimi
Sh.A Posta Shqiptare Blerje pjesë këmbimi, për Filialin Qendra Tranzite dhe Drejtorinë e Përgjithshme, për 2 vite 18,132,300 Njoftuar Fituesi Bushi Servis 17,808,600
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane BLERJE MATERIALE KANCELARIE DHE INFORMATIKE PËR KESH SH.A 5,518,000 Shpallur Procedura
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Riparimet e Turbinave të Agregateve Nr.1 e NR.3 në HEC Fierzë dhe të turbinave të 5 (pesë) Agregateve në HEC Vau Dejës. 150,969,500 Anuluar Procedura
ALBCONTROL SHA Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje P/N për Sistemin e Radarit MSSR, Prodhim Indra.. 40,000,000 Lidhur Kontrata R & T 39 820 050
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Ndërtimi i linjës së re me dy qarqe 110 kV Burrel - Bulqizë dhe rehabilitimi i Nënstacioneve 110 kV, Burrel dhe Bulqizë 656,980,980 Lidhur Kontrata LA-OR sh.p.k & Shansi Invest 655,700,000.00
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TENSIONIT TE LARTË “Furnizim – vendosje salla baterish dhe radrizatorë për nevojat e DTL”. 154,033,456 Lidhur Kontrata Fat Group shpk & ALEN CO shpk
DREJTORIA RAJONALE OSHEE SHA FIER Blerje Nyje komutuese TM per remont te kabinave elektrike 169,950,000 Lidhur Kontrata VUHO 2018
POSTA SHQIPTARE SH.A ”Mirëmbajtja E-Posta për 4 vite” 20 Lidhur Kontrata HELIUS SYSTEMS 20,000,000
Agrokredit.sha Sherbimi i pastrimit per Agrokredit sh.a 2,683,301 Lidhur Kontrata Akademia Shendetit Publik LABYRINTH 2,602,906
Sh.A Porti Detar Sarande Blerje materiale te nevojshme per mbrojtjen personale dhe higjenosanitare, ne zbatim te protokollit te perballimit te COVID – 19. 4,100,000 Lidhur Kontrata SPARK-CLEAN 3 820 350
Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a “Blerja e një licence USB për program kompjuterik PSS/E për analizën e rrjetit” 4,157,500 Lidhur Kontrata KLEDIA-06 4,147,500
Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a “Rinovimi i suportit dhe licensave të platformës elektronike financiare, burimeve njerëzorë, arshivë elektronike dhe sistemit të menaxhimit të dokumenteve, për një periudhë 1 (një) vjeçare” 15,600,000 Lidhur Kontrata TETRA SOLUTIONS 15,250,000
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Blerje kancelerie. 5,576,347 Lidhur Kontrata InfoSoft Office 3.150.465
Sh.A Posta Shqiptare Loti i II-të Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku Durrës. 3,830,400 Lidhur Kontrata Nazeri 2000 SHPK 3,768,622.50 
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Sherbim linje telekomunikacioni NDC HTSO-NDC OST, per nje vit 2,250,000 Lidhur Kontrata ALBTELECOM SHA 2,199,000
Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a “Blerje pajisje elektrike për riparimin e defektit për të normalizuar funksionimin e sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit të TR-2 150 MVA dhe monitorimit online të BMT TR-1” 2,416,000 Lidhur Kontrata G.M.K POWER GROUP 2,390,000
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Mbikëqyrja e punimeve gjatë zbatimit të kontratës me objekt Zgjerimi i sistemit të lokalizimit të defekteve në linjat e tensionit të lartë. 997,071 Lidhur Kontrata NET-GROUP 863,182

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data