Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
221 1385 5,962 70,468,097,261 4,470 45,345,067,571 39,687,669,697

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Zhvillim rrjeti TM/TU dhe plotësim rrjeti TU me kabllo ABC në kabinat Ksamil, Sarandë 38,047,810 Lidhur Kontrata MANE/S 37,835,304
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a 8,999,573 Njoftuar Fituesi Vojsava Zenelaj 7,992,520
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Vlerësimi i aseteve dhe detyrimeve të OST sh.a. në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 2,000,000 Njoftuar Fituesi DELOITTE AUDIT ALBANIA & DELOITTE ALBANIA SH.P.K 1,950,000
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Ndertimi i rrjetit TM 20kV, fideri F6, kabinave perkatese dhe rrjetit TU me percjelles ABC, N/ST Gjiri i Lalezit, Loti I " 143,451,079 Lidhur Kontrata “A.L-ASFALT“ sh.p.k & “Kronos Konstruksion“ sh.p.k 141,933,546
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Berja upgrade si dhe blerje HD per sistemin sadis 9,100,000 Lidhur Kontrata A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 9,070,000
Sh.A Posta Shqiptare Prodhimi i Emisioneve të Pullës për vitin 2020 8,305,750 Lidhur Kontrata ADEL CO SHPK 7,875,750
ILLYRIAN GUARD SH.A Blerje Sherbimi Karta GPRS dhe SIM 6,255,968 Lidhur Kontrata ALBTELECOM SHA 3,360,000
Sh.A Albpetrol Blerje lubrifikantë 6,208,500 Lidhur Kontrata KAPPA - OIL 5,914,600
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane SIGURIM ASETESH 198,988,769 Njoftuar Fituesi "ALBSIG" sh.a & "SIGAL" sh.a & "SIVIG" sh.a & "EUROSIG" sh.a 198,899,800
Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Zgjatimi i Fiderit A1 20 KV N Stacioni Burdullias Velabisht 72,683,273 Lidhur Kontrata ENBI POWER 71,208,502
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Zhvillim rrjeti TU me kabell ABC I kabines shtyllore e re Velipoje 16, Rikonstruksion I rrjetit TM/TU I kabinave Nenshate 11, O Mercaku, Nenshate 13, Dheu I Lehte 5, Ashte 6, N/Stacionet Bushat, Velipoje, Shkoder 33,909,664 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Rikonstruksion i rrjetit TU Kabina Shaljane 1 si dhe ndertim i dy kabinave shtyllore Shaljane 4 dhe 5, Fidri 7, Lezhe 22,629,212 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë 207,270,868 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Përmirësime të sistemit me ujë të SH.A UK Vlorë, Zëvendesimi i Tubit DN 400 prej Çeliku nga Gjergj Arianiti tek Rotondo e Aviacionit me gjatësi L=2050 ml & Rikonstruksioni i KUB ne rrugën Transballkanike 237,073,623 Shpallur Procedura
Albgaz sh.a “Ndërtim i qendrës së mirëmbajtjes Korçë” 98,844,810 Lidhur Kontrata ARKONSTUDIO Sh.p.k.& DION-AL Sh.p.k 95,880,716.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Rikostruksion i rrjetit TU me kabllo ABC ne fiderin F14, Nenstacioni Fushe-Kruje 110/6 kV " 95,073,912 Lidhur Kontrata "Tali Energy" sh.p.k & "SPN Energy" sh.p.k & "Everest"sh.p.k 92,981,091
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Ndertimi i rrjetit TM 20kV, fideri F6, kabinave perkatese dhe rrjetit TU me percjelles ABC, N/ST Gjiri i Lalezit, Loti II " 160,412,387 Lidhur Kontrata ILIRIADA & 4 A-M 159,477,902
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Rikonstruksion i Fiderit 2 Varibop 10 kV, N/Stacioni 35/10/6 kV, Cakran, si dhe rikonstruksioni i kabinave 10/04 kV dhe linjave TU 0.4 kV te tyre 63,138,109 Lidhur Kontrata “ REAL” shpk 59,018,017
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Rikonstruksion i kabinave Vajkan 1 dhe Vërri 2 dhe sistemim i rrjetit TU të tyre dhe sistemimi i rrjetit TU për kabinat Kallm i Vogël 1, 2, 3, 4 dhe Kallm i Madh, Nenstacioni 35/6 kV Jagodine 25,849,292 Lidhur Kontrata G.P.G. COMPANY SHPK 24,689,395
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Rikonstruksion i rrjetit TM-TU dhe kabinave të fiderit Nr.2 Seman, 35/10kV, Nënstacioni Hoxhare 72,303,476 Lidhur Kontrata “VUHO 2018”& “REAL” shpk 67,873,875
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Rehabilitimi dhe ndertimi i rrjetit TM dhe TU me kabell ABC ne zonen e Bregdetit 18,615,270 Lidhur Kontrata “GBK” shpk 17,124,896
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Rikonstruksion i rrjetit TU me ABC në Fiderin Aranitas, Nënstacioni Pika Shpërndarëse 35/6 kV Ballsh 29,479,385 Lidhur Kontrata K.M.K & Caushaj M 28,094,252
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Ndertimi i rrjetit TM 20kV, fideri F6, kabinave perkatese dhe rrjetit TU me percjelles ABC, N/ST Gjiri i Lalezit, Loti III " 159,671,466 Lidhur Kontrata “Kronos Konstruksion“ sh.p.k & “EVEREST“ sh.p.k 155,527,423
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Ndertimi i rrjetit TM 20kV, Fideri 1, N/ST Gjiri i Lalezit, Loti III " 163,632,671 Lidhur Kontrata CURRI SHPK 163,040,058
Sh.A Albpetrol Shërbim periodik i autoboteve tip renault 952,240 Shpallur Procedura
Sh.A Posta Shqiptare Loti i Dytë “Blerje Goma per automjete” 4,931,000 Shpallur Procedura
Sh.A Posta Shqiptare Loti I Parë “Blerje Vaj Antifrize, Graso Dhe Alkol për Automjete” 2,510,000 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Kabell dhe aksesore per rrjetin shpërndares 198,266,000 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande NDERTIM LINJA UJESJELLESI,PUSETA KONTROLLI DHE SISTEMIM KOLEKTORI KRYESOR SHPERNDARES, BERDENESH 2,502,500 Shpallur Procedura
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane PUNIME PËR REHABILITIMIN E GALERIVE NDIHMËSE TË DIGËS HEC FIERZË 242,487,480 Njoftuar Fituesi Ndregjoni sh.p.k & Kthella sh.p.k & Ulza sh.p.k 195,315,687

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data