Open Procurement Albania

Blerje libreza dhe kontrata

Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Objekti i Tenderit Blerje libreza dhe kontrata
Nr. Reference REF-46834-12-26-2019
Vlera / Fondi Limit 2 000 000,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 27-12-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 07-01-2020
Data e mbajtjes se tenderit 07-01-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues “Albdesign P.S.P” sh.p.k”
“ Inpress”sh.p.k
''Kristalina.KH” sh.p.k
”Shtëpia Botuese Shtypshkronja Morava”sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Inpress
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1 440 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 05-06-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 30 ditë
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa. Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Nenit 63 pika 2 dhe 3 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, UKT sh.a është paraqitur Formulari i Ankesës nga Operatori Ekonomikë “Inpress” Sh.p.k hyrë në UKT sh.a me shkresën Nr.K 715 Prot. datë 26.02.2020.
  Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e OE “Inpress” Sh.p.k”, ka konkluduar sa më poshtë: ,br/> Nuk janë marrë parasysh pretendimet e ngritura nga Operatori Ekonomik të mësipërm dhe është konsideruar i drejtë dhe i bazuar në ligj, Vendimi i Komisionit të Vleresimit të Ofertave. Ky konkluzion i është rekomanduar Titullarit të Autoritetit Kontraktor si dhe është vënë në dijeni Operatori Ekonomik “Inpress” Sh.p. “ shpk me ane të shkresës Nr. K-715/1 datë 27.02.2020 (administruar në dosjen e prokurimit).
  Në datë 06.04.2020 pranë UKT sh.a protokoll hyrës nr. 931 është depozituar vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik i cili ka vendosur përsëritjen e kërkesës për sqarim oferte anomalisht të ulët për proçedurën me objekt “Blerje libreza dhe Kontrata” drejtuar operatorit ekonomik Inpress sh.p.k.
  Më datë 17.04.2020 prot hyrës nr. K-1008 operatori ekonomik depozitoi shkresën me lëndë”Kthim Përgjigje shkresës nr.prot për sqarim oferte anomalisht të ulët”
  Komisioni i Vlerësimit të ofertave pasi mori në shqyrtim materialin e depozituar nga ana e operatorit ekonomik konstatoi se dokumentacioni i dorëzuar është konform nenit 56 të LPP-së.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Inpress”sh.p.k, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik” Inpress”sh.p.k është në kushtet e Ofertës Anomalisht të Ulët.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  MBESHTETES
  USAID

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data