Open Procurement Albania

RRJETI I KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË ZEZA LUZ, KAVAJË, (VAZHDIM) FAZA E II DHE RRJETI TERCIAL I KUZ NË ZONËN E GOLEMIT

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Institucioni Prokurues Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Kavajë
Objekti i Tenderit RRJETI I KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË ZEZA LUZ, KAVAJË, (VAZHDIM) FAZA E II DHE RRJETI TERCIAL I KUZ NË ZONËN E GOLEMIT
Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit
Nr. Reference REF-53766-03-11-2020
Vlera / Fondi Limit 125 016 587,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 12-03-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 13-04-2020
Data e mbajtjes se tenderit 13-04-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues Boshnjaku B. Shpk & Bajrami N. Shpk
Alba Konstruksion Shpk
Fusha Shpk
BE - IS Shpk
B93 II Shpk
Ed Konstruksion Shpk
K.M.K. Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALBA KONSTRUKSION
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 122 525 309,00
  Data e shpalljes se fituesit 29-04-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 147030370.8
  Data e lidhjes se kontrates 04/05/2020 00:00:00
  Kohezgjatja e kontrates 4 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. Boshnjaku B. shpk & Bajrami N. shpk

  Eshte paraqitur deklarate per terheqje nga oferta, per shkak te pamundesise teknike per te realizuar objektin e kontrates.
  2. Fusha shpk

  a. Nuk eshte paraqitur deklaratat e parashikuara ne piken 1 te Kritereve te vecanta te kualifikimit, shtojca 8, shtojca 5, shtojca 7, shtojca 8/1, shtojca 10, shtojca 11.
  b. Nuk jane paraqitur kopje të deklaratave të xhiros vjetore të tre viteve të fundit (2017, 2018, 2019) lëshuar nga Administrata Tatimore, me vlerë jo më të vogel se 50% e fondit limit, siç përcaktohet në pikën 2.2.2 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  c. Nuk jane paraqitur listëpagesat për periudhën janar 2019 – shkurt 2020, sipas formatit të miratuar nga Administrata Tatimore, siç përcaktohet në pikën 2.3.3 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  d. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues për një mjek të përgjithshëm, siç përcaktohet në pikën 2.3.4.2 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  e. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues për 1 (një) inxhinier që përmbush kriteret për të qenë koordinator për realizimin e punimeve në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizmit të punimeve dhe 2 (dy) punonjes te certifikuar nga Kryqi i Kuq Shqiptar per dhenien e ndihmes, siç përcaktohet në pikën 2.3.4.4 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  f. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues për 1 (një) specialist ekspert zjarrëfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin,, siç përcaktohet në pikën 2.3.4.5 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  g. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues për 1 (një) ekspert të auditimit të energjisë, siç përcaktohet në pikën 2.3.4.6 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  i. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues për mjetet e pajisjet teknike, që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion për të përmbushur kontratën., siç përcaktohet në pikën 2.3.6 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  j. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues qe të garantojnë furnzimim me materialet kryesore për realizimin e objektit të prokurimit, siç përcaktohet në pikën 2.3.7 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  k. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues qe verteton se operatoret ekonomike jane të pajisur me licencat/lejet të lëshuara nga QKL me kod III.2.B (Grumbullim dhe transportim të mbetjeve inerte), III.2.A (1+2) (Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis) dhe I.2.A (Mbrojtje kunder zjarrit).., siç përcaktohet në pikën 2.3.8 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  l. Nuk eshte paraqitur vetëdeklarim nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100% i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent, siç përcaktohet në pikën 2.3.9 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  m. Nuk eshte paraqitur vetëdeklarim nga operatori ekonomik pjesëmarrës për kontratat që ka në proces dhe\ose eshte shpallur fitues dhe/ose është rëndirur i pari në një procedurë prokurimi të ngjashme, duke percaktuar objektin, vleren e kontrates, si dhe drejtuesin teknik te deklaruar per secilin objekt qe ka proces dhe\ose eshte shpallur fitues, siç përcaktohet në pikën 2.3.10 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  3. BE - IS shpk

  a. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues për punë të ngjashme (të ketë te përfshirë eksperiencë në gërmime në praninë e ujrave nëntokesore me palankola), siç përcaktohet në pikën 2.3.1 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  b. Nuk ploteson nivelin e kerkuar te licences profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve objekt i kontratës, të kategorise NS17-B, siç përcaktohet në pikën 2.3.2 të “Kapaciteti teknik” të DST. Operatori ekonomik zoteron kategorine NS17-A.
  c. Nuk ploteson numrin e kerkuar te fuqisë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit për mesatarisht 120 (njëqind e njëzet) punonjës (përfshirë në këtë numër punëtorë, manovratorë, stafi teknik) për periudhën janar 2019 – shkurt 2020, siç përcaktohet në pikën 2.3.3 të “Kapaciteti teknik” të DST. Referuar listpagesve te paraqitur per periudhen e percaktuar ne DST operatori ekonomik ka mesatarisht 117 punonjes ne muaj, nje pjese e konsiderueshme e te cileve rezulton me vetem disa dite pune ne muaj.
  d. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues qe të garantojnë furnzimim me materialet kryesore për realizimin e objektit të prokurimit, siç përcaktohet në pikën 2.3.7 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  e. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues qe verteton se operatoret ekonomike jane të pajisur me licencat/lejet të lëshuara nga QKL me kod III.2.B (Grumbullim dhe transportim të mbetjeve inerte), III.2.A (1+2) (Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis) dhe I.2.A (Mbrojtje kunder zjarrit).., siç përcaktohet në pikën 2.3.8 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  4. B93 II shpk

  Nuk është paraqitur asnjë dokument për të provuar se operatori ekonomik i plotëson kërkesat e parashikuara në DST për kapacitetin ekonomiko-financiar dhe kapacitetin Teknik. 5. Ed Konstruksion Shpk
  a. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues për punë të ngjashme (të ketë te përfshirë eksperiencë në gërmime në praninë e ujrave nëntokesore me palankola), siç përcaktohet në pikën 2.3.1 të “Kapaciteti teknik” të DST. Dokumentacioni I paraqitur per te provuar eksperiencen e meparshme nuk eshte I ngjashem me objektin e prokurimit.
  b. Nuk ploteson nivelin e kerkuar te licences profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve objekt i kontratës, të kategorise NS18-C, siç përcaktohet në pikën 2.3.2 të “Kapaciteti teknik” të DST. Operatori ekonomik zoteron kategorine NS18-B.
  c. Nuk ploteson numrin e kerkuar te fuqisë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit për mesatarisht 120 (njëqind e njëzet) punonjës (përfshirë në këtë numër punëtorë, manovratorë, stafi teknik) për periudhën janar 2019 – shkurt 2020, siç përcaktohet në pikën 2.3.3 të “Kapaciteti teknik” të DST. Referuar listpagesve te paraqitur per periudhen e percaktuar ne DST operatori ekonomik ka mesatarisht 115 punonjes ne muaj, nje pjese e konsiderueshme e te cileve rezulton me vetem disa dite pune ne muaj.
  d. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues qe të garantojnë furnzimim me materialet kryesore për realizimin e objektit të prokurimit, siç përcaktohet në pikën 2.3.7 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  e. Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues qe verteton se operatoret ekonomike jane të pajisur me licencat/lejet të lëshuara nga QKL me kod III.2.A (1+2) (Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis), siç përcaktohet në pikën 2.3.8 të “Kapaciteti teknik” të DST.
  6. K.M.K. shpk

  Nuk ka paraqitur asnje dokument.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per kete Kontraktor
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.30 - Dt.26-05-2020

  MBESHTETES
  USAID

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data