Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas njesise se qeverisjes vendore

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Rezultate permbledhese sipas njesise se qeverisjes vendore

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
14 278 633 65,690,056,182 556 29,337,214,972 53,469,275,513

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti Kolaudimi i punimeve për objektin “Hartimi i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 12 (Seksioni A) në zonën zhvillimore “5 Maji”(Programi i Rindertimit) Njoftuar Fituesi Minikonkursi A.SH. Engineering SHPK 125,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti Kolaudimi i punimeve për objektin “Hartimi i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 22 në zonën zhvillimore 5 Maji”(Programi i Rindertimit) Njoftuar Fituesi Minikonkursi A.SH. Engineering SHPK 170,000.00
Qeverisja Vendore Kavajë Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit me objekt Rindërtimi i kopsht cerdhe në fshatin Golem 1,547,849 Njoftuar Fituesi Zentit & Co shpk & Firmitas Studio shpk 1,336,121.00
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit)
Kolaudimi i punimeve për objektin “Hartimi i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 27 në zonën zhvillimore 5 Maji”

Njoftuar Fituesi Minikonkursi “Stateng”shpk & “HE & SK 11” shpk 80,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit)Kolaudimi i punimeve për objektin “Hartimi i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 28 në zonën zhvillimore 5 Maji”.

Njoftuar Fituesi Minikonkursi “Stateng”shpk & “HE & SK 11” shpk 80,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit) Njoftuar Fituesi Minikonkursi A.SH. Engineering SHPK 39200 leke pa TVSH
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi i objekteve arsimore, në kuadër të rindërtimit (Programi i Rindertimit) Njoftuar Fituesi Minikonkursi “TESLA VIZION” shpk & “IMES -D " shpk 97,000.00
Qeverisja Vendore Kurbin Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.5 dhe pallati nr.6 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 320,883,630 Lidhur Kontrata “ARB & TRANS-2010” sh.p.k & "EVEREST" sh.p.k 317,879,580.00
Qeverisja Vendore Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.5 dhe pallati nr.6 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 3,025,130 Lidhur Kontrata 6D - PLAN 2,750,000.00
Qeverisja Vendore Shijak Riforcimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të pabanueshme, të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 29,233,405 Njoftuar Fituesi INA 21,514,459.00
Qeverisja Vendore Mirditë Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne punime rindertimi per objektet “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rreshen dhe Rubik (faza 2)”, “Rikonstruksion të godinave, spitali “Shenjta Mari” dhe Drejtoria e Shëndetit Publik (ish-spitali infektiv), Nj. A. Rrëshen” dhe “Ndërtimi i godinës kopsht/çerdhe në zonën e re për zhvillim, Nj. A. Rrëshen”, Bashkia Mirditë. (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata NOVATECH STUDIO 426,000.00
Qeverisja Vendore Mirditë Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne punime rindertimi per objektet “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rreshen dhe Rubik (faza 2)”, “Rikonstruksion të godinave, spitali “Shenjta Mari” dhe Drejtoria e Shëndetit Publik (ish-spitali infektiv), Nj. A. Rrëshen” dhe “Ndërtimi i godinës kopsht/çerdhe në zonën e re për zhvillim, Nj. A. Rrëshen”, Bashkia Mirditë. (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “DGH-TIRANA”shpk & “ZENIT&CO” shpk 501,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit) Njoftuar Fituesi Minikonkursi A.SH. Engineering SHPK 189,000.00
Qeverisja Vendore Mirditë Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne punime rindertimi per objektet “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rreshen dhe Rubik (faza 2)”, “Rikonstruksion të godinave, spitali “Shenjta Mari” dhe Drejtoria e Shëndetit Publik (ish-spitali infektiv), Nj. A. Rrëshen” dhe “Ndërtimi i godinës kopsht/çerdhe në zonën e re për zhvillim, Nj. A. Rrëshen”, Bashkia Mirditë. (Programi i Rindertimit) Njoftuar Fituesi Minikonkursi “DGH-TIRANA”shpk & “ZENIT&CO” shpk 102,696.00
Qeverisja Vendore Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.3 dhe pallati nr.4 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 3,094,149 Lidhur Kontrata “NET-GROUP” SHPK & “HYDRO-ENG CONSULTING” SHPK 2,900,000.00
Qeverisja Vendore Kurbin Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.1 dhe pallati nr.2 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 327,568,006 Lidhur Kontrata “KUPA“ Shpk & “EVEREST" Shpk 326,668,000.00
Qeverisja Vendore Kurbin Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.3 dhe pallati nr.4 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 328,710,242 Lidhur Kontrata “KUPA” SHPK & “PE - VLA - KU” SHPK & “UDHA” SHPK 327,910,424.00
Qeverisja Vendore Kurbin Rindërtimi dhe rikonstruksioni i 5 (pesë) qendrave shëndetësore në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 258,669,600 Lidhur Kontrata “SHENDELLI” SHPK &“TOTILA” SHPK & “NET-GROUP” SHPK 258,000,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi i objekteve arsimore, në kuadër të rindërtimit (Programi i Rindertimit)
“Rikonstruksion i godinave nr.”20-21”, Nr.22-23” në RSU Nr.1”
Lidhur Kontrata “TESLA VIZION” shpk & “IMES -D " shpk
Qeverisja Vendore Lezhë “Riforcimi i njesive te banimit ne ndertesat (pallat), ne kuader te procesit te rindertimit, ne territorin e Bashkise Lezhe” Loti II 133,288,959 Lidhur Kontrata “2Z KONSTRUKSION” SH.P.K, & “RAFIN COMPANY” SH.P.K
Qeverisja Vendore Kavajë Rikonstruksion i kopështit Hap pas Hapi 56,544,778 Lidhur Kontrata GLAVENICA 56,500,000.00
Qeverisja Vendore Kurbin Rindërtimi në truallin ekzistues të 3 (tre) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.1 Laç (Poligoni), pallati nr.2 dhe nr.3 Mamurras, Bashkia Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 379,207,080 Lidhur Kontrata 4 A -M SHPK 377,728,420.00
Qeverisja Vendore Kavajë Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Bago(Programi i Rindertimit)-Rishpallje
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit (referuar vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 240 datë 20.04.2022)
191,021,113 Lidhur Kontrata GLAVENICA SHPK & Ed Konstruksion SHPK 189,879,050.00
Qeverisja Vendore Kamëz Sistem të Hapsirave Publike brenda zonës së Re për zhvillim në fshatin Valias 150,000,000 Lidhur Kontrata S I R E T A 2F 148,953,230.00
Qeverisja Vendore Vorë Rindërtimi i Shkollës së Mesme “Isa Boletini”, Vorë 279,218,915 Lidhur Kontrata KLAJGER KONSTRUKSION SHPK 279,000,000.00
Qeverisja Vendore Durrës “Riforcim i godinave pallat me kod gis 1569 , 27348, 27501” 67,033,724 Lidhur Kontrata A&M&A shpk & SARDOshpk 66,289,189.00
Qeverisja Vendore Kamëz Mbikqyrja e punimeve per objektin: Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Azem Hajdari”, Zall-Mner, Bashkia Kamëz 2,912,637 Lidhur Kontrata “HYDRO-ENG CONSULTING”&”INVICTUS” shpk 2,567,046.00
Qeverisja Vendore Durrës Mbikqyrje riforcim godinat 37,39, Lagja 13, pranë pistës Iliria kod gis 5934, 5933 493,150 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kurbin Shembja e detyruar e 6 ndërtesave pronë private/kolektive dhe kopshtit Nr.2 Mamurras, të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, në kuadër të procesit të rindërtimit 25,161,019 Lidhur Kontrata SHENDELLI SHPK 24,200,179.00
Qeverisja Vendore Vorë Prishje dhe transportim te inerteve te gjeneruara ne kuader te procesit te rindertimit, Bashkia Vore 9,771,389 Lidhur Kontrata KLAJGER KONSTRUKSION & No – Bi shpk 9,612,985.00

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data