Open Procurement Albania

Rinovimi i sistemit të mbrojtjes për 2(dy) agregatë me vendosje / konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET

Procuring Authority / Buyer Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
Procuring Authority / Buyer
Tender object Rinovimi i sistemit të mbrojtjes për 2(dy) agregatë me vendosje / konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET
Reference No. REF-78556-11-13-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 65 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 16-11-2020
Last date of Submitted Documents 09-12-2020
Tender Held Date 09-12-2020
No. of Bidders 4
Bidders "Novamat" sh.p.k & "VOITH HYDRO GMBH CO & KG"
"IT.Net" sh.p.k
"SYNAPSE ATS" sh.p.k
"Divitech” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DIVITECH SHPK
 • The winning bid ALL without vat 61,800,000
  Bidder Announcement date 31-12-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. "Novamat" sh.p.k & "VOITH HYDRO GMBH CO & KG", për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.1, të kapacitetit teknik.
  - Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.8, të kapacitetit teknik.
  2. "IT.Net" sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  3. "SYNAPSE ATS" sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur dokumentacion për kriterin 2.2.1, të kapacitetit teknik.
  - Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.4, të kapacitetit teknik.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for DIVITECH SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for DIVITECH SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for DIVITECH SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for DIVITECH SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data