Open Procurement Albania

Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
Tender object Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural”
Reference No. REF-57591-01-31-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 986 323,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 01-02-2023
Last date of Submitted Documents 21-02-2023
Tender Held Date 21-02-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1.“ALSTEZO” SH.A
2.“SERVIS AUTO” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALSTEZO
 • The winning bid ALL without vat 5 999 000,00
  Bidder Announcement date 27-03-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALSTEZO viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALSTEZO viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALSTEZO viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALSTEZO viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-57591-01-31-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data