Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 150 1026 33,901,950,121 516 18,394,371,656 4,966,329,605

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Blerje orendi dhe paisje per mobilim për laboratorët Smart- Lab, për Ministrinë e Arsimit 31,892,000 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Loti 1 Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Autoritetin e Mbikëqyrjes Policore” 2,822,730 Announced the Winner ALSTEZO 2,660,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural” 7,986,323 Announced Procurement
Central Purchasing Agency LOTI 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit” 6,000,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë 12,090,400 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Institutin e Ndërtimit” 2,794,300 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 763,406,846 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 19,363,662 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 69,887,119 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj” 4,657,882 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 7,248,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje bukë gruri dhe simite”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 5,278,802 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “ Bulmeti dhe nënproduktet e tij” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 48,383,716 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Mishi dhe nënproduktet e tij ”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 18,847,421 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Ushqime Koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 11,982,194 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Blerje Vezë” 5,771,468 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti VI. “Blerje Peshk” 791,753 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti VII. “Blerje Fruta Perime” 9,548,174 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratori per laboratorin e ISHTI-t 18,456,000 Announced the Winner KRIJON SHPK 16,865,000.00
Central Purchasing Agency “Riparim, mirëmbajtje sistemit ngrohjeve – ftohjeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural” 5,000,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency LOTI 1 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Gardën e Republikës” 7,503,842 Announced Procurement
Central Purchasing Agency LOTI 2 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Komandën Mbështatëse” 19,603,852 Announced Procurement
Central Purchasing Agency LOTI 3 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Gardën e Republikës” 8,178,391 Announced Procurement
Central Purchasing Agency LOTI 4 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Komandën Mbështatëse” 1,648,618 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Shërbim Lavanderie për Akademinë e Forcave të Armatosura”, Tiranë 5,939,896 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Shërbim Lavanderie për Qendrën e Arsimimit Profesional të Ushtarit,Bunavi,Vlorë”, 6,774,574 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Sigurim i godinave publike të Drejtorisë së Përgjitshme të Tatimeve” 8,005,000 Announced the Winner ALB - SIGURACION 7,997,000.00
Central Purchasing Agency "Blerje automjete për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit" 27,137,499 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratori për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit 46,795,767 Announced the Winner
Central Purchasing Agency “Blerje pjesë këmbimi për automjetet e DPP” 6,161,505 Announced the Winner AUTO JAPAN SH.P.K 5,927,480.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data