Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 152 1047 34,173,776,282 523 19,260,919,392 5,815,698,819

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Loti I “Blerje automjete SUV 4 +1 ” 11,670,556 Announced the Winner “AUTO KRASNIQI” SHPK 10,500,000.00
Central Purchasing Agency “Sigurim Jete dhe Shëndeti për Komisionerët e Komisionit Të Pavarur Të Kualifikimit” 4,500,000 Announced the Winner “SiCRED” SHA & “INSIG JETE” SHA & “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” SHA & “SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA” SHA 4,452,000.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse Diesel (Gazoil)” 13,550,000 Announced the Winner “RESULI-ER” SHA & “KASTRATI” SHPK 11.8 lekë/litër
Central Purchasing Agency Loti 3 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per repartin ushtarak nr.6630" 1,666,656 Announced the Winner “CLIMACASA” SHPK 1,545,907.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per SUT” 1,854,728 Announced the Winner SULOLLARI-KLIMA 1,486,700.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë)” 46,172,880 Announced the Winner “KAST & GAS SHA 8.7 lekë/litër
Central Purchasing Agency Blerje orendi dhe pajisje mobilimi, për Qendrën Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët 10,006,960 Announced the Winner "RO -AL" 4,999,999.00
Central Purchasing Agency Blerje automjete për Inspektoriatin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut 3,900,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi”, për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. 3,745,529 Announced the Winner Inpress 3,741,360.00
Central Purchasing Agency Blerje Pajisje Laboratori, për Agjencinë Kombëtare Të Duhan-Cigareve” 2,500,000 Announced the Winner “ISOMETRIC'' SHPK 1,730,000.00
Central Purchasing Agency “Blerje pajisje laboratori për Komandën Mbështetëse”, 1,660,000 Announced the Winner KRIJON SHPK 990,000.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Shërbim Gatimi Dhe Shpërndarje Ushqimi për Drejtorinë Vendore Të Policisë Tiranë dhe Komisariatet e Varësisë" 22,693,056 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për rastet e gadishmërisë" 13,157,023 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1. “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore 5,793,580 Announced the Winner “VALONA KONSTRUKSION” SHPK 4,734,900.00
Central Purchasing Agency Loti I “Blerje automjete për transport trupash (8+1) vende” 4,066,667 Announced the Winner ALBANIA MOTOR COMPANY 3,945,000.00
Central Purchasing Agency Loti II “ Blerje automjet për transport të veçantë” 4,208,333 Announced the Winner ALBANIA MOTOR COMPANY 4,195,000.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Spitalin Psikiatrik “Sadik Dinçi” Elbasan 6,203,489 Announced the Winner 2 N 3,472,998.00
Central Purchasing Agency Loti 1 “Shërbim gjelberimi per Spitalin Universitar te Traumes. 16,499,989 Announced the Winner “DESARET COMPANY” SHPK 13,010,217.00
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë)” 24,036,011 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 ”Sigurim shëndeti për Këshilltarët, familjarët dhe stafin administrativ për Komisionin e pavarur të Kualifikimit” 6,500,000 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 6,401,400.00
Central Purchasing Agency Loti 2: “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike” 2,332,010 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1: “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL” 3,264,333 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve (HVAC), në IEVP Shkodër" 8,833,333 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency “BLERJE ORENDI DHE PAJISJE PËR MOBILIM ZYRASH, PËR QENDRËN SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”. 34,775,999 Announced the Winner "RO -AL" 21,914,150.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Shërbim gjelberimi per Qendren Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 9,399,751 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje Autoambulancash për Spitalin Universitar të Traumës” 2,300,000 Announced the Winner VILNIK MOTORS 1,227,200.00
Central Purchasing Agency Loti 4 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me afat të marrëveshjes kuadër, 12(dymbëdhjetë) 8,591,454 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj 59,653,891 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me afat të marrëveshjes kuadër 12(dymbëdhjetë) muaj 1,680,556 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj 6,065,130 Cancelled Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data