Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4875 48,952 379,993,038,348 36,246 303,480,968,549 297,621,075,773

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Gjirokastër Loti 4 Mish 1,968,400 Announced the Winner M.C.CATERING SHPK 1,422,040.00
Local Unit Kamëz Lotin IV. ” Blerje Fruta-zarzavate 11,282,333 Announced the Winner M.C.CATERING SHPK 8,428,700.00
Local Unit Librazhd Furnizim me ushqime per vitin 2024 7,384,260 Announced the Winner ENXHI BALLA 6,161,720.00
Local Unit Shkodër Blerje e artikujve ushqimor 17,783,380 Announced the Winner SEAD-SGS 14,654,430.00
Local Unit Pustec Blerje karburant për mjetet+ ngrohje shkolle 4,415,379 Announced the Winner Merolli SHPK 4,415,379.00
Local Unit Berat Blerje materiale Inerte 6,664,200 Announced the Winner SARK SHPK 5,744,400.00
Local Unit Sarandë Blerje ushqime per kopshte dhe cerdhe viti 2024 8,750,000 Announced the Winner 4 S 6,912,000.00
Local Unit Tiranë Shërbim Gomisteri 1,115,000 Announced Procurement
Local Unit Bulqizë Blerje materiale ndriçimi rrugor. 2,083,333 Announced Procurement
Local Unit Maliq Blerje pajisje të mobilierisë shkolla e mesme e bashkuar “Bardhyl Pojani” Pojan 4,359,127 Announced Procurement
Local Unit Peqin Blerje karburanti 8,370,000 Announced Procurement
Local Unit Pogradec Mirembajtje Kanali Ujites Leshnice 2,260,800 Announced Procurement
Local Unit Skrapar Rehabilitim urban në të dy anët e rrugës “Arkitekt Kasëmi” 25,244,520 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Lushnje Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Kalciumi 3,343,640 Announced the Winner ''2 AT'' 2,105,032.00
Local Unit Mat Loti Nr. 1: “Blerje Ushqime” 3,098,427 Announced the Winner 4 S 2,760,700.00
Local Unit Mat Loti Nr. 2: “Blerje Fruta – Perime” 1,542,866 Announced the Winner 4 S 1,479,520.00
Local Unit Vau i Dejës Blerje materiale kancelarie 2,500,000 Announced the Winner BLEDI BILALI 1,849,915.00
Local Unit Vau i Dejës F.V pjese kembimi per automjete 2,915,000 Announced the Winner SERDADO 2,755,000.00
Local Unit Roskovec Mallra ushqimore për çerdhen 1,083,181 Announced the Winner 4 S 812,385.00
Local Unit Roskovec Mallra ushqimore për kopshtin me drek 1,666,640 Announced the Winner 4 S 1,304,200.00
Local Unit Tiranë Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit (TPL) 2,200,000 Announced the Winner ANSIG 2,195,000.00
Local Unit Shkodër Blerje kazanësh 4,027,925 Announced Procurement
Local Unit Durrës Sigurim i automjeteve 2,066,390 Announced Procurement
Local Unit Pustec Blerje fadrome 9,125,000 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Hartimi I projekt zbatimit per objektin: “Ndërtim i parkimit me 1 kat nëntokë, objekti 3 kat I bashkisë dhe rehabilitimi i sheshit” 8,225,758 Announced Procurement
Local Unit Patos Ndërtim mure mbajtëse në qytet dhe rrethina 6,870,056 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje bitumi 139,200,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje lënd djegëse për përdorim teknik, civil dhe industrial 47,210,650 Announced Procurement
Local Unit Roskovec Loti 5 “Vaj dhe graso për (Bashkin Roskovec, Ndërmarrjen e Mirëmbajtjes së Mjedisit,Ndërmarrjen e shërbimeve Komunale dhe Ndërmarrjen e Pyjeve Ujitje-Kullimi dhe Mirmbajtje Rrugë e Varreza) 1,190,441 Announced the Winner TOP-OIL 607,770.00
Local Unit Librazhd Blerje materiale higjeno sanitare 1,409,917 Announced the Winner “ CapitaI Group "Shpk 1,390,600.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data