Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
71 4597 46,453 358,774,430,981 34,166 284,223,549,811 278,158,540,982

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Himarë Rikonstruksioni i godinës së zjarrfikëses 41,666,667 Signed the Contract NIKA SHPK 34,156,430.00
Local Unit Tropojë Rikonstruksion i shkolles se mesme Oso Dauti NJA Llugaj 47,167,647 Signed the Contract Shpresa-Al SHPK 37 728 928
Local Unit Himarë Rikonstruksioni i sallës polifunksionale të Bashkisë 66,666,667 Signed the Contract LEON KONSTRUKSION SHPK 66,344,444.00
Local Unit Korçë Blerje tubo për rrjetin e kanalizimeve 2,432,733 Signed the Contract  ELEKTRO THERM SHPK 2,414,000.00
Local Unit Pogradec Blerje Çadra për Plazhet Publike në Territorin e Bashkisë Pogradec 1,820,000 Signed the Contract HALIL DERVISHI 1,770,000.00
Local Unit Tiranë Sherbime te Pastrimit dhe Gjelberimit 8,769,799 Signed the Contract “CLEAN FAST” Shpk & “Shansi Invest” Shpk 8,298,666.00
Local Unit Librazhd Studime Projektime per objekte te ndryshme 3,333,333 Announced the Winner ”ZETAKONSULT”Shpk & “ZENIT&CO”SHPK 29,535,000.00
Local Unit Dibër Shtrimi rrjeti të ri të ujësjellesit të fshatit Selane 2,499,760 Announced the Winner SELAMI 2,399,700.00
Local Unit Dibër Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare te fshatit Dohoshisht. 10,000,000 Announced the Winner SELAMI 8,251,650.00
Local Unit Gramsh Blerje mallra ushqimore për plotësimin e nevojave të çerdheve, kopshteve dhe konviktit të shkollës së mesme 9,808,512 Announced the Winner 4 S 8,996,800.00
Local Unit Vlorë Sherbim Pastrimi ORIKUM " per vitin 2023 27,910,434 Announced the Winner SILVER SHPK 23,651,889.00
Local Unit Vlorë Riparim, Shërbim, Pjesë këmbimi eskavatorësh 2,083,306 Announced the Winner MAG SHPK 1,998,000.00
Local Unit Has Punime pastrimi kanalesh paresore, dytesore & ushqyes ujëmbledhesave (rezervuari) 5,333,333 Announced the Winner PE-VLA-KU SHPK 4,641,333.00
Local Unit Fushë-Arrëz Sistemim asfaltim rrugë viti 2023, faza II 13,325,040 Announced Procurement
Local Unit Roskovec Rikonstruksion i shkarjes në rrugën Lamaj , fshati Mbërz,1050 ml 4,166,598 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Realizimi i projektit “Paketa e sigurisë për 101 ditët e verës 1,249,633 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje uniforma dhe veshje speciale 5,833,327 Announced Procurement
Local Unit Vlorë NSHP, Blerje Fadrome 7,978,333 Announced Procurement
Local Unit Himarë Hartimi i projekteve për investimet e parashikuara nga Bashkia Himarë për vitin 2022-2023 16,703,333 Announced the Winner
Local Unit Krujë Sherbime mekanike per automjetet e Bashkise Kruje 4,018,367 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Tiranë Blerje materiale marangozi 14,583,310 Announced the Winner POWER INDUSTRIES 13,699,270.00
Local Unit Shkodër Mbikqyrja e punimeve per objektin: Investime ne kuader te projektit ” Bashki me shfrytezim inteligjen energjie “ ( Bashki te zgjuara energjie) 1,016,640 Announced the Winner Tower SHPK 870,660.00
Local Unit Lushnje Blerje Gazoili për Mjetet e Bashkise Lushnje dhe MZSH (Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj). 4,602,064 Announced the Winner "GEGA CENTER GKG" 4,602,000.00
Local Unit Delvinë Blerje produkte ushqimore, perime, fruta dhe produkte të ngjashme me to për nevojat e Qendrës Ditore për Moshat e Treta, Çerdhes së qytetit dhe Kopshtit të Fëmijëve me drekë Qendër. 2,276,483 Announced Procurement
Local Unit Pogradec Mirembajtje ndertesash 20,568,696 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje preparate për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 33,332,320 Announced Procurement
Local Unit Mirditë Fuqizimi i te rinjeve dhe te moshuarve, rregullorja e parqeve publike, sherbimi i eventit dhe vizibiliteti i projektit BE për fëmijët rreshen EU4M, Bashkia Mirditë. 1,489,853 Announced Procurement
Local Unit Has Mirembajtje Rruge Rurale e Kanalizime, bashkia Has 2023 6,000,000 Announced Procurement
Local Unit Gjirokastër Sherbimi i kastrimit te qenve te braktisur 1,160,000 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Peqin Rikonstruksion i rruges Metallaj- Varreza Nj Adm Karine, Bashkia Peqin 2,894,010 Announced the Winner TOTILA SHPK 2,820,080.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data