Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4533 45,432 345,295,096,126 33,258 271,036,601,756 265,491,604,137

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Himarë Rikonstruksioni i godinës së zjarrfikëses 41,666,667 Announced the Winner NIKA SHPK 34,156,430.00
Ndërtim rrjeti KUZ në zonat informale 58,393,976 Announced the Winner ''XHAST" SHPK & ''DENIS-05“ SHPK 57,339,845.00
Local Unit Tiranë Rikualifikim i bllokut "Lord Bajron-Riza Cuka-Pandi Dardha-Dritan Hoxha 206,305,928 Announced the Winner 4 A -M SHPK 138,052,040.00
Local Unit Tiranë Loti I: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikim urban i bllokut që kufizohet bulevardi Bajram Curri-bulevardi Petro N. Luarasi- Rruga Taulantia- Rruga Ali Demi, Faza II-të” 1,925,837 Announced the Winner TOWER SHPK & INVICTUS SHPK 1,689,331.00
Local Unit Tiranë “Rruga Rexhep Bastari” 16,249,919 Announced the Winner K.TURJA SHPK 12,148,978.00
Local Unit Tiranë Loti II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikimi i bllokut, që kufizohet nga “Teodor Keko”, “Tom Plezha”, “Mikel Maruli” dhe “Loni Ligori” 1,923,938 Announced the Winner “MCE” & ”STATENG” shpk 1,652,511.00
Local Unit Mat Rikonstruksion i Tregut Industrial Burrel 7,083,244 Announced the Winner K A C D E D J A SHPK 6,976,995.00
Local Unit Durrës Loti I Diesel 197,906,500 Announced the Winner KASTRATI 197,906,500.00
Local Unit Durrës Loti II Benzine 1,949,500 Announced the Winner KASTRATI 1,949,500.00
Local Unit Poliçan Shpenzime per blerje karburant per nevojat e bashkise, mjetet e transportit, PMZSH-se dhe kaldajat e shkollave 5,900,000 Announced the Winner KASTRATI 5,900,000.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i rruges Mirake – Gjovac , Nj.Ad.Polis 52,732,110 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Sinjalistikë vertikale (Semaforë) 30,869,717 Announced Procurement
Local Unit Vorë Sistemim i Fushes sportive Ahmetaq ( Rikonstruksion i bazamentit dhe rrethimi) 4,990,700 Announced Procurement
Local Unit Kuçovë Shërbimi i pastrimit, grumbullimit dhe transportit në venddepozitim të mbetjeve urbane 149,213,832 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Pllaka varrezash(kostume varresh) 3,000,000 Announced Procurement
Local Unit Prrenjas “Rikonstruksion i rrugës Rashtan” 38,236,028 Announced the Winner K.M.K 29,021,902.00
Local Unit Patos Rikualifikim Urban, Blloku i lagjes Naftëtari, pranë shkollës Muhamet Shehu". 34,804,483 Announced the Winner " I.C.C GROUP"shpk & "MF INVEST GROUP" shpk & "MANE/S " shpk 27,493,182.00
Local Unit Patos Rikonstruksion i rrugës Karemanaj,Rrerës. 8,594,285 Announced the Winner Aida Construction 6,972,210.00
Local Unit Tiranë Rehabilitimi i rrugëve të Bllokut që kufizohet nga rrugët “Fabrika e Qelqit”, “Konferenca e Pezës”, “Besim Alla”, dhe “Jorgo Panajot”, Faza II 161,332,353 Announced the Winner ALB SHPRESA - MELA. 122,776,926.00
Local Unit Dibër Blerje orendi dhe pajisje speciale për sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak tek Pallati i Kultures 3,903,535 Announced the Winner PC STORE SHPK 3,886,700.00
Local Unit Fier Loti 2: Blerje benzinë pa plumb 3,240,470 Announced the Winner A G A -1 3,240,436.00
Local Unit Sarandë Rikonstruksion te godines se QKF 3,293,333 Announced the Winner EREDA SHPK 3,224,730.00
Local Unit Kamëz Ndertimi i fushes se sportit Laknas 3,960,556 Announced Procurement
Local Unit Mat Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III 108,706,200 Announced the Winner EVEREST SHPK & KRONOS KONSTRUKSION 108,358,571.00
Local Unit Dibër Blerje dhe vendosje dyer dhe dritare ne objektet arsimore dhe social kulturore, Bashkia Diber 2022 4,165,208 Announced the Winner M U R A T I SHPK 3,816,330.00
Local Unit Tiranë Rruga e Malësorëve 69,549,527 Announced the Winner B93 II 46,562,355.00
Local Unit Vorë Ndertim i rrjetit te kanalizimeve fushe domje 7,308,215 Announced the Winner EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI 6,995,760.00
Local Unit Fier Loti 1: Blerje gazoil deri në 10 ppm 87,560,850 Announced the Winner A G A -1 87,560,703.00
Local Unit Kamëz Blerje peme +lule në kuadër të projektit mjedis I pastër, arsim I shendetshëm dhe cilësor në shkolla 1,463,375 Announced the Winner Gjelbërimi 2000 SHPK 1,340,000.00
Local Unit Tiranë Loti III: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i urës ne lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar”. 1,130,660 Announced the Winner INSTITUTI DEKLIADA - ALB 1,032,032.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data