Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
71 4312 42,854 318,747,865,880 31,293 245,510,622,169 244,997,550,846

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Berat Blerje materiale hidraulike dhe KUZ 23,979,372 Announced the Winner HEST & LIGUS shpk 22,307,231.00
Local Unit Durrës Blerje Ushqime për QEA 40,000,000 Announced the Winner Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 33,316,840.00
Local Unit Mat Rikonstruksion i Gjimnazit “28 Nëntori”, Bashkia Mat 95,678,607 Announced the Winner “EGEU STONE” Sh.p.k & “BE-IS” Sh.p.k. 94,182,418.00
Local Unit Elbasan F.V kamera sigurie e rrugëve hyrëse dhe dalëse në qytet, shesheve, disa objekteve arsimore + fibra optike + shërbime mirëmbajtje 36,948,348 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Përmirësim i infrastrukturës kryesisht në zona informale që janë në proçes legalizimi (Ndërtim i linjës KUZ-së në lagjen 5 Maji, rruga "Arif Dardha" dhe rruga "Xhaferr Belegu") 17,500,722 Announced the Winner Ergi SHPK 16,292,971.00
Local Unit Kuçovë “Ndërtim shtesë kati në objekt ekzistues për strehim social” 19,617,165 Announced the Winner ZDRAVO 18,640,630.00
Local Unit Lushnje Blerje materiale per nderhyrje ne infrastrukturen e rrugeve rurale 35,675,508 Announced the Winner BI-SERVIS 24,966,580.00
Local Unit Patos Përmirësim i banesave ekzistuese për familjet në nevojë. 15,932,480 Announced the Winner INA 13,773,769.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i Kanaleve Vaditese ne Bashkine Librazhd 9,999,998 Announced the Winner ASI-2A CO 9,523,375.00
Local Unit Roskovec "Asfaltim,trotuar+ndricimi rrugës “Qani Kapo”,Jagodin" 5,371,085 Announced the Winner 2Z KONSTRUKSION SHPK 4,544,820.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion i banjove kopshti "Ton Alimhilli" 1,545,653 Announced the Winner DELIA IMPEX 1,540,000.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës së "Hakëve" dhe "Ura e Telit", Fshati Zezë, NJ.A.Nikël, Krujë 14,142,517 Announced Procurement
Local Unit Dimal Aftësim në Digjitalizimin e Proceseve Bujqësore 7,199,000 Announced Procurement
Local Unit Durrës FV ndricim rruges “Kristo Sotiri” Nja 4 Durres 7,217,800 Announced the Winner NIKA SHPK 5,571,800.00
Local Unit Tiranë Blerje Materiale Elektroda,Oksigjen për nevoja të Shoqërisë” 4,900,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje vegla pune për nevoja të shoqërisë 3,900,000 Announced Procurement
Local Unit Lushnje Materiale per rehabilitim kanalesh,ura,tombino 4,486,660 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Blerje materiale Hidraulike per nevojat e Ujesjelles Kanalizime Elbasan 75,000,000 Announced the Winner ALEN - CO 69,988,039.00
Local Unit Kamëz Ndërtim rrugët Babrru Shpat 68,834,105 Announced the Winner Bami SHPK 64,694,104.00
Local Unit Durrës Blerje materiale elektrike, viti 2022 9,943,574 Announced the Winner Dritan Xheka 9,420,000.00
Local Unit Malësi e Madhe Ndertim ura Pojate e Poshtme Tamare 13,480,082 Announced the Winner MICULI & EVEREST 13,443,407.00
Local Unit Gjirokastër Mirembajtje e rruges Zhulat 11,493,243 Announced Procurement
Local Unit Vlorë Ruajtja e objekteve dhe e ambienteve rrethuese te Sh.A UK Vlore me roje private te sigurisë fizike 36,887,921 Announced Procurement
Local Unit Berat MBIKQYRJE PUNIMESH PER OBJEKTIN “RINDËRTIM I SHKOLLËS SË MESME BABË DUDË KARBUNARA BERAT” 3,825,499 Announced Procurement
Local Unit Malësi e Madhe Sistemim Asfaltim i Rruges Cenaj Rrogom 10,603,415 Announced Procurement
Local Unit Vlorë Blerje Materiale Hidraulike per vitin 2022 27,921,371 Announced Procurement
Local Unit Malësi e Madhe Ndertim i impjantit te ngrohjes ne shkollat e Mesme Koplik- Bajze - Gruemire 32,815,596 Announced the Winner MICULI & EVEREST 32,403,529.00
Local Unit Elbasan Rikonstruksion i palestrave dhe terreneve Sportive, Shkolla e Mesme e Bashkuar "Luigj Gurakuqi", Elbasan 41,069,986 Announced the Winner BLERIMI SHPK 37,000,000.00
Local Unit Lushnje Blerje materiale ndërtimi, materiale inerte, tuba korrogato, profile metalike...etj, për nevojat e shoqërisë. 7,192,933 Announced the Winner SAM-ARS 2016 5,948,600.00
Local Unit Durrës Blerje pllaka rrugesh (trani) 12,494,074 Announced the Winner Kegli-Duri SHPK 12,469,000.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data