Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
748 102,018,457,366 549 64,063,580,344 87,005,124,638

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Loti 4: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët - materiale mobilim urban lëndë e parë Faza II 104,166,667 Announced the Winner 85,401,900
Loti 2: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët -materiale elektrike lëndë e parë Faza II 166,666,667 Announced the Winner 82,010,400
Loti 1: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët-materiale ndertimi lëndë e parë Faza II.” 187,500,000 Announced the Winner 164,720,200
Loti 3: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët - materiale ujësjellës kanalizime lëndë e parë Faza II 83,333,333 Announced the Winner 69,146,950
Ndërhyrje në infrastrukturë rrugore Faza II 500,000,000 Announced the Winner
Loti 4: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrjen për përmirësimin e strukturave mbrojtëse, veprave të artit etj, Rajoni 1&2, 3&4” 8,145,000 Announced the Winner 6,930,000
Loti 5: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Inkubator i biznesit në Mikpritje dhe Turizëm në Korçë” dhe Ndërhyrje jetëzuese për transformimin e vlerave të braktisura në mundësi zhvillimi rajonal dhe vendor 2,494,000 Announced the Winner 2,244,600
Loti 2: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrjen për përmirësimin e shtresave asfaltike”, Faza III, Rajoni 1&2, 3&4” 7,750,291 Announced the Winner 6,920,924
Loti 1: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrjen rigjeneruese në blloqet e banimit” Faza II, Rajoni 1&2, 3&4” 12,513,150 Announced the Winner 10,195,900
Loti 3: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në infrastrukturën rrugore”, si dhe “Ndërhyrje në ndërtimin e urave dhe nyjeve lidhëse Faza II” 6,504,167 Announced the Winner 5,754,167
Studime, analiza, Masterplane. (Produkt). Mbështetje me ekspertizë për bashkitë për regjistrimin fillestar / përmirësimin e regjistrit të pasurive të paluajtshme në territorin e fshatrave me potencial turistik 81,666,612 Re-Proclaimed Procurement
Ndërhyrje për përmirësimin e Strukturave mbrojtëse, veprave të artit, etj, Rajonin 3&4 375,000,000 Announced the Winner 292,336,645
Ndërhyrje për përmirësimin e Strukturave mbrojtëse, veprave të artit, etj, Rajonin 1&2 375,000,000 Announced the Winner 234,889,880
Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 Lote Rajonet 3 & 4 570,833,320 Announced the Winner 315,000,000
Ndërhyrje Rigjeneruese në blloqet e banimit: Rigjenerimi i stokut të banesave në Rajonin 1&2 574,999,989 Announced the Winner 432,064,160
Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 Lote Rajonet 1 & 2 570,833,320 Announced the Winner 415,496,925
Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit, rigjenerimi i stokut të banesave në Rajonin 3&4 574,999,989 Announced the Winner 428,519,635
Ndërhyrje në ndërtimin e urave dhe nyjeve lidhëse Faza II 208,333,221 Announced Procurement
Detailed Designs and Construction Supervision for Integrated Urban Upgrading of Ksamil, Orikum and Borsh touristic sites and adjacent areas Announced the Winner 124,330,081
Improvement of Tourism Statistics and Electronic System of Tourism Statistics Announced Procurement
“Rehabilitation of Road “Spille, Guri i lëmuar” to “Hauzi i Vilëbashtovës” and Road “Vath Koreshi, Lushnja ring Road” Announced the Winner 4,843,759
Nderhyrje ne zona sportive dhe lodra per femije “Dua te luaj” (rajoni 3 dhe 4)
Berat -Vlore-Korce-Gjirokaster
375,000,000 Signed the Contract 374,899,189
“Senior Architect Expert” Announced Procurement
Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e njesive të banimit në ndërtesa (pallat), për 4 Pallatet Pikesore Rr. "Hysen Myshketa" Pallati Nr.30, 7/288, Rr. "Telat Noga", Pallati Nr.8, 3/307, Rr. "Isuf Molla", Pallati Nr. 21, 6/41, Rr. "Spiro Treska", Pallati Nr. 19ZK 8512 (4/31, 4/146, 4/154) Njësia Administrative Durrës, Bashkia Durrës.” (Programi i Rindertimit) Njoftuar Fituesi Minikonkursi 346,764
Prequalification for Consulting Services for Integrated Regional Development Programme – Implementation Consultant Announced Procurement
Construction of Combined Kindergarten, Primary, Secondary, and High School “Rexhep Mezini”, in Ishëm, Durrës, Albania Announced the Winner
Instalacion me strukturë druri në oborrin e brendshëm të Kryeministrisë, “Parku Eden" 431,403,183 Signed the Contract 398,478,729
Plani i Lëvizshmërisë dhe Projektimi i Detajuar i Investimeve të Projektit për Përmirësimin e Integruar Urban të Gjirokastrës” – Paketa 1 Announced the Winner 315,377,703
Plani i mobilitetit dhe Hartimi i hollësishëm i projektit të investimeve për azhornimin e integruar urban të Gjirokastrës – Paketa 2 Announced the Winner 306,132,114
“Integrated Urban Development of Sarande, Package 2” Announced the Winner 573,187,985

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data