Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 152 1047 34,173,776,282 523 19,260,919,392 5,815,698,819

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural” 12,629,721 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje bulmeti dhe nënprodukte të tij”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 19,865,436 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Blerje Vezë”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 2,666,129 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti VI. “Blerje Peshq”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 308,400 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 81,561,495 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17 Leke/Liter
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 55,840,000 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17 Leke/liter
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (dy) vite 13,917,600 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 6,784,794 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 6,784,794.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” 86,415,494 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje ushqime koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj 27,997,601 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Loti I “Sigurimi i jetës për komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 1,392,000 Announced the Winner SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SHA 1,380,000.00
Central Purchasing Agency Loti II “Sigurimi i shëndetit për Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit" 3,060,000 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 3,009,600.00
Central Purchasing Agency Loti III “Sigurimi i shëndetit për familjarët e Komisionerëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, dhe stafin administrativ” 6,537,637 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 6,432,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Drejtësisë” 3,873,140 Announced the Winner SERVIS - AUTO 2000 2,769,000.00
Central Purchasing Agency Loti 7 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr. 5008 (QAPU) Bunavi, Vlorë” 81,694,220 Announced the Winner DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) 80,072,808.00
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Akademinë e Sigurisë 211,022,263 Announced the Winner Sori-al SHPK 206,639,287.00
Central Purchasing Agency Loti II. "Materiale kancelarie të tjera zyre" 3,115,542 Announced the Winner LIBRARI DYRRAHU SHPK 1,700,000.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse GLN”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 37,924,446 Announced the Winner “GAS GROUP” SHPK 37,924,446.00
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje Automjete 2X4 për transport punonjës sigurie në eskortë” 5,055,555 Signed the Contract PORSCHE ALBANIA SHPK 4,900,000.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Korçë” 7,997,400 Announced the Winner ALSTEZO 5,915,000.00
Central Purchasing Agency Loti 3 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr.5004 (QAPN), Zall-Herr, Qendër Tiranë” 24,682,600 Announced the Winner Sori-al SHPK 24,258,727.00
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje letër” 5,484,259 Announced the Winner MARKETING & DISTRIBUTION 5,445,880.00
Central Purchasing Agency "Blerje Letër" 49,534,865 Announced the Winner Infosoft Office SHPK&Interlogistic SHPK 49,534,865.00
Central Purchasing Agency “Shërbim pastrimi i ambjenteve të jashtme”, për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 38,009,074 Cancelled Procurement “DESARET COMPANY” SHPK 29,995,008.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “ Blerje Automjete 4X4 për transport punonjës sigurie në eskortë” 15,611,112 Signed the Contract 14,833,334.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafit administrativ dhe sigurimi i pasurisë”. 2,859,690 Announced the Winner ALB - SIGURACION 2,798,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1 “Sigurimi i jetës për gjyqtarët, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit". 3,860,920 Announced the Winner “ALBSIG JETË” SHA 3,859,800.00
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 30,165,819 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Fitimi 18 leke/liter
Central Purchasing Agency Loti 2 “ Blerje pajisje laboratorike për testimin e baruteve dhe lëndëve plasëse për FA” 2,071,333 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje pajisje laboratorike për testimin e karburanteve për FA” 7,499,000 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data