Open Procurement Albania

Loti 4 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Komandën e Forcës Tokësore”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Komanda e Forcës Tokësore
Tender object Loti 4 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Komandën e Forcës Tokësore”
Reference No. REF-65050-04-05-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 148 420,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 06-04-2023
Last date of Submitted Documents 26-04-2023
Tender Held Date 26-04-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Ne zbatim te pikes b), te nenit 98 te Ligjit Nr.162/2020 ku percaktohet se:
  “...ne procedurat me nje faze nuk eshte dorezuar asnje oferte e pershtatshme...”
  Additions Buletini i Anulimt te Procedures: Buletini Nr. 47 datë 29 Maj 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-65050-04-05-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data