Open Procurement Albania

Loti 1 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Shkodër"

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti 1 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Shkodër"
Reference No. REF-66552-04-19-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 717 160,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 20-04-2023
Last date of Submitted Documents 22-05-2023
Tender Held Date 22-05-2023
No. of Bidders 6
Bidders 1. “FLORFARMA” SHPK
2. “LOERMA” SHPK
3. “EUROMED” SHPK
4. “GRIFIN ALBANIA” SHPK
5. “NRG” SHPK
6. “Pastrime Silvio” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • FLORFARMA
 • The winning bid ALL without vat 5 659 306,00
  Bidder Announcement date 30-06-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankese nga operatori ekonomik NRG shpk me objekt modifikimin e dokumentave te tenderit.KPP me ane te vendimit 349/2023 ka vendosur :
  - Te mbylle çeshtjen per pjesen e pranuar te ankeses per kete procedure prokurimi.
  - Te vazhdoje proceduren e shqyrtimit ne themel per pjesen tjeter te ankeses.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. LOERMA SHPK, per arsye:
  -Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 2 Seksioni 2.2, pasi ka paraqitur kopje te bilanceve te viteve 2020,2021,2022 te pa certifikuara, nga autoritete tatimore ku mungojne vula dhe nenshkrimi i tatimeve ne cdo faqe
  - Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 6 Seksioni 2.1, pasi punonjesja Ana Zhopi e deklaruar si drejtuese teknike ne fakt sipas se punes eshte laborante dhe jo drejtuese teknike.
  -Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 4 Seksioni 2.1, pasi nuk paraqiti skedat teknike te perkthyra ne gjuhen shqipe.

  2. GRIFIN ALBANIA SHPK, per arsye:
  - Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 2 Seksioni 2.2, pasi ka paraqitur kopje te bilanceve te viteve (2020,2021,2022) te pa certifikuara, nga autoritete tatimore ku mungojne vula dhe nenshkrimi i tatimeve ne cdo faqe
  -Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 6 Seksioni 2.1, pasi punonjesja Vinela Refugjati e deklaruar si drejtuese teknike ne fakt sipas diplomave te paraqitura nuk ka kualifikimin e kerkuar per Drejtuesin Teknik shendet public agronomi biologji kimi pasi kjo punonjese eshte mjeke veterinere.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for FLORFARMA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FLORFARMA viti 2014
  Monitor treasury transaction for FLORFARMA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FLORFARMA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-66552-04-19-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular Ankese NRG shpk

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data