Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 148 286 116,939,509,438 161 78,988,568,384 73,799,466,939

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority Supervizion Punimesh Ndërtim rruga Kardhiq- Delvinë Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizim i Skarpateve) 8,875,881 Announced the Winner "DRICONS" 8,596,703.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Ndërtim rruga Korçë – Ersekë Loti 2 (pjesa e dytë)” 16,916,112 Announced the Winner A & E Engineering SHPK 16,908,000.00
Albanian Road Authority Loti 3: Kontrata C “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Juglindor” 1,455,726,087 Announced the Winner 2 T SHPK 1,455,620,460.00
Albanian Road Authority “ Emergjencë, riparimi i Urës “Shtrezë 2”, në aksin rrugor Kukës –Shishtavec (me çelsa në dorë) 8,243,509 Announced Procurement
Albanian Road Authority Rehabilitim i segmentit rrugor Fier - Vlorë (rruga e vjetër) 833,288,437 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërhyrje në tunelin e Gojanit, masat inxhinjerike për mbrojtjen e skarpatave” 473,913 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Rehabilitim I tombino/ tubosider në aksin rrugor Qafa e Buallit- Fillimi I rrugës së Arbërit” 294,396 Announced Procurement
Albanian Road Authority "Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Qëndror Loti 2 (2022)" 165,805,365 Announced the Winner "R.S.&M SHPK & SI.SI-AL SHPK" 161,433,150.00
Albanian Road Authority Ndërtim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizim i Skarpateve) 1,440,907,156 Announced the Winner “Gener 2” sh.p.k. 1,436,346,030.00
Albanian Road Authority Përmirësimi i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1 (2022) 191,663,216 Announced the Winner JUBICA. SHPK 181,000,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” 1,412,446 Signed the Contract TAULANT SHPK 1,350,000.00
Albanian Road Authority “Ndërtim rruga Korçë – Ersekë Loti 2 (pjesa e dytë)” 2,165,325,695 Announced the Winner A. N. K. 2,164,693,349.00
Albanian Road Authority “Ndërhyrje në tunelin e Gojanit, masat inxhinierike për mbrojtjen e skarpatave” 16,536,404 Announced the Winner “DRINI -1” & “SHPRESA - AL 14,971,750.00
Albanian Road Authority Rehabilitimi i tombino/tubosider në aksin rrugor Qafa e Buallit - Fillimi i rrugës së Arbërit 12,499,803 Announced the Winner UDHA sh.p.k 10,176,771.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq - Lozhan i Ri - Strelcë” 10,263,717 Announced Procurement
Albanian Road Authority Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri-Strelcë 1,183,260,667 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Përmirësimi i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1” 1,810,321 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Qëndror Loti 2 (2022)” 1,620,255 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Jugor, Loti 3)” 1,621,246 Announced Procurement
Albanian Road Authority Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Jugor, Loti 3 165,940,155 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion per Mirembajtjen me performance të segmenteve rrugore të shtuara me VKM nr.600, date 13.10.2021.” 46,020,859 Announced Procurement
Albanian Road Authority Loti 1: Kontrata A “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Verior” 44,217,011 Announced Procurement
Albanian Road Authority Loti 2: Kontrata B “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” 46,021,230 Announced Procurement
Albanian Road Authority Loti 3: Kontrata C “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Juglindor” 46,602,511 Announced Procurement
Albanian Road Authority Loti 4: Kontrata D “Supervizion Mirëmbajtje me performance e akseve kryesore të Rajonit Jugor” 47,651,748 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion Punimesh Ndërtim rruga Kardhiq – Delvinë Loti 8 ( Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga Loti1 deri në Lotin 6) 2,458,309 Signed the Contract “S&L Studio” sh.p.k 2,458,309.00
Albanian Road Authority “Plotësimi i punimeve dhe rrugët lidhëse në Unazën Lindore, Loti 2” 990,593,898 Signed the Contract ALBAVIA SHPK 948,818,251.00
Albanian Road Authority Loti 9 “Mirëmbajtje me performancë e segmenteve rrugorë Këlcyrë – Ballaban (13.5 km) dhe K/Gllavë – Ballaban” 42,303,176 Announced Procurement
Albanian Road Authority Loti 10 “Mirëmbajtje me performancë e rrugëve të plazheve: Plazhi Kakome 3 km, Lukovë 2.6 km, Borsh 2 km, Livadh 2 km, Jalë 5.3 km, Dhërmi 1.7, Dhermi (rruga Perivolo) 2.7 km, Palasë 2.5 km,” 42,933,693 Announced Procurement
Albanian Road Authority Loti 8 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Fier Shegan - Divjake + K/Rr. Nacionale - Grabian + Strume - Qafe Marinez” 114,483,315 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data