Open Procurement Albania

“Supervizion Punimesh Ndërtim i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë”

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit “Supervizion Punimesh Ndërtim i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë”
Nr. Reference REF-18090-01-31-2022
Vlera / Fondi Limit 1 412 446,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Shërbim konsulence
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 01-02-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 11-02-2022
Data e mbajtjes se tenderit 11-02-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1. "TAULANT" SHPK
2. G B Civil Engineering
3. NOVATECH STUDIO
Operator Ekonomik Kontraktues
  • TAULANT SHPK
  • Oferta fituese Leke pa TVSH 1 350 000,00
    Data e shpalljes se fituesit 12-04-2022
    Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 1 620 000
    Data e lidhjes se kontrates 29-04-2022
    Kohezgjatja e kontrates 7 muaj e 10 ditë
    Shtese kontrate (Leke me TVSH
    Ankesa Në fazat e tjera të procedurës kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues:
    1. "TAULANT" SHPK - 259.20 pike
    2. NOVATECH STUDIO – 0 pike
    3. G B Civil Engineering - 0 pike


    • Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    -”NOVATECH STUDIO” per arsye:
    Kriterin 2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, si më poshtë:
    Drejtuesin e projektit që duhet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune në mbikëqyrje i cili mban përgjegjësi për zbatimin e projektit sipas kushteve teknike të zbatimit, miratimin e volumeve të punimeve, certitikatën e pagesës, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithë dokumentacionit,miratimin e ndryshimeve të volumeve, korespondencën me ARrSh.
    Mbikëqyrësin e materialeve / vepra arti kërkohet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune në këtë fushë i cili miraton materialet dhe cilësine e tyre dhe ndjek e miraton cilësinë e punimeve.
    OE ka paraqitur për këto 2 pozicione vetëm inxh Mimoza Tomca duke mos plotësuar këtë kriter ku kërkohen 2 inxhinier për këto pozicione.

    -”GB Civil Engineering” per arsye:
    Shtojca 12 nuk ka deklaruar • Pajisje GPS Rover 1 cope në pronësi ose me qera- është tek kontrata e qirasë.
    Kriterin 2.2.1.Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare: 2018,2019,2020, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vleres se parashikuar te kontrates (vlera e fondit limit)
    OE nuk ka paraqitur vërtetim xhiro 2018
    Kriterin 2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, si më poshtë:
    Drejtuesin e projektit që duhet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune në mbikëqyrje i cili mban përgjegjësi për zbatimin e projektit sipas kushteve teknike të zbatimit, miratimin e volumeve të punimeve, certitikatën e pagesës, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithë dokumentacionit, miratimin e ndryshimeve të volumeve, korespondencën me ARrSh.
    Mbikëqyrësin e materialeve / vepra arti kërkohet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune në këtë fushe i cili miraton materialet dhe cilesinë e tyre dhe ndjek e miraton cilësinë e punimeve. OE ka paraqitur për këto 2 pozicione vetëm inxh Artan Semini duke mos plotësuar këtë kriter ku kërkohen 2 inxhinier për këto pozicione.
    Me shkresë Nr 1883/1prot., dt 22.02.2022, Drejtoria Juridike dhe e Përputhmerise së Standarteve ka njoftuar KVO se OE ”GB Civil Engineering” është shpallur fitues në procedurën e prokurimit me objekt: ”Supervizion punimesh përfundimi i punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranese- Qafe Botë, Ura e Kranesë –Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan- Ura e Gajdarit”
    Sipas verifikimit stafi i paraqitur për këtë procedurë është i angazhuar në Kontratën Fituese
    Arsyeja e Anulimit
    Shenime
    Transaksione Thesari
  • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SHPK viti 2012-2013
    Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SHPK viti 2014
    Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SHPK viti 2015-2018
    Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SHPK viti 2019-2020
  • Buletini i Prokurimeve Publike
    Njoftimi i Tenderit
    Dokumentat Standarde te Tenderit
    Shpallja e Fituesit
    Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 59 datë 9 Maj 2022
    Anulimi i Tenderit

    MBESHTETES
    logo_amb_suedeze.png

    Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

    Te drejtat e Perdorimit

    Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data