Open Procurement Albania

Tender

22,505

Koncesion

4

PPP

-



Operator Ekonomik

909





MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.