Open Procurement Albania

Tender

24,212

Koncesion

4

PPP

-Operator Ekonomik

954

Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.