Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
136 853 20925 82,002,007,705 16,300 64,787,818,595 47,480,296,433

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 5 Methotrexate solution for injection in prefilled syringe x 10mg/0.4ml 731,075 Njoftuar Fituesi FUFARMA SHA 731,040.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 4 Methotrexate solution for injection and infusion x 500mg/10ml ose 20 ml 1,410,737 Njoftuar Fituesi FUFARMA SHA 1,410,600.00
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Barna të përdorimit specifik” 1,468,170 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Barna për shërbimet e specializuara dhe kirurgjinë” 20,470,506 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Gazra mjekësorë” 33,920,640 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Barna për shërbimet e sëmundjeve të brendshme” 5,848,947 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Barna të përdorimit të përgjithshëm” 27,587,756 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës Punime për pjesën teknologjike të fazës II të Rikonstruksionit të Spitalit Kukës 110,994,433 Njoftuar Fituesi “AGI KONS” shpk 105,944,488.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë “Blerje lende djegese pelet druri, per kaldajat e Spitalit Korce” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj 15,510,000 Njoftuar Fituesi IGLI PELLET 15,477,000.00
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë F.V pajisje per okulistiken per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore 8,333,333 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 4 – Inhalator 250,726 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 5 Pajisjet përinfuzion dhe injeksion 260,208 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 6 Pajisje per testimin e gjakut 17,465 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 21 Pajisje te tjera 664,395 Shpallur Procedura
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës "Realizim punimesh per rikostruksion ambienti ku do te instalohet paisja CT Skaner ne SUT" 4,166,000 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Blerja e paketes se kataraktes 16,267,200 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Blerje materiale mjekimi për shërbimin e ortopedisë, për nevojat e Spitalit Rajonal “Memorial” Fier” 10,333,720 Njoftuar Fituesi Layo” SHPK & Trimed 10,329,900.00
Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Paskuqan, Tiranë Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Paskuqan, Tiranë Blerje Paisje Mjekesore per Orl dhe Pneumologjine 2,099,500 Njoftuar Fituesi EUROMED SHPK 2,039,700.00
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë FV Pajisje Mjeksore 21,310,500 Shpallur Procedura
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës “Shërbim evadimi të mbetjeve urbane për SUT” – Marrveshje kuadër me disa OE ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara për një periudhë 24 mujore 8,051,097 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kurbin Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kurbin BLERJE ECHO GJINEKOLOGJIKE PER NEVOJA TE DSHS-KURBIN 3,100,000 Njoftuar Fituesi FEDOS SHPK 3,050,000.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës ‘‘Blerje materiale radiologjie per SRD-ne’’ 1,138,500 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Gramsh Drejtoria e Shërbimit Spitalor Gramsh Blerje pelet briket per ngrohje 7,920,000 Lidhur Kontrata ALCANI SHPK 7,096,320.00
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Blerje kite reagente, serume AB0 dhe reagent/aksesore te tjere te nevojshem per QKTGj e ndare ne 4 lote: Loti Nr.4 – “Blerje Kyveta per Hemoglobinometer, solucione per Cell Counter dhe te reagente te ndryshem” 1,601,000 Lidhur Kontrata Biometric Albania SHPK 1,600,900.00
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Blerje kite reagene per testimin me metoden NAT (perfshire venien ne perdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike). 70,770,000 Njoftuar Fituesi EVITA & PEGASUS 70,770,000.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë “Evadim i mbetjeve të rrezikshme, në S. U. ”Shefqet Ndroqi”, Tiranë”- Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 15,703,720 Njoftuar Fituesi MEDI-TEL SHPK 725 leke pa tvsh per njesi
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Lot.1 Blerje Kite -Reagent dhe materiale konsumi per Laboratorin cito -histopatologjik 5,267,000 Lidhur Kontrata EVITA SHPK 5,237,000.00
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Lot.2 Blerje materiale konsumi laboratorike per kryerjen e analizave Lidhur Kontrata GAMMA 
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Sherbimi i lavanterise dhe hotelerise ne pavionet e Drejtorise Sherbimit Spitalor Sarande Lidhur Kontrata Devis SHPK
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Blerje Protoksid Azoti (N2O)“ 4,568,400 Njoftuar Fituesi VITAL Z & D SHPK 4,561,350.00

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.