Open Procurement Albania

Loti III. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Drejtorinë e Përgjithshme te Burgjeve”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti III. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Drejtorinë e Përgjithshme te Burgjeve”
Reference No. REF-23829-04-02-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 491 822,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 04-04-2022
Last date of Submitted Documents 04-05-2022
Tender Held Date 04-05-2022
No. of Bidders 4
Bidders 1. “BUNA” SH.P.K
2. “KEVIN CONSTRUKSION” SH.P.K & “KLAME” SH.P.K SH.P.K
3. “MUCA” SH.P.K
4. “VALONA KONSTRUKSION” SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MUCA
 • The winning bid ALL without vat 1 589 700,00
  Bidder Announcement date 06-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 1 vit
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “KEVIN CONSTRUKSION” SH.P.K & “KEVIN CONSTRUKSION” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 9, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka dorezuar deklaraten sipas percaktimit te kesaj pike.
  2. “VALONA KONSTRUKSION” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk permbush ne kumulativ nenpiken 2 te seksionit 2.3 te kritereve te vecanta per kualifikim, pasi ka deklaruar te njejtin staf si ne Lotin 1, si dhe nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-23829-04-02-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data