Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 147 945 30,667,918,077 479 17,808,366,754 4,801,348,698

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency “Shërbim pastrimi i ambjenteve të jashtme”, për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 38,009,074 Announced the Winner “DESARET COMPANY” SHPK 29,995,008.00
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 30,165,819 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Fitimi 18 leke/liter
Central Purchasing Agency Loti 2 “ Blerje pajisje laboratorike për testimin e baruteve dhe lëndëve plasëse për FA” 2,071,333 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje pajisje laboratorike për testimin e karburanteve për FA” 7,499,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje ushqime koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 6,027,194 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje ushqime koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj 27,997,601 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse F -76”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 30,165,819 Announced the Winner “GEGA OIL GROUP” SHA 0.1 leke/liter
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve” 4,165,600 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje aparatura laboratorike për Laboratorin e Tekstilit 4,164,666 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratori per laboratorin e ISHTI-t 18,456,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Blerje fruta dhe perime”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 22,262,379 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4 " Blerje Vezë" me afat të marrëveshjes kuadër 24(njëzetë e katër) muaj 655,142 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 “Blerje mish dhe nënproduktet e tij” me afat të marrëveshjes kuadër 24(njëzetë e katër) muaj 328,454 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje bulmeti dhe nënprodukte të tij”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 15,753,919 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 " Blerje bukë gruri dhe simite " me afat të marrëveshjes kuadër 24(njëzetë e katër) muaj 432,778 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. "Materiale kancelarie me bazë letre" 53,166,037 Announced the Winner Infosoft Office SHPK&Interlogistic SHPK 52,089,907.00
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Akademinë e Forcave të Armatosura” 4,986,058 Announced the Winner “M.LEZHA” SH.P.K 2,757,760.00
Central Purchasing Agency "Blerje automjete per Drejtorinë e Peshkimit dhe Akuakultures" 7,500,000 Announced the Winner C L A S S I C 7,400,000.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “ Blerje Pajisje laboratorike ftohëse” 2,828,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje Pajisje laboratorike” 37,477,510 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim lyerjeje dhe mirëmbajtjeje ndërtesash” për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor, Korçë 10,485,927 Announced the Winner Meni SHPK 6,333,790.00
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratorike për AKDC 10,832,333 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Rajonal Memorial, Fier 15,154,300 Announced the Winner “LALA COMPANY” SHPK 15,124,782.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për MAS” 4,142,520 Announced the Winner "RO -AL" 2,099,999.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “ Blerje Automjete 4X4 për transport punonjës sigurie në eskortë” 15,611,112 Announced the Winner 14,833,334.00
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje Automjete 2X4 për transport punonjës sigurie në eskortë” 5,055,555 Announced the Winner PORSCHE ALBANIA SHPK 4,900,000.00
Central Purchasing Agency “Shërbim lavanderie për Spitalin Korçë” 107,048,337 Announced the Winner “GRAND KORÇA” SHPK 103,194,337.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për DPT” 12,412,280 Announced the Winner BUNA 5,358,300.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafit administrativ dhe sigurimi i pasurisë”. 2,859,690 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Sigurimi i jetës për gjyqtarët, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit". 3,860,920 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data