Open Procurement Albania

Loti II. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti II. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite
Reference No. REF-23827-04-02-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 45 830 125,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 04-04-2022
Last date of Submitted Documents 04-05-2022
Tender Held Date 04-05-2022
No. of Bidders 11
Bidders 1. “M.LEZHA” SH.P.K
2. “RO-AL” SH.P.K
3. “BOLT” SH.P.K
4. “BRUNES” SH.P.K
5. “BUNA” SH.P.K
6. “ERALD” SH.P.K
7. “ERZENI” SH.P.K
8. “KEVIN CONSTRUKSION” SH.P.K & & “KLAME” SH.P.K SH.P.K
9. “MUCA” SH.P.K
10. “VALONA KONSTRUKSION” SH.P.K
11. “Shaga” SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MUCA
 • The winning bid ALL without vat 24 685 000,00
  Bidder Announcement date 07-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 vite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “M.LEZHA” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas kerkesave/specifikimeve te AK-se.
  2. “BRUNES” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur deklaraten për periudhën 1 vjecare të garancisë së mallrave që kërkohën të prokurohen nga data e dorëzimit të artikujve objekt prokurimi, gjatë së cilës ofertuesi duhet të sigurojë riparimin, mirembajtjen dhe shërbimin pa pagesë, të defekteve për shkak të prodhimit dhe montimit.
  3. “ERALD” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas kerkesave/specifikimeve te AK-se.
  4. “ERZENI” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas kerkesave/specifikimeve te AK-se.
  5. “KEVIN CONSTRUKSION” SH.P.K & “KLAME” SH.P.K SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas kerkesave/specifikimeve te AK-se.
  6. “Shaga” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur tabelen sic kerkohet ne DST, ne lidhje me artikujt objekt prokurimi dhe/ose lëndët e para të prodhimit të artikujve objekt prokurimi duke specifikuar vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje organ i akredituar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-23827-04-02-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data