Open Procurement Albania

Loti 4. " Blerje fasule e bardhë" me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Central Purchasing Agency
Tender object Loti 4. " Blerje fasule e bardhë" me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj
Reference No. REF-25983-04-21-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 773 637,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 22-04-2022
Last date of Submitted Documents 09-05-2022
Tender Held Date 09-05-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1. “3- SH” SH.P.K
2. “NELSA” SH.P.K
3. “GERTI 1987” SH.P.K
4. “SINANI TRADING” SH.P.K
5. “FABIUS” SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Sinani Trading
 • The winning bid ALL without vat 4 893 750,00
  Bidder Announcement date 26-05-202
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “FABIUS” SH P.K, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 7, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka deklaruar sipas tabeles nr.1 kontratat e furnizimit te artikullit objekt prokurimi nga prodhues/distributor te autorizuar, nepermjet te cilave do te permbushe kerkesat e AK.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2014
  Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-25983-04-21-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data