Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
331 1789 8,444 134,101,987,113 6,143 99,228,845,511 88,473,595,993

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Bitum 4,238,728 Signed the Contract “A E O T” sh.a 3,179,046.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Shtrese binderi 4cm 34,370,268 Signed the Contract “A E O T” sh.a 23,371,781.00
Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec Materiale per sherbimin e varrimit 1,416,192 Signed the Contract VAYA international SHPK 1,387,357.00
Autoriteti Portual Durres Shtypshkrime 1,433,300 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zgjërimi i N/St Golem bashkë me instalimin e qarkut të dytë të linjës 110 kV nga N/St Golem deri në pikën e çarjes së linjës 110 kV Rrashbull-Kavajë (Faza 1) 110,006,962 Re-Proclaimed and Signed the Contract 4 A -M SHPK 103,955,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sigurimi i aseteve të KESH sh.a 211,375,581 Signed the Contract Ansig sh.a & SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a & SIGMA INTERALBANIAN INSURANCE GROUP sh.a & Albsig sh.a 208,000,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore Gjelberimi, blerje Pleh Kimik 1,220,605 Announced the Winner ''Albanian Distribution Chemicals” shpk 1,150,000.00
ILLYRIAN GUARD SH.A Karburant 9,314,138 Signed the Contract KASTRATI 9,314,138.00
Autoriteti Portual Durres Sigurimi i pasurisë 19,945,004 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje transformatori 4,020,000 Announced the Winner PREKA 3,895,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Rinovimi dhe zgjerimi i sistemit të Antivirus dhe EDR 5,800,000 Cancelled Procurement
Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec Loti 2 “Mirëmbajtje Kanali Ujites Krasta e Blaces-Mezarek-Qershize 1,598,031 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 4 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Sistemim, asfaltim dhe kthim ne gjendje fillestare te segmenteve rrugore pas nderhyrjes ne Rrjetin e Ujesjellesit dhe Kanalizimeve në qytetin e Tiranes për vitin 2023” 421,200 Cancelled Procurement “S&L Studio” sh.p.k 372,440.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vore Minikontrate 1-Blerje materiale hidraulike Signed the Contract Sahora sh.p.k 12,374,590.00
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje Tonera, Bojra Printeri” 14,717,900 Signed the Contract MARKETING & DISTRIBUTION 5,212,900.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane HR& Payroll për listëpagesat 6,900,000 Signed the Contract BNT ELECTRONIC'S 5,520,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Riparim bazamenti urash 3,441,900 Signed the Contract “ZEQILLARI Shpk 3,243,408.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Makina (Fadrome e re) 9,050,000 Signed the Contract VIBTIS SHPK 9,045,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore NSHP, blerje asfaltbeton 5,833,333 Announced the Winner ASI-2A CO 5,353,000.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A Ndertim i linjes kryesore te Ujesjellesit dhe Rrjetit shperndares per fshatrat e njesise administrative Xiber Bashkia Klos 188,040,878 Cancelled Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje asfalto-beton per rruge urbane dhe rurale, viti 2023 37,426,990 Signed the Contract VARAKU.E SHPK 33,293,500.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike 46,666,658 Announced the Winner VALONA KONSTRUKSION sh.p.k 45,688,580.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (gazoil 10 ppm) 172,099,746 Signed the Contract Shpresa-Al SHPK 172,099,746.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb 95 Oktan 27,900,000 Signed the Contract Shpresa-Al SHPK 27,900,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje dhe instalim soba me pellet 8,333,270 Signed the Contract CLIMACASA SHPK 8,156,000.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A Migrimi i të dhenave, Zhvillimi i Sistemeve, Kalimi Cloud ,Mirëmbajtje Sistemesh, për nevojat e shoqërisë. 8,800,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Blerje kompjutera dhe Liçenca 8,398,843 Announced Procurement
Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Fier Blerje mjet bot uji vadites 1,982,833 Cancelled Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje materiale inerte per mirembajtje rruge urbane dhe rurale, VITI 2023 9,973,840 Signed the Contract Kegli-Duri SHPK 9,926,500.00
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh Blerje vegla pastrimi 1,831,669 Signed the Contract ZEQIRI SHPK 1,782,800.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data