Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
254 1618 7,019 109,828,319,941 5,324 81,775,362,004 71,564,176,185

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove Blerje materiale hidraulike dhe KUZ 23,979,372 Announced the Winner HEST & LIGUS shpk 22,307,231.00
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan F.V kamera sigurie e rrugëve hyrëse dhe dalëse në qytet, shesheve, disa objekteve arsimore + fibra optike + shërbime mirëmbajtje 36,948,348 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje materiale per nderhyrje ne infrastrukturen e rrugeve rurale 35,675,508 Announced the Winner BI-SERVIS 24,966,580.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje Materiale Elektroda,Oksigjen për nevoja të Shoqërisë” 4,900,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje vegla pune për nevoja të shoqërisë 3,900,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Materiale per rehabilitim kanalesh,ura,tombino 4,486,660 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Blerje materiale Hidraulike per nevojat e Ujesjelles Kanalizime Elbasan 75,000,000 Announced the Winner ALEN - CO 69,988,039.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Ndërtimi i infrastrukturës së aksesimit dhe ankorimit për operimin e asetit gjenerues termik, në portin e peshkimit Triport-Vlorë 280,000,000 Announced the Winner SALILLARI SHPK 257,200,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Ruajtja e objekteve dhe e ambienteve rrethuese te Sh.A UK Vlore me roje private te sigurisë fizike 36,887,921 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje Materiale Hidraulike per vitin 2022 27,921,371 Announced Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje materiale elektrike, viti 2022 9,943,574 Announced the Winner Dritan Xheka 9,420,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Blerje materiale ndërtimi, materiale inerte, tuba korrogato, profile metalike...etj, për nevojat e shoqërisë. 7,192,933 Announced the Winner SAM-ARS 2016 5,948,600.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje pllaka rrugesh (trani) 12,494,074 Announced the Winner Kegli-Duri SHPK 12,469,000.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Blerje Lëndë Drusore 35,833,333 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Mirëmbajtje e thellë e hidroizolimit të taracave në objekte publike 10,082,034 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Përditësimi i sistemit ekzistues elektronik te kontrollit për pasagjerë dhe automjete ne terminalin e trageteve 9,213,000 Announced the Winner TETRA SOLUTIONS 9,175,000.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Blerje vula per matesa" 39,997,620 Announced the Winner "LIGUS"sh.p.k &"POWER INDUSTRIES"sh.p.k 35,694,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje mjete transporti 18,434,333 Announced the Winner “INPLY” shpk & “AUTOVISION” sha 17,986,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti 10,723,500 Announced the Winner “AMOS OIL” sha 10,325,000.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit “Blerje Mjet Transporti kamion Auto Vinç Vetëshkarkues (mbi 10 Ton) 4x4 (1 copë)” 12,233,333 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster Blerje tubo plastike te ndryshme 2,682,404 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje VEGLA PUNE per vitin 2022 1,324,550 Announced the Winner
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës 1,597,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Suport, licenca dhe mirëmbajtje për pajisjet hardware 8,300,000 Announced Procurement
Qendra Kulturore dhe Klubi Sportiv Lushnje “Transport i Artisteve, Veteraneve dhe Klubit te Shumesporteve” MarrëveshjeKuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj” 1,282,494 Announced Procurement
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan Mirëmbajtje riparim kanale vaditës kulluese 1,780,590 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje hekur,rrjetë teli etj 2,992,500 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Automjete me qira operacionale leasing 35,500,000 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje Karburanti 3,678,894 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje Materiale Elektrike per vitin 2022 1,189,400 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data