Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
346 1869 8,873 148,035,455,854 6,456 107,876,232,361 95,893,309,499

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
ECO-ELB sh.a (Per landfillin) Monitorimi i parametrave mjedisore dhe hartimi i raporteve mjedisore 3,000,000 Re-Proclaimed Procurement
ECO-ELB sh.a (Per Impiantin) Monitorimi i parametrave mjedisore dhe hartimi i raporteve mjedisore 3,000,000 Re-Proclaimed Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit të nënstacionit 220 kV Babicë 38,200,000 Re-Proclaimed Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Mbrojtja e shpatit të djathtë të digës së Qyrsaqit mbi rrymëshpejtuesin 39,998,667 Announced the Winner “Ndërtuesi 2000” sh.p.k &“Nika” sh.p.k 23,033,523.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Shërbimi i ruajtjes dhe shoqërimit të vlerave monetare për Njësinë e Koordinimit Burrel FSHU Sh.A 27,554,250 Announced the Winner EUROGJICI-SECURITY Shpk 27,069,984.00
Autoriteti Portual Durres Blerje bileta avioni Tirane Bari Tirane Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Rikonceptim i ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme dhe Rikonstruksion Filiali i Postës Tiranë (Shpërndarësia Tiranë) 10,319,841 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan Blerje traversa metalike LTM, LTU, dhe qafore shtyllash 29,997,596 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit-monitorimit të Nënstacionit 220 kV Tirana 1 36,900,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Zgjerimi i sallës së monitorimit dhe dispecerisë qëndrore 9,368,420 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje goma auto 9,298,850 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST VNM e thelluar për projektin “Ndërtimi i linjës së re 220 kV dopjo qark Fier – Hoxharë me përcjelles ACSR 490/65, si dhe ndërtimi i nënstacionit të ri 220/110/20 kV Hoxharë, bashkë me dy dalje linje 220 kV” dhe zhvillimi i takimit informues paraprak të ko 1,159,000 Announced the Winner Xhekiola Beqiri 810,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Rikonstruksion i segmetit të parë të linjës 110 kV Ballsh – Memaliaj 118,523,463 Announced Procurement
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës, pajisje prerëse 1,025,000 Announced the Winner A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP 981,300.00
ECO Tirana Blerje pjesë këmbimi për mjete 39,369,067 Announced the Winner POWER INDUSTRIES 37,151,960.00
Sh.A Albpetrol Blerje shkumë sintetike 1,107,390 Re-Proclaimed and Announced the Winner i - FIRE 839,990.00
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Rikonstruksion i N.stacionit Lezhë nga 110/10 kV në 110/20/10 kV 209,983,131 Announced the Winner LA - OR 205,895,768.00
Autoriteti Portual Durres Blerje makina elektrike 16,020,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Fideri i Tomorricës TM/TU rikonstruksion 93,000,000 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane Blerje automjete frigoriferik per transport mallrash 7,975,000 Announced the Winner “Auto France - AL” shpk 7,700,000.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje mjete transporti të përdorura 4,340,000 Announced the Winner Anadea 3,980,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Shërbim dhe mirëmbajtje vjetore sistemi call center” 2,800,000 Announced the Winner MC NETWORKING 2,160,000.00
Hekurudha Shqiptare sh.a Blerje Pjese Kembimi per Automjete (furnizim+vendosje) 1,884,200 Re-Proclaimed Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Blerje Shtypshkrime 41,477,281 Announced the Winner Kristalina KH SHPK 39,760,100.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të pronave, aseteve dhe personelit të OSSH Sh.A., dhe të Njësisë Kordinimit Burrel FSHU Sh.A 64,512,541 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zgjerimi i sistemit të monitorimit OPGW në linjat 400 kV, 220 kV dhe 110 kV 12,790,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Depozitim dhe ngarkim shkarkim i lëndës djegëse për TEC Lundrues, Vlorë 1,103,168,700 Announced the Winner “La Petrolifera Italo Albanese sh.a 7200000 Euro
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Mirëmbajtje e thellë në terrenet e jashtme sportive 19,722,708 Announced the Winner ULZA 18,935,839.00
ILLYRIAN GUARD SH.A Mobilim për nevojat e Shoqerisë Illyrian Guard SH.A 6,598,467 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje 1 (një) biletë avioni”, me destinacion Tirane - Bruksel, në datat 27 Shtator – 29 Shtator 2023 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data