Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
248 1584 6,826 105,472,919,435 5,171 76,209,017,362 66,411,607,483

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje Internet - Intranet” Marrëveshje kuadër, - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite” 89,664,000 Announced the Winner ABISSNET 55,116,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane "Ndërtim rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën e kufizuar nga rrugët Shefqet Ndroqi, 3 Vëllezërit Kondi, Elbasanit etj." 50,166,682 Announced the Winner ARB & TRANS-2010 41,638,289.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane "Spostim rrjet kanalizimi në rrugen 5 Maji (Faza I) pranë objekteve të rindërtimit " 12,931,878 Announced the Winner ARB & TRANS-2010 11,252,924.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane "Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet nga rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës." 23,955,644 Announced the Winner “Aldonino & Arb Trans 2010” sh.p.k 17,248,125.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Loti II: “Blerje materiale informatike për KESH sh.a”. 1,412,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Loti I:“Blerje materiale kancelarie për KESH sh.a”. 5,179,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Veshmbathje 19,307,686 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres MHC 80 TON (Blerje vinxhi) 385,000,000 Announced the Winner HYDROPOWER 378,980,950.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Printimi i Fatures se Energjise Elektrike dhe zarfimi ne vesionin self mailer 39,750,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande “Furnizim vendosje Sistemi i monitorim me kamera i objekteve me siguri te vecante” 2,972,700 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Sigurimi i Pasurisë 18,932,013 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Marrje mjetesh motorike me qera operacionale me afat 3 vjecar 128,040,048 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Gramsh Blerje klori per nevojat e shoqerise 1,425,000 Announced the Winner ''2 AT'' 1,282,500.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh Blerje Karburanti (Gazoil D1) 1,800,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan “Blerje siguracion TPL dhe Kasko per automjetet e shoqerise uke,viti 2022” 1,618,659 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje goma automjetesh 1,399,722 Announced the Winner Besnik Meçi 1,159,200.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Trajnim Refresh të emergjencave 10 student ATCO 6,250,000 Announced the Winner CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA 6,250,000.00
SHA Ujësjellës Kanalizime Lezhë Blerje hipoklorit natriumi dhe hipoklorit kalciumi per klorifikimin e ujit te pijshem 7,150,000 Announced the Winner ''2 AT'' 6,310,000.00
Autoriteti Portual Durres Blerje kompjuterash, pajisje dhe licensa 11,401,340 Announced the Winner ATOM 10,900,000.00
Sh.A Albpetrol Sherbim i transportit te punonjesve te QPN Gorisht 9,885,667 Announced the Winner “Green Line” shpk 9,861,800.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje kimikate dhe reagente 6,141,456 Announced the Winner ''2 AT'' 6,067,200.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier Blerje tubo plastike te brinjezuara 4,969,800 Announced the Winner M U R A T I SHPK 4,228,500.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje Klori 2,857,680 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster Blerje Hipoklorit Kalciumi per vitin 2022 2,599,800 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Demontimi i vinçit 100/5 ton në veprën e marrjes HEC Vau Dejës 20,000,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Sistemi i analizimit të datave dhe blerje kamera 22,500,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore "RIPARIM AUTOMJETE" 2,916,660 Announced the Winner ANDI HAMO 2,857,500.00
Autoriteti Portual Durres Aksesorë specifikë për lejet portuale 3,147,333 Announced the Winner ONI TRADE 2,000,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje kancelari 2,682,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Shërbim dhe mirëmbajtje vjetore sistemi call center” 2,180,000 Announced the Winner “3i-solutions” shpk 2,071,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data