Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
381 2083 10,381 169,669,803,949 7,580 126,984,561,234 114,072,795,294

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Bajkaj Land Sh.a Blerje karburant Diesel per Landfillin Bajkaj 7,500,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Blerje asfalt mikser dhe bitum për spërkatje 8,327,980 Announced the Winner Vashtemia SHPK 6,298,860.00
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane Blerje mjete didaktike 4,868,800 Announced the Winner AN&RA 4,794,610.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A Mbikëqyrja e punëve të objektit "Rikonstruksioni i skemave të furnizimit me ujë për fshatrat Kuç i Zi dhe Belorta, Bashkia Korçë 1,563,818 Announced the Winner XH & MILER 1,453,390.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A Implementim i sherbimit te fiskalizimit dhe mirembajtje vjetore 5,166,667 Announced the Winner KREATX 3,875,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bileta avioni Tirane-Viene-Tirane Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje karrige për nevojat e OST sh.a. 8,899,000 Re-Proclaimed and Announced the Winner DROMEAS Albania 8,652,000.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Pershtatje e ambjenteve te OSHEE GROUP sh.a per nevojat e personelit 4,075,485 Announced the Winner “ÇELA GROUP” Sh.p.k 3,405,664.00
Identitek Sh.a Blerje bileta udhëtimi ajror Tiranë - Amsterdam - Tiranë Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Riparim i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU 199,792,297 Announced Procurement
Drejtoria e Bujqesise Administrimit te Pyjeve Ujrave e Sherbimit Veterinar Berat Blerje Mjet Kamion 2,495,000 Announced the Winner FLED Shpk & KOLOSEU Shpk 2,420,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje materiale hidraulike 24,170,770 Announced the Winner Sahora sh.p.k 22,720,000.00
BERAT CITY GREEN – BCG SH.A Blerje mjete teknologjike 11,646,666 Announced the Winner RRODHE- CONSTRUCTION SHPK 11,580,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje pajisje kompjuterike 1,554,360 Announced the Winner ATOM 1,165,770.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore SEKTORI NSHP, RIPARIME AUTOMJETESH, BATERI, GOMA 2,916,667 Announced the Winner ANDI HAMO 2,816,700.00
Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Shërbime inxhinierike të pavarura për zbatimin e kontratës koncesionare për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e “Portit të Integruar” në Triport Vlorë 67,655,315 Re-Proclaimed and Announced the Winner “Civil Cons” sh.p.k & “Transport Highway Consulting” sh.p.k &”Infrakonsult” sh.p.k, 60,410,000.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A Ndërtim ujësjellësi për fshatin Poloskë dhe Kuç, Bashkia Devoll 87,699,294 Announced the Winner NIEM SHPK 67,036,536.00
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane Blerje materiale te imta 5,128,900 Announced the Winner BLERINA SADIKU  5,081,500.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Pajisje dhe pjesë rezervë elektrike, elektronike, mekanike për mirëmbajtjen e agregateve e pajisjeve të HEC Koman 58,511,000 Announced Procurement
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje veshje pune 1,995,500 Announced the Winner BLERINA SADIKU  1,972,000.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A Blerje siguracionesh për mjetet e shoqërisë TPL dhe KASKO 9,994,647 Announced the Winner SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 1,469,979.00
Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane Blerje pajisje kompjuterike dhe aksesorë për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë 4,083,333 Announced the Winner XPERT SYSTEMS 2,280,400.00
Sh.A Posta Shqiptare Blerje automjete për dërgesa postare 21,160,000 Re-Proclaimed Procurement
Identitek Sh.a Shërbim i analizës së kostos të produkteve dhe shërbimeve që ofron shoqëria 1,856,733 Re-Proclaimed and Announced the Winner GRANT THORNTON 1,600,000.00
ECO Tirana Blerje mjete per inerte 33,200,000 Announced the Winner LIGUS SHPK 28,480,000.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Mirembajtja 3 vjecare e sistemit SAP ERP 54,000,000 Announced the Winner S-SYSTEMS 54,000,000.00
Identitek Sh.a Mirëmbajtje e sistemit të Kondicionimit AC Industrial 3,937,503 Announced the Winner SULOLLARI 3,624,000.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Blerje Shtylla druri dhe beton-arme 180,000,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Blerje Izolatore , Elektroda tokezimi,Shakarkues TM, Siguresa TM/TU , Bazament sigurese TU+fishek ” 54,000,000 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Kopshtit Zoologjik Blerje lule për ambientet e Kopshtit Zoologjik 1,246,167 Announced the Winner AGRO - KORANI 956,000.00

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data