Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
317 1745 8,186 129,099,087,868 5,886 93,672,977,482 83,149,699,648

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane Blerje karburanti për automjetet, gazoil dhe benzinë 3,417,750 Signed the Contract “AZ Distribution” shpk & “EROIL” sha 3,300,075.00
Tirana Parking Sherbime te Pastrimit dhe Gjelberimit 8,769,799 Signed the Contract “CLEAN FAST” Shpk & “Shansi Invest” Shpk 8,298,666.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A Furnizim dhe instalim pompash dhe pajisjesh elektro-mekanike, në Stacionet e fshatrave Vreshtas, Velitërnë, Kishnik (Podgorie), Shëngjergj, Plasë, si dhe në Stacionet Rajonale Plasë (Nj.A Pojan) dhe Bulgarec (Nj.A Libonik). 26,500,000 Announced the Winner MIKAEL GRUP SHPK 25,970,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Pastrim i Liqenit Bovillë me mjete teknologjike 31,852,369 Announced the Winner “Naim 2020” shpk 31,683,204.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje P/N dhe shërbim mirëmbajtje e sistemit VCS GAREX 36,750,000 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A Ndertim i rrjetit te kanalizimeve te ujerave te zeza KUZ fshatrat Gjorice e siperme dhe Gjorice e poshtme Njesia administrative Gjorice 249,066,402 Announced Procurement
Agjencia e Puneve Publike dhe Mirembajtjes Mirdite Blerjekarburant (nafte) per nevojat e Agjencise se Puneve puneve Puneve dhe Mirembajtjes, Bashkia Mirdite 8,510,000 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a “Blerje Karburanti (Gazoil)” 5,681,848 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat SH.A Blerje karburanti për automjetet 5,605,723 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Prodhimi i emisioneve të pullës për vitin 2022 20,544,080 Announced the Winner ADEL CO SHPK 12,648,350.00
Autoriteti Portual Durrës Shërbimi i Printimit per 3 vite 18,264,000 Announced the Winner InfoSoft Office 13,875,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Materiale ndertimi 39,166,666 Announced the Winner IDK – Konstruksion 37,317,856.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Shpenzime per mirmbajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore 16,600,000 Announced the Winner TEA -D SHPK & ELKRI&Co SHPK 16,394,700.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje cakell,granil,stabilizant 1,970,580 Announced the Winner GENERAL BETON 1,775,700.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Marrje me qera kamioni transport dherash 1,249,842 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durrës Integrimi i sistemit financiar Oracle JDE dhe BI me platformën e fiskalizimit 2,800,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Rikonstruksion i pusetave, shkarkuesve dhe saraçineskave në linjat e transmetimit 9,940,250 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Pjesë këmbimi IT 6,000,000 Announced Procurement
Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder Blerje artikuj ushqimore 18,333,250 Announced the Winner SEAD-SGS 18,326,300.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A Riparim- shërbimi i automjeteve 6,016,650 Announced the Winner Besnik Meçi 2,212,850.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Rehabilitimi I rrjetit të Ujësjellësit, "Lagja Zallmner Kamez" 22,420,437 Announced Procurement
Ndermarrja Komunale Kucove Shpenzime për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik 10,000,000 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Shpenzime mirëmbajtje dhe upgrade për sistemet Skyline të instaluara 522,720,000 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje P/N, mirëmbajtje, mbështetje teknike, rinovim licensash për sistemin VOIP, Cisco, Wireless, Telekonferencë dhe shërbim për mirëmbajtjen e rrjetit IT 45,175,333 Announced Procurement
ECO-ELB sh.a Blerje vaj, graso 2,294,000 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A Blerje karburanti për nevojat e shoqërisë 4,220,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje mjeti veteshkarkues 2,916,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Shërbim siguracion makinash 4,500,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore NSHP, Riparim automjete 2,916,667 Announced Procurement
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike në Cloud së bashku me integrim me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave për tre vite 22,500,000 Announced the Winner TETRA SOLUTIONS 21,743,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data