Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
248 1584 6,826 105,472,919,435 5,171 76,209,017,362 66,411,607,483

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Sh.A Posta Shqiptare “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të sigurisë (sisteme CCTV, alarmi, GPS/GPRS, sisteme vëzhgimi auto) dhe platformës së monitorimit të Posta Shqiptare sh.a”, 35,911,700 Njoftuar Fituesi I.S.S (INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS) 35,329,000.00
Autoriteti Portual Durres Shërbim Telefoni dhe Internet per 2 vjet 3,072,660 Lidhur Kontrata ALBTELECOM SHA 1,795,000.00
Sh.A Albpetrol Blerje Materiale laboratorike 1,155,587 Njoftuar Fituesi KRIJON SHPK 1,130,030.00
Sh.A Albpetrol Blerje Profile hekuri dhe celiku 2,016,867 Njoftuar Fituesi “NGRACAN 1934” sh.p.k 1,990,040.00
Sh.A Albpetrol Shërbim i ruajtjes së pronës 61,234,732 Lidhur Kontrata MYRTO SECURITY 61,024,693.00
Albgaz sh.a "Strategjia dhe Plani i Biznensit të kompanisë 2021 ¬2025, përgatitja e Planit 10-vjecar të Investimeve, studim për mundësinë zhvillimit dhe përhapjes së përdorimit të gazit natyror të lëngshëm, zhvillimi i ngritjes së kapaciteteve në të gjithë sektorët". 137,726,400 Lidhur Kontrata A.T. Kearney Gmbh - Organizacni Slozka- DELOITTE ALBANIA Sh.p.k 136,073,757.00
Autoriteti Portual Durres Zbatimi Projektit "Rehabilitimi i zonës së ish peshkimit” 7,853,376 Lidhur Kontrata SENKA SHPK 6,520,490.00
Autoriteti Portual Durres Blerje Veshmbathje per punonjesit e FSPD për 1 (një) vit 7,512,670 Lidhur Kontrata UNIVERS PROMOTIONS 7,066,500.00
Sh.A Albpetrol Ndertim i bazamentit te peshores dhe sistemim i sheshit perreth tij ne stacioni Visoke 1,199,357 Lidhur Kontrata SHENDELLI SHPK 1,067,430.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje karburanti lloji benzinë për automjetet e flotës me automjete hibride të KESH sh.a 8,091,050 Lidhur Kontrata KASTRATI 8,085,000.00
Sh.A Albpetrol Blerje lubrifikantë 10,752,208 Njoftuar Fituesi KAPPA - OIL 9,425,600.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Blerje e materialeve elektrike të ndryshme për nevojat e shoqërisë. 3,624,740 Njoftuar Fituesi FREDI ELECTRONIC 2,958,200.00
Sh.A Albpetrol Riparim pjesor dhe pastrim i mbetjeve të RVM 5000/8 m3 në stacionin e shitjes së naftës Zharrëz 18,337,055 Njoftuar Fituesi Ardit – 06 SHPK 17,383,255.00
Sh.A Albpetrol Shërbim per kolaudimin e matesave elektrik te QFSHE 1,456,719 Lidhur Kontrata HTT - High Tech Tests 1,454,550.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Blerje dhe instalim i programit i menaxhimit te integruar te aseteve" 2,480,000 Njoftuar Fituesi “Shoqata e Ujësjellës Kanalizimeve e Shqipërisë”(SHUKALB) 2,300,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec LOTI II "BLERJE GAZ" 192,440 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec LOTI I "BLERJE NAFTE (GAZOIL 10 PPM) 5,463,024 Anuluar Procedura
Sh.A Albpetrol Blerje aksesorë elektrikë dhe materiale ndihmëse 10,056,845 Lidhur Kontrata VESA 2014 9,789,000.00
Sh.A Ujesjelles Patos Hartimi i projekt preventivit per objektin: “Ndërtimi i rrjetit të K.U.Z dhe K.U.B në fshatin Verbas, Bashkia Patos”. 1,999,200 Njoftuar Fituesi “Aida Construction” shpk & “HE & SK 11” shpk 1,864,800.00
Termocentrali Vlore sh.a Transporti i punonjesve te shoqerise 1,311,874 Njoftuar Fituesi FJOIG 1,228,500.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande “Ndërtim rrjeti i kanalizimeve të ujërave të ndotura, Lugu i Dardhës” 9,825,084 Njoftuar Fituesi MANE/S 7,743,400.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Shërbim dhe mirëmbjatje e sistemit te biletarisë” 1,982,400 Shpallur Procedura EA solutions 1,883,520.00
HEC LANABREGAS sh.a “Deratizim, Dizinfektim, Dizinsektim” 1,600,000 Njoftuar Fituesi AIR 800,000.00
543 “Blerje bilete avioni vajtje-ardhje me destinacion “Tiranë – Dubai dhe Dubai - Tiranë”. Shpallur Procedura
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane "Ndërtim dhe Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në qytetin e Tiranës." 37,159,090 Lidhur Kontrata KLAJGER KONSTRUKSION SHPK 26,688,091.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndërtim dhe rikonstruksion rrjet kanalizimi 22,702,354 Lidhur Kontrata ARB & TRANS-2010 15,891,647.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë 20,500,000 Anuluar Procedura 4 A -M SHPK 20,460,953.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Sherbimet e permiresimit dhe mirembajtjes se software-ve 6,988,000 Njoftuar Fituesi KREATX 6,850,020.00
Sh.A Albpetrol Zëvendësim i mbulesave ekzistuese "Eternit" i çative të repartit Mekanik dhe repartit Elektrik në QMN Kuçovë 9,953,982 Njoftuar Fituesi A.L-ASFALT 9,187,380.00
Sh.A Albpetrol Blerje Prokate celiku 7,547,500 Lidhur Kontrata SuperStar-WB 6,855,200.00

MBESHTETES
logo_amb_suedeze.png

Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data