Open Procurement Albania

BLERJE SHTRETËRISH PËR KOPËSHTET NË QYTETIN E BERATIT

Procuring Authority / Buyer Local Unit Berat
Procuring Authority / Buyer Bashkia Berat
Tender object BLERJE SHTRETËRISH PËR KOPËSHTET NË QYTETIN E BERATIT
Reference No. REF-69091-08-19-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 20-08-2020
Last date of Submitted Documents 01-09-2020
Tender Held Date 01-09-2020
No. of Bidders 6
Bidders IGLI-SAND sh.p.k
BAJRAM CJAPI sh.p.k
BOLT sh.p.k
ERALD sh.p.k
MUCA sh.p.k
NAIM HYSI sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Bajram Cjapi
 • The winning bid ALL without vat 1 799 000,00
  Bidder Announcement date 23-09-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2158800
  Contract date 28-10-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 7 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Kthim pergjigje date 11.09.2020 Nr. 4184/4 prot.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. IGLI-SAND sh.p.k, për këto arsye:
  - Në piken 4 të dokumentave strandarte te tenderit është kërkuar që OE të disponojë një mjet për të cilën të paraqes dokumentacion përkatës si certifikatën e pronësisë së mjetit i cili mungon.
  2. ERALD sh.p.k, për këto arsye:
  - OE ka paraqitur për punë të ngjashme Kontratë dhe Vërtetim realizimi.Nga shqyrtimi i kontratës dhe vërtetimit rezulton se nuk janë paraqitur zërat dhe sasitë e furnizimit për dokumentat e mësipërme.
  - OE nuk ka paraqitur dokumentacion për disponimin e një mjeti transporti sipas kërkesave ne DST .
  3. MUCA sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk janë paraqitur Pasqyrat Financiare të vitit 2019 sipas kërkesave ne DST .
  4. NAIM HYSI sh.p.k, për këto arsye:
  - Punët e ngjashme të paraqitura në sistem jo të sakta sipas kërkesave në DST.
  - Deklarata e Prodhuesit jo e plotë pasi nuk është paraqitur asnjë e dhënë për Prodhuesin.
  - Nuk janë paraqitur vërtetim për numër punonjesish dhe Listëpagesat e muajit Qershor-Korrik 2020.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.99 - Dt.09-11-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data