Open Procurement Albania

Zgjerim i Trotuarit ne Rrugen ‘Arberia’ , Librazhd

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Librazhd
Procuring Authority / Buyer Bashkia Librazhd
Tender object Zgjerim i Trotuarit ne Rrugen ‘Arberia’ , Librazhd
Reference No. REF-55183-12-28-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 955 206,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-12-2022
Last date of Submitted Documents 09-01-2023
Tender Held Date 09-01-2023
No. of Bidders 3
Bidders 1.“ASI-2A CO” shpk
2.2Z KONSTRUKSION“ shpk
3.“BAJRAMI N.” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2Z KONSTRUKSION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 5 075 713,00
  Bidder Announcement date 08-02-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 6090855
  Contract date 16-02-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15 dite.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - “ASI-2A CO” shpk , per arsye:
  - nuk ka dorëzuar dokumentacionin e paraqitur në SPE, brenda afatit kohor të përcaktuar 5 (pesë) ditë pune nga AK, nga marrja e njoftimit si OE i kualifikuar me date 16.01.2023 , kjo ne respektim të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” si edhe VKM me nr. 285 date 19.05.2021” Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 26, pika 6. Ne kete menyre , eshte vijuar me njoftimin OE te renditur i dyti ne klasifikim , dhe KVO ka vendosur skulifikimin e OE te renditur i pari per mosdorezimin e dokumentacionit ne forme origjinale ose kopje te noterizuar ne AK.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 19 datë 27 Shkurt 2023
  Horografi
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data