Open Procurement Albania

Blerje peme dekorative per lulishte

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lushnje
Procuring Authority / Buyer Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje
Tender object Blerje peme dekorative per lulishte
Reference No. REF-87864-11-15-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 130 600,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 16-11-2023
Last date of Submitted Documents 27-11-2023
Tender Held Date 27-11-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga data e nënshkrimit te kontratës deri në dorëzimin e mallit.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në udhëzimin 05,datë 25.06.2021, VKM nr.285 datë 19.05.2021 neni 38 dhe në ligjin Nr.162,datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” neni 98,pika b),Autoriteti Kontraktor Ndërmarrja e Pasurisë Publike Lushnje,anullon procedurën e prokurimit të hapur të thjeshtuar me objekt “Blerje pemë dekorative për lulishte” për arsye se nuk është paraqitur asnjë ofertë për këtë procedurë.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 98 datë 4 Dhjetor 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data