Open Procurement Albania

Ndërtimi i segmentit rrugor Sabri Kosturi, Lushnje

Qarkun Fier
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërtimi i segmentit rrugor Sabri Kosturi, Lushnje
Nr. Reference REF-87485-02-17-2021
Kodi CPV
CN/88079/02172021
Vlera / Fondi Limit 150,797,126
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 18-02-2021
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 18-02-2021
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 22-03-2021
Sektori Infrastrukturë Rrugë
Nr. i Operatoreve Konkurues 25
Operatore Konkurues 1. G.P.G. COMPANY sh.p.k. NG Structures shpk
2. 2. Beqiri sh.p.k. & Totila sh.p.k
3. Zdravo shpk
4. Bajrami N shpk.
5. DAJTI PARK 2007 shpk.
6. A.l Asfalt shpk. & Alb Korca 2002 shpk
7. Company Riviera 2008 shpk
8. L.T.E CONSTRUCTION shpk
9. B-93 shpk. & B93 II shpk
10. 2Z Konstruksion shpk. & ICC Group shpk
11. PE - VLA – KU sh.p.k.
12. Pepa Group shpk & Nika shpk
13. Ndregjon shpk
14. Sireta 2F shpk
15. BEIS shpk & Egland
16. Vëllezerit Hysa shpk
17. Llazo shpk & Besta shpk
18. Desaret Company shpk
19. Alba Konstruksion shpk
20. Sterkaj shpk
21. Leon Konstruksion shpk
22. Ed Konstruksion shpk & General Beton shpk & Spektri shpk
23. Agikons shpk
24. Geci shpk
25. CEC Group shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • G.P.G. COMPANY -
 • NG STRUCTURES -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 76,281,543
  Data e shpalljes se fituesit 06-04-2021
  Data e lidhjes se kontrates 06-04-2021
  Vlera e Kontrates me TVSH 91,537,851
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. CEC Group shpk nuk ka paraqitur ofertë financiare si dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për të vërtetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.

  2. OE “Zdravo” shpk pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
  Konkretisht, ky operator ekonomik nuk arrin vleren e kerkuar per kete objekt prokurimi, duke mos patur nje kontrate te vetme te ngjashme ne vleren 75,398,563 leke (si 50% e vleres se fondit limit) apo mos patur shume kontrata sa vlera e dyfishit te vleres se fondit limit dhe per kete arsye skualifikohet
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G. COMPANY viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G. COMPANY viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G. COMPANY viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G. COMPANY viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NG STRUCTURES viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NG STRUCTURES viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NG STRUCTURES viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NG STRUCTURES viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini Nr. 54 datë 12 Prill 2021
  Grafiku i Punimeve

  Projekt Teknik

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data