Open Procurement Albania

Rehabilitimi i Perroit Lushnje dhe rikualifikimi urban i zonave rreth tij

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rehabilitimi i Perroit Lushnje dhe rikualifikimi urban i zonave rreth tij
Nr. Reference REF-32089-06-07-2022
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Vlera / Fondi Limit 323,814,206
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 08-06-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 23-06-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 23-06-2022
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 26
Operatore Konkurues 1. “Dion-Al” sh.p.k
2. “Kevin Construksion” sh.p.k
3. “Ndregjoni” sh.p.k & “Udha” sh.p.k & “Rafin Company” shpk
4. “Modeste” shpk., & “Arkonstudio” shpk
5. “Curri” shpk
6. Nova Construction 2012” Shpk
7. “Senka”sh.p.k & “Erzeni/SH”sh.p.k
8. “Ante-Group” sh.p.k
9. “Inerti” sh.p.k
10. “Eurokos Holding sh.p.k. dega në Shqiperi, & “Xhast” sh.p.k
11. “Ina”shpk & “Xhengo” shpk
12. “Glavenica” shpk & “Alba Konstruksion” sh.p.k
13. “2 T” sh.p.k & “Be-Is” sh.p.k
14. “Nika” shpk & “NDERTUESI 2014” shpk
15. “Kacdedja” sh.p.k & “Agri Construcsion” shpk
16. “ED Konstruksion” sh.p.k & “Vind” shpk
17. “Leon Konstruksion” shpk
18. “Hastoci” shpk
19. “Gjikuria” sh.p.k
20. “Shansi Invest” shpk
21. “Salillari” Shpk
22. “Eurondertimi 2000” shpk & “Everest” sh.p.k
23. “Vibtis”sh.p.k & “Llazo” sh.p.k
24. “Pevlaku” shpk & “Pelvaku dega Kosove”
25. “Bean” shpk
26. “Bashkimi/L” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “Senka”sh.p.k - “Erzeni/SH”sh.p.k -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 287,782,600
  Data e shpalljes se fituesit 12-07-2022
  Data e lidhjes se kontrates 02-08-2022
  Vlera e Kontrates me TVSH 273,885,424
  Kohezgjatja e Kontrates 14 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Dion Al” shp.k, për këto arsye:
  - nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Ndërhyrje Rigjeneruese Ne Blloqet E Banimit Rigjenerimi I Stokut Të Banesave Në Rajonin 1 Dhe 2" per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.
  2. “Kevin Konstruksion” shp.k, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  3. “Ndregjoni” sh.p.k., & “Udha” sh.p.k., & “Rafin Company”, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  4. “Curri” shp.k, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  5. “Erokos Holding Dega Shqiperi” sh.p.k., & “Xhast” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  6. “Ina” sh.p.k., & “Xhengo” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  7. “Ndertuesi 2014” sh.p.k., & “Nika ” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  8. “Leon Konstruksion” shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson kriterin 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontrates në procedurën e prokurimit.
  9. “Shansi Invest ” shp.k, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  10. “Bashkimi/L” shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.
  11. “Vibtis” sh.p.k., & “Llazo” sh.p.k”, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Vendim i Komisionit te Prokurimit Publik (KPP
  Raport Teknik
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini Nr. 111 datë 15 Gusht 2022
  ‘’PROCESVERBAL”

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data