Open Procurement Albania

Studime, analiza, Masterplane. (Produkt). Mbështetje me ekspertizë për bashkitë për regjistrimin fillestar / përmirësimin e regjistrit të pasurive të paluajtshme në territorin e fshatrave me potencial turistik

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Studime, analiza, Masterplane. (Produkt). Mbështetje me ekspertizë për bashkitë për regjistrimin fillestar / përmirësimin e regjistrit të pasurive të paluajtshme në territorin e fshatrave me potencial turistik

Eshte shpallur fitues BOE “ZENIT&CO” sh.p.k & “GRAMA” sh.p.k & “GEO CONSULTING” sh.p.k NUIS “VIANTE Konstruksoin” sh.p.k
Nr. Reference REF-77830-08-18-2023
Kodi CPV
32353100-3 - Regjistrime, 98300000-6 - Shërbime të ndryshme
Vlera / Fondi Limit 81,666,612
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Rishpallje me Njoftim Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 21-08-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 21-09-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 21-09-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1. BOE “ZENIT&CO” sh.p.k & “GRAMA” sh.p.k & “GEO CONSULTING” sh.p.k & “VIANTE Konstruksoin” sh.p.k
2. “NET-GROUP” sh.p.k
3. “InfraKonsult” sh.p.k & “Geo-sky” sh.p.k
4.“INSTITUTI DEKIADA – ALB” sh.p.k
5. “GJEOKONSULT & CO” sh.p.k
6. BOE “GeoPoint-AL”sh.p.k & “TAULANT” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “ZENIT&CO” - “GRAMA” sh.p.k - “GEO CONSULTING” sh.p.k - “VIANTE Konstruksoin” sh.p.k -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 65,893,000
  Data e shpalljes se fituesit 20-10-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 36 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. NET GROUP sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per plotesimin e kritereve per kualifikimin

  2. INSTITUTI DEKIADA ALB sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per plotesimin e kritereve per kualifikimin

  3. GJEOKONSULT CO sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per plotesimin e kritereve per kualifikimin

  4. BOE InfraKonsult dhe Geo Sky shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per plotesimin e kritereve per kualifikimin


  5. BOE GeoPoint AL sh.p.k dhe AULANT sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per plotesimin e kritereve per kualifikimin


  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Eshte shpallur fitues BOE “ZENIT&CO” sh.p.k & “GRAMA” sh.p.k & “GEO CONSULTING” sh.p.k NUIS “VIANTE Konstruksoin” sh.p.k
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-77830-08-18-2023
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Studime, analiza, Masterplane. (Produkt). “Mbështetje me ekspertizë për bashkitë për regjistrimin fillestar / përmirësimin e regjistrit të pasurive të paluajtshme në territorin e fshatrave me potencial turistik

  Qarkun
  Kredia Nr
  Burimi i Kredise/Financuar nga
  Vlera e Kredise sipas Monedhes
  Titulli i Projektit
  Pershkrim i Projektit
  Objekti i Tenderit Studime, analiza, Masterplane. (Produkt). “Mbështetje me ekspertizë për bashkitë për regjistrimin fillestar / përmirësimin e regjistrit të pasurive të paluajtshme në territorin e fshatrave me potencial turistik
  Nr. Reference REF-65542-04-11-2023
  Kodi CPV
  32353100-3 - Regjistrime, 98300000-6 - Shërbime të ndryshme
  Vlera / Fondi Limit 83,333,333
  Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
  Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 12-04-2023
  Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 12-04-2023
  Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 12-05-2023
  Sektori
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 36 muaj
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:
  c) Autoriteti ka konstatuar se Termat e References jane te paplota.
  Shenime Informacion Shtese per arsyen e anulimit:Autoriteti ka konstatuar se Termat e References jane te paplota. Konkretisht në Termat e Referencës, nuk janë evidentuar zonat kadastrale të fshatrave me potencial turistik ku do të kryhet regjistrimi për të realizur produktin “evidentimin dhe regjistrimin e pronave të paluajtshme”,konstatimi ky i evidentuar edhe nga aktorët e përfshirë në këtë proces (bashkite, kadastra, etj).Përcaktimi i zonave kadastrale rrjedhimisht sjellë qartësi në mënyrën e ofertimit, lehtësi përoperatorët për dorëzimin e ofertave të vlefshme, lehtësi për shqyrtimin dhe vlerësimin e tyre ngaautoritetit, si dhe lehtësi në menaxhimin e kontratës dhe të produkteve të këtij shërbimi.Njëkohësisht monitorimi nga organet përgjegjëse të kadastrës, për kontrollin e cilësisë dhe marrjennë dorëzim të pasurive për regjistrimin sipas fazave dhe rregullave ligjore në fuqi, do të kryhet në zonat kadastrale konkrete.
  Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 51 datë 5 Qershor 2023
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-65542-04-11-2023
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Terms of reference

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data