Open Procurement Albania

Ndërhyrje në ndërtimin e urave dhe nyjeve lidhëse Faza II

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrje në ndërtimin e urave dhe nyjeve lidhëse Faza II
Programi buxhetor “Financimi i Projekteve Prioritare të Qeverisë Shqiptare, për periudhën 2023-2026
Nr. Reference REF-74324-07-05-2023
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 208,333,221
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 06-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 24-07-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 24-07-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues 1. “VELLEZERIT HYSA” sh.p.k
2. BOE “BE – IS” shpk & “RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN”
3. “FUSHA” shpk
4. “GJIKURIA” shpk
5. “G.P.G. COMPANY” shpk,
6. BOE “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI” Dege e shoqërisë së huaj & “ABI CONS”
7. BOE “Shendelli” & "METEO" shpk
8. “S I R E T A 2F” shpk
9. “KTHELLA”
10. “ALBAVIA”
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH 159,327,500
Data e shpalljes se fituesit 02-10-2023
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem:
1. BOE EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI” Dege e shoqerise se huaj dhe ABI CONS, per arsye:
-Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, per kapacitetin teknik pasi elementet e kerkuar per kete procedure prokurimi si te ngjashem nuk plotesohen si pjese e kontratave te punimeve te paraqitura nga operatori ekonomik

2. BOE Shendelli, METEO shpk dhe TOTILA shpk,per arsye:
-Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, per kapacitetin teknik pasi elementet e kerkuar per kete procedure prokurimi si te ngjashem nuk plotesohen si pjese e kontratave te punimeve te paraqitura nga operatori ekonomik

3. S I R E T A 2F shpk, per arsye:
-Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, per kapacitetin teknik pasi elementet e kerkuar per kete procedure prokurimi si te ngjashem nuk plotesohen si pjese e kontratave te punimeve te paraqitura nga operatori ekonomik

4. KTHELLA, per arsye:
-Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, per kapacitetin teknik pasi elementet e kerkuar per kete procedure prokurimi si te ngjashem nuk plotesohen si pjese e kontratave te punimeve te paraqitura nga operatori ekonomik

5. ALBAVIA, per arsye:
-Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, per kapacitetin teknik pasi elementet e kerkuar per kete procedure prokurimi si te ngjashem nuk plotesohen si pjese e kontratave te punimeve te paraqitura nga operatori ekonomik
Arsyeja e Anulimit Anulluar në zbatim të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 1178/2023 protokolluar nga ana e Fondit Shqiptar të Zhvillimit me nr. 3265/6 Prot, datë 22.11.2023.
Shenime Njoftuar anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 98 datë 4 Dhjetor 2023

Më datë 06.10.2023, nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike, pranë autoritetit kontraktor dhe njëherazi pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “ALBAVIA” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomike “ALBAVIA” SHPK.

Më datë 17-11-2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
1. Të pranojë ankesën operatorit ekonomik “ALBAVIA” SHPK
2. Autoriteti Kontraktore të anulojë procedurën dhe me rihapjen e procedurës të ketë parasysh konstatimet e Komisionit të Prokurimit Publik
Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2012-2013
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2014
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2015-2018
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2019-2020

Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-74324-07-05-2023
Njoftim per Shpallje Tenderi
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Raport Teknik
Preventiv
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
Formular Ankimimi "ALBAVIA” SHPK
Formular Vendimi KPP

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data