Open Procurement Albania

Loti 2: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët -materiale elektrike lëndë e parë Faza II

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti 2: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët -materiale elektrike lëndë e parë Faza II Burimi i financimit: Financimi i këtij objekti është parashikuar në programet buxhetore për periudhën 2023-2026. Financuar nga Programi IVR – F.
Nr. Reference REF-74538-07-07-2023
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 166,666,667
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 10-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 10-08-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 10-08-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues 1. “ITE GROUP” sh.p.k
2. BOE “INPLY” sh.p.k & “LUAR Bros” sh.p.k
3. “VIBTIS” sh.p.k
4. “BAULED” sh.p.k
5. “HTM” sh.p.k
6. “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k
7. “LIQENI VII” sh.p.k
8. BOE “NDERTUESI 2014” sh.p.k & “PREKA” sh.p.k
9. “Z D R A V A” sh.p.k
10. “CURRI” sh.p.k
11. “ALEN – CO” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “ITE GROUP” sh.p.k -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 82,010,400
  Data e shpalljes se fituesit 19-09-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes Kuader.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. ALEN CO sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

  2. Z D R A V A shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi ka paraqitur deshmi per furnizime te meparshme nuk e arrijne vleren 40 perqind te fondit limit.

  3. NDERTUESI 2014 sh.p.k dhe PREKA shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi ka paraqitur deshmi per furnizime te meparshme nuk e arrijne vleren 40 perqind te fondit limit.

  4. LIQENI VII shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi ka paraqitur deshmi per furnizime te meparshme nuk e arrijne vleren 40 perqind te fondit limit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Operatori ekonomik “ALEN – CO” sh.p.k, nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  Më datë 22.09.2023 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “INPLY” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “ITE GROUP” SHPK

  Më datë 23.11.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatorit ekonomik “INPLY” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ITE GROUP” sh.p.k viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ITE GROUP” sh.p.k viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ITE GROUP” sh.p.k viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ITE GROUP” sh.p.k viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Preventiv per Materiale elektrike
  Preventiv per Materiale Ndertimi
  Preventiv per Materiale Hidraulike
  Specifikime Teknike per Materiale Hidraulike
  Specifikime Teknike per Materiale Elektrike
  Specifikime Teknike per Materiale Ndertimi
  Specifikime Teknike per Mobilim Urban
  Formular Ankimimi “ITE GROUP” SHPK
  Formular Vendimi KPP

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data