Open Procurement Albania

Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”, në zonat: Lac Bashkia Kurbin, Njësia administrative Marikaj Bashkia Vorë, Njësinë Administrative Golem Kavajë dhe Zona 1 dhe 2 Bashkia Lezhë apo edhe zona të tjera sipas nevojës në kuadër të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) .

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.

Fondi limit / vlera e përafërt e marrëveshjes kuadër: 99,881,847 lekë pa tvsh.
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 19,976,369 lekë pa TVSH.

Objekti i marrëveshjes kuadër konsiston ne projektimin infrastruktura publike e zonave të prekura nga tërmeti i 26 Nentorit 2019, në kuadër të projektit të rindërtimit kryesisht në zonat: Lac Bashkia Kurbin, Njësia administrative Marikaj Bashkia Vorë, Njësinë Administrative Golem Kavajë dhe Zona 1 dhe 2 Bashkia Lezhë apo edhe zona të tjera sipas nevojës në kuadër të rindërtimit.
Nr. Reference REF-59544-06-01-2020
Kodi CPV
22114311-5 - Projekte,
Vlera / Fondi Limit 99,881,847
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 02-06-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 12-06-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 12-06-2020
Sektori Studim Projektim
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shenime Në datë 02-06-2020 është shpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) .".
Afati për dorëzimin për dorëzimin kërkesave për pjesëmarrje eshte data 12-06-2020, vetëm 10 data afat.
Shënim i Albanian Institute Of Science: Nuk u respektua afati 15 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
(Kliko këtu)

AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Newsletter 20 Mars 2020

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020) .
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-59544-06-01-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi Buletini i Posaçëm Nr. 33 datë 02 Qershor 2020.
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VENDIMNr. 887, datë 24.12.2019 "Për Përcaktimin e Rregullave dhe të Procedurës Së Përshpejtuar për Hartimin dhe Miratimin e Planit të Detyruar Vendor, si dhe Procedurës së Miratimit të Lejeve të Zhvillimit/Ndërtimit, në Rastet e Fatkeqësisë Natyrore."

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”.

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 64, Datë 29.1.2020Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në NjësinëAdministrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data