Open Procurement Albania

Tender

19,113

Koncesion

4

PPP

-Operator Ekonomik

796

Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.