Open Procurement Albania

Ruajta me polici private e HEC Fierzë, HEC Koman dhe HEC Vau Dejës

Institucioni Prokurues Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
Autoritet Prokurues Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
Objekti i Tenderit Ruajta me polici private e HEC Fierzë, HEC Koman dhe HEC Vau Dejës
Nr. Reference REF-33418-08-13-2019
Vlera / Fondi Limit 415 786 312,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 14-08-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-09-2019
Data e mbajtjes se tenderit 30-09-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues VENDIM K.P.P. 674/2019 date 22.10.2019.
Objekt: Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”, me nr. REF-33418-08-132019, me objekt “Ruajtja me polici private e HEC Fierzë, HEC Koman dhe HEC Vau Dejës” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 36 muaj”, me fond limit 415.786.312 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 11.10.2019, nga autoriteti kontraktor, KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare).
Ankimues: “Trezhnjeva” sh.p.k.

Pas shqyrtimit te çështjes eshte vendosur :
1. Të pranohet pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”, me nr. REF-33418-08-132019, me objekt “Ruajtja me polici private e HEC Fierzë, HEC Koman dhe HEC Vau Dejës” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 36 muaj”, me fond limit 415.786.312 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 11.10.2019, nga autoriteti kontraktor, KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare).
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të shkronjave “b” dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të LPP.

  Neni 64 i ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar “Për Prokurimin Publik” pika 3:
  3. Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik , kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të drejtë:
  a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e ankesës;
  b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;
  c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën e prokurimit të kontratës;
  ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  CONTRACT ANNOUNCEMENT.doc
  Formulari njoftimit te kontrates .doc
  STANDARD DOCUMENTS OF OPEN PROCEDURE SERVICES.doc
  DT roje.doc
  Vendim KPP

  MBESHTETES
  USAID

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data