Open Procurement Albania

Numri i Rezultateve 626

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

Titulli Autoritet Prokurues Vlera / Fondi Limit Data e Shpalljes
Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te Infrastruktures se Network Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 119 010 935.00 18-06-2020
Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise TM/TU me fuqi deri ne 1.8 MVA Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 200 000 000.00 20-05-2020
Sherbim i ruajtjes se objekteve me rojeve private Qeverisja Vendore Shkodër 17 084 400.00 21-04-2020
Blerje karburanti Qeverisja Vendore Shkodër 3 771 316.00 30-04-2020
Zgjerimi i monitorimit ne Qendren Emergjente te Kontrollit me N.St 110 kV te rehabilituara dhe komandimi i tyre nga NDC Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 24 780 000.00 11-03-2020
Mirembajtja dhe pershtatja e sistemit te burimeve njerezore sipas ndarjes se OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 5 893 000.00 18-02-2020
Perditesimi i moduleve, topologjise dhe analizave per aplikacionet e rrjetit EMS Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 18 000 000.00 10-03-2020
Blerje Sherbim Doganor Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 152 500.00 14-05-2020
Sherbim Printim Faturash Qeverisja Vendore Fier 2 781 600.00 03-03-2020
Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Katund, Katund i Ri: Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Qytet Nxënsave Qeverisja Vendore Tiranë 389 607 913.00 13-03-2020
Sherbim i ruajtjes se prones. Sh.A Albpetrol 14 373 173.36
Permiresimi i rrugeve te komunikimit Sistem Lokal – Rele (mbrojtje, kontrolli) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 5 000 000.00 11-03-2020
Blerje percina alumini, rondele, bullona e materiale te ndryshme Qeverisja Vendore Tiranë 4 750 800.00 23-04-2020
Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës 1 512 042.00 24-04-2020
Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanik, antifrize, AD BLU Qeverisja Vendore Tiranë 4 948 050.00 14-04-2020
Avolzhim e riparim elektromotorresh Qeverisja Vendore Elbasan 1 855 000.00 24-04-2020
Blerje Peshore Elektronike Sh.A Posta Shqiptare 3 175 000.00 19-11-2019
Zgjerimi i sistemit te lokalizimit te defekteve ne Linjat e Tensionit te Larte Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 100 000 000.00 02-03-2020
Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Kamëz 10 000 000.00 13-03-2020
Blerje materiale ndertimi per vitin 2020 Qeverisja Vendore Vlorë 2 072 530.00 26-03-2020
Ruajtja dhe Siguria Fizike me Roje Private dhe Shoqerimi I Vlerave Monetare per UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 596 310 000.00 28-02-2020
Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi per ujin e pijshem Qeverisja Vendore Lezhë 5 400 000.00 14-04-2020
Blerje pjese nderrimi dhe kontrate mirëmbajtje VCS - INDRA, GAREX ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 55 400 000.00 25-02-2020
Blerje Karburanti viti 2020 Qeverisja Vendore Vlorë 29 147 305.00 18-03-2020
"Suport per sistemin e brendshem te telefonise dhe upgrade". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 1 330 000.00 13-03-2020
Prodhim soletina betoni, tubo betoni dhe kapak betoni per vitin 2020 Qeverisja Vendore Vlorë 4 547 569.00 28-02-2020
Sherbim i sigurimit te garancise doganore per Stacionin Sheqishte-Marinez si pjese e magazines fiskale Zharres Sh.A Albpetrol 4 650 000.00
Blerje karburanti (diesel) Qeverisja Vendore Finiq 833 333.00 08-04-2020
Sherbimi i printimit dhe fotokopjimit per KESH sh.a dhe Njesite e Prodhimit Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 8 160 000.00 13-02-2020
Blerja e licencave per software-in e menaxhimit te llogjikes se PLC ne RTU e implementuara ne HEC-e dhe Analizatorit te Protokolleve Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 4 900 000.00 12-03-2020
Ndertim rrjet kanalizimi ne Rrugen "Kastriotet", Tirane Qeverisja Vendore Tiranë 4 844 043.00 13-03-2020
Blerje Maska Kirurgjikale nje perdorimshe te thjeshta ne kuader te masave mbrojtese per parandalimin e perhapjes se virusit Covid-19 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 11 760 000.00
Sherbimi i printimit dhe zarfimit te faturave per nevojat e UKD Qeverisja Vendore Durrës 6 330 816.00 31-12-2019
Projekti per ndertimin e qendres se mirembajtjes Korçe Albgaz sh.a 2 447 606.00 07-02-2020
Mirembajtja dhe suporti per blade servers dhe storage te infrastruktures virtuale ne KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 4 848 000.00 12-03-2020
Blerje karbon aktiv per UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 41 387 500.00 09-03-2020
RRJETI I KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË ZEZA LUZ, KAVAJË, (VAZHDIM) FAZA E II DHE RRJETI TERCIAL I KUZ NË ZONËN E GOLEMIT Qeverisja Vendore Kavajë 125 016 587.00 12-03-2020
Sherbim GPS per mjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 3 318 000.00 26-03-2020
"Sigurimi i shendetit dhe sigurimi nga aksidentet personale te punonjesve te KESH sh.a". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 143 132 724.00 26-02-2020
Siguracion TPL dhe nderkombetar per Automjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 4 748 600.00
F.V Tuba e Rakorderi Ujesjellesi PE 250 mm Qeverisja Vendore Divjakë 1 500 000.00 10-03-2020
Loti 2 - Blerje Nafte(Eurodiesel) Qeverisja Vendore Tiranë 72 334 500.00 25-02-2020
Loti 1 - Blerje Benzine pa plumb Qeverisja Vendore Tiranë 2 656 800.00 25-02-2020
Blerje Nafte Qeverisja Vendore Kukës 2 512 620.00 18-03-2020
Kontrate mirëmbajtje dhe Blerje P/n e pajisjes se navigimit DME, Prodhim Indra ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 20 000 000.00 14-02-2020
RIKONSTRUKSIONI I PUSIT NR. 1 VRION Qeverisja Vendore Sarandë 1 226 577.00 13-03-2020
Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Belsh 1 500 000.00 27-03-2020
Blerje Karburanti per vitin 2020 Qeverisja Vendore Berat 2 528 170.00 26-03-2020
" Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shendetit ne udhetim, sigurimi i aktiveve afatgjata te UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë 1 953 600.00 27-03-2020
Mbikqyrje per prokurimin me objekt Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, loti II, Qytet Durres. Qeverisja Vendore Durrës 910 532.00 16-04-2020
Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Finiq 1 666 667.00 16-04-2020
Blerje Gazoil 10 ppm ULSD per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje Qeverisja Vendore Lushnje 9 693 983.00 24-02-2020
Mirembajtje sistem faturimi dhe shtim te sherbimeve, per vitin 2020 Qeverisja Vendore Vlorë 1 880 000.00 25-02-2020
Sherbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë 3 999 994.00 13-03-2020
Rikonstruksioin i zyrave postare të filialeve Tiranë, Durrës, Qendra Tranzite, Ndryshime ndarjesh për shkak të ndryshimit të strukturës dhe Ndryshimi i ndriçimit nga floureshent në led (322 copë) në Godinën e Drejtorisë së Përgjithshme Sh.A Posta Shqiptare 40 257 943.00 08-10-2019
Rikonstruksioin i zyrave postare te filialeve Vlore, Sarande, Gjirokaster Sh.A Posta Shqiptare 36 876 509.00 05-12-2019
Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Korçë 5 668 120.00 05-03-2020
Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi Qeverisja Vendore Mirditë 2 160 000.00 04-02-2020
Blerje karburant per shoqerine sha Ujesjelles- Kanalizime Patos Qeverisja Vendore Patos 4 500 000.00 20-02-2020
Per blerjen e pajisjeve mbrojtese ndaj COVID-19 Sh.A Posta Shqiptare 10 000 000.00
Blerje gazoil 10 ppm Sh.A Albpetrol 144 032 308.00 17-02-2020
Blerje nafte për nevojen e Sh.a Ujësjelles Kanalizime Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin 2 495 350.00 04-03-2020
Blerje pompash uji dhe kaseta komandimi Qeverisja Vendore Himarë 1 750 000.00 26-03-2020
Blerje pjese kembimi dhe riparim automjetesh per Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec 998 000.00 27-02-2020
Blerje klori Qeverisja Vendore Kavajë 2 520 000.00 11-02-2020
Loti 1. Blerje doreza plastike kirurgjikale (pako 100 copeshe) dhe dezifektant duarsh me baze alkoli ne paketim 0.5 lt Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 6 300 000.00
Loti 2. Blerje maska respiratore me filter dhe valvul te tipit FPP1. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 11 000 000.00
Loti 3. F.V Dezifektim ambientesh te brendshme dhe te jashtme. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 12 000 000.00
Sherbimi i ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A Qarku Kukes, Qarku Lezhe, Qarku Diber Sh.A Posta Shqiptare 11 838 091.50 30-10-2019
Blerje Nafte D1 per nevoja te Ujesjelles Kanalizime Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 1 400 000.00 12-03-2020
Blerje karburanti Qeverisja Vendore Kavajë 5 766 667.00 10-02-2020
Blerje Kasaforta te vogla, te mesme, te medha dhe per posten sekrete Sh.A Posta Shqiptare 17 151 500.00 21-11-2019
Shpenzime sigurimi për automjetet. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 2 900 000.00 29-01-2020
Blerje dhe instalim i një transformator fuqie 170 MVA,242/13.8 KV për HEC Koman përfshirë pjesët rezervë, ri-instalim dhe komisionimin e sistemit ekzistues të mbrojtjes kundër zjarrit të transformatorit si dhe sistemit ekzistues të monitorimit DGA&BMT të Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 245 830 000.00 18-12-2019
Ruajtja e objekteve te UKKO Sh.A me punonjes sherbimi, sistem alarmi dhe kamera Qeverisja Vendore Korçë 16 470 000.00 25-02-2020
Ndertim dhe rikonstruksion linjash kanalizimi ne Njesite 1,2,3,4,5 dhe Drejtorine Rajonale Qeverisja Vendore Tiranë 17 164 727.00 24-12-2019
Ndertim rrjet shperndares ujesjellesi ne fshatin Qenam, Njesia Administrative Zall-Herr Qeverisja Vendore Tiranë 24 321 690.50 24-12-2019
Rikonstruksion rrjet ujesjellesi Adresa: Rr.'Zogu i Zi-21-Dhjetori, Artan Lenja, Kongresi I Lushnjes, Tirane Qeverisja Vendore Tiranë 16 172 217.00 24-12-2019
Ndertim rrjet ujesjellesi ne Rr.'Xhorxhi Martini', 'Jeronim De Rada','Myrteza Kelliçi' Qeverisja Vendore Tiranë 10 990 115.00 24-12-2019
Mobilimi i godines 11-12 Qeverisja Vendore Tiranë 18 563 800.00 20-02-2020
Blerje kancelari dhe shtypshkrime për nevojat e shoqerisë OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 126 736 606.00 07-08-2019
Instalimi i trosit OPGW ne linjen 154 kV Bistrica 1 – Kufi Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 31 450 000.00 31-12-2019
Sigurimi i AQT-ve te TEC Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 30 200 000.00 20-12-2019
Sherbime per automjete tek te tretet ( eskavatore furgona, autovetura) Qeverisja Vendore Tiranë 4 211 400.00 19-12-2019
Blerje mjete per nevojat e UKA sha Qeverisja Vendore Durrës 19 840 000.00 30-12-2019
Sherbimi i Pastrimit per nevoja te OSHEE Group sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 7 346 220.00
Sherbimi i Pastrimit per nevoja te OSHEE Group sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 7 346 220.00
Upgrade dhe mirembajtje të infrastrukturës aktuale te datacenter dhe DR Site Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 169 905 000.00 19-12-2019
"Riparimi i difekteve dhe kthimi në gjendje normale pune për 4 (katër) setet DGA të monitorimit on-line të gazeve të transformatoreve 150 MVA në HEC Fierzë" Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 25 000 000.00 23-12-2019
"Zhvillimi Strategjik i Sektorit Energjetik". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 69 500 000.00 19-12-2019
Ndertimi i Tualeteve ne kalate. Sh.A Porti Detar Sarande 3 000 000.00
Rikonstruksion i plote ne grupin Nr. 2 Amonice - QPN – Gorisht Sh.A Albpetrol 3 499 320.00 25-11-2019
Ndertim pusi dublikat dhe pastrim pusi ekzistues, romanat njesia adm,Rrashbull,Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës 3 500 000.00 24-12-2019
Upgrade i sistemit informatik të sigurisë së digave në digën e Qyrsaqit në HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 6 500 000.00 20-12-2019
Blerje vaj, antifrize, graso dhe alkol per automjete Sh.A Posta Shqiptare 2 955 480.00 05-12-2019
Ndertim stacione monitorimi uji ne 38 pika ne qytetin e Tiranes Qeverisja Vendore Tiranë 5 092 435.00 24-12-2019
Blerje e nje Autotransformatori te ri 300 MVA, 400/230 kV per N/ST Tirana 2 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 293 279 980.00 08-10-2019
Transporti i punonjesve te Tec Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 390 662.00 23-12-2019
Shërbim Mirëmbajtje e Sistemeve IT Sh.A Albpetrol 4 980 000.00 20-12-2019
Blerje tel avolzhimi dhe materiale ndihmese Sh.A Albpetrol 7 931 625.00 17-12-2019
Blerje materiale dhe vegla pune te sigurimit teknik si dhe pajisjet (laborator) per testimin e mjeteve te sigurimit teknik Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 29 953 531.00 23-08-2019
Blerje e moduleve shtese per softin ODMS dhe sherbim mirembajtje / suport per nje periudhe 3 vjeçare Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 34 327 000.00 22-11-2019
Blerje karburanti Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 40 000 000.00 25-11-2019
Mirembajtje Software dhe te lexim faturim ( tablet reader) dhe webservice. Qeverisja Vendore Tiranë 7 991 667.00 13-12-2019
Blerje Internet –Intranet,Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat per 2 vite, Sh.A Posta Shqiptare 85 824 000.00 14-11-2019
Blerje pajisje it (kompjuter, printer, printer termik, printer matricor, fotokopje a4, barcode reader, palmar, tableta instanter) Sh.A Posta Shqiptare 42 144 000.00 13-09-2019
Mirembajtje kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit te Drejtorise se Pergjithshme Sh.A Posta Shqiptare 4 005 320.00 14-11-2019
Pjese nderrimi per sistemin e kondicionimit (furnizim-vendosje). Termocentrali Vlore sh.a 1 085 500.00 13-11-2019
Përgatitja e planit lokal ne R.SH te implementimit te PBN. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 20 800 000.00 22-11-2019
Ndërtimi i linjës me dy qarqe 110 kV Fibër-Librazhd dhe traktet e linjave përkatëse në Nënstacionin Fibër e Librazhd Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 398 910 000.00 26-09-2019
Shpenzime për kontrollin mjekësor. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 41 000 000.00 18-10-2019
Hidroizolimi i tarraces se repartit termik ne Qendra Mekanike e Naftes - Kucove Sh.A Albpetrol 1 255 886.00 22-11-2019
Blerje kushineta Sh.A Albpetrol 5 946 653.00 22-11-2019
Ndërtim linja e re KUN rruga Mati Lagjja Valias Qeverisja Vendore Kamëz 2 487 835.00 18-12-2019
vleresime te aseteve ose detyrimeve te ost sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 260 000.00 30-10-2019
Shërbimi i sistemit Intranet në Albcontrol ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 1 374 334.00 15-11-2019
Sigurimi i Aseteve te KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 199 635 706.00 08-11-2019
Sherbim pastrim pusesh Qeverisja Vendore Fier 5 372 000.00 23-10-2019
Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2020 Qeverisja Vendore Tiranë 4 000 000.00 06-11-2019
Blerje e modulit te ri te ArcGis, trajnim stafi. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00 31-10-2019
Auditimi nga nje shoqeri e pavarur audituese i pasqyrave financiare te OST sh.a per vitin 2019 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 250 000.00 30-10-2019
Blerje hipoklorit kalciumi. Qeverisja Vendore Libohovë 1 500 000.00 29-10-2019
Shërbimi i pastrimit dhe gjelbërimit për godinën qëndrore të OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 16 920 000.00 24-07-2019
Blerje karburant Diesel D1 dhe Benzine per vitin 2019-2020 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 179 645 900.00 15-08-2019
Loti i II-të Blerje benzinë për automjete, Sh.A Posta Shqiptare 9 262 018.80 02-09-2019
Loti i I-rë: Blerje gazoil për automjete; Sh.A Posta Shqiptare 54 326 250.00 02-09-2019
Trajnim KTA të rinj (Rating ACS/TWR) dhe gjuhën Angleze. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 45 833 333.00
P/N për MSSR Rinas – SELEX. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 5 416 666.00
Materiale ristrukturimi te selise operative te Rr. Don Bosko Qeverisja Vendore Tiranë 3 168 533.00 03-10-2019
Blerje automjetesh dhe stacione karikimi (per projektit Shko Gjelbër me një Flotë të Modernizuar dhe Ekologjike)"; Sh.A Posta Shqiptare 44 983 455.00 12-07-2019
Rivënia në punë e segmentit kabllor të linjës 110 kV N/St. Tirana 1 N/St. Traktora Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 7 430 000.00 25-09-2019
AUDITIM I MJEDISIT, SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË NË TË 3 (TRE) NJËSITË PRODHUESE NËN ADMINISTRIMIN E KESH SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 000 000.00 28-05-2019
Blerje pajisje elektronike. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 12 498 372.00
Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të alarmit e të vëzhgimit, marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimi me grup të gatshëm në të gjitha Filialet e Degët dhe shërbimin me GPS/GPRS për automjete e Postës Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 37 793 147.00 21-06-2019
Punime civile për rikonstruksionin e traktit 110 kV të linjës Fier Kuçovë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 7 428 460.00 05-08-2019
Punimet civile për riparime dhe rikonstruksionin e objekteve të nënstacioneve Rrashbull dhe Zemblak Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 11 950 197.00 06-08-2019
Auditim financiar dhe për projektet e Bankës Boterore për vitin ushtrimor 2018 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 15 150 000.00 21-08-2019
Blerje pjesë ndërrimi për pajisjet D'VOR, DME, ILS (prodhim SELEX). ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 35 800 000.00
Blerje rripa trapezoidale Sh.A Albpetrol 5 280 450.00 09-07-2019
Blerje litar celiku Sh.A Albpetrol 5 965 000.00 02-08-2019
Leasing për automjete e motorrcikleta për 4 vite Sh.A Posta Shqiptare 100 000 000.00 25-06-2019
Masterplani i navigimit ajror për Aeroportin Ndërkombëtar të Vlorës ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 198 000 000.00
Blerje Eterna BI + Datawarehouse + Reporting Services, log management, manaxhim te dokumenteve, statistikë si dhe Mirmbajtje Eterna BI për 4 vite pas implementimit Sh.A Posta Shqiptare 41 000 000.00 27-06-2019
Fushatë aktivitetesh informuese, kulturore, argëtuese me tematikë postare në të gjithë Shqipërinë Sh.A Posta Shqiptare 12 036 500.00 07-06-2019
Furnizim vendosje matesash uji per vitin 2019 Qeverisja Vendore Vlorë 9 720 624.00 17-05-2019
“Ndertim i ujesjellesit te fshatrave Lalëz, Bizë, Draç dhe Shetaj, Nj. Adm Ishëm, Bashkia Durrës” Qeverisja Vendore Durrës 180 414 265.00 27-05-2019
Sistemi i kanalizimeve te ujerave te ndotura te zones turistike hamallaj, faza I " Njesia Administrative Sukth Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës 82 111 600.45 28-05-2019
Sistemimi i furnizimit me uje te zones Turistike Hamallaj, Faza I, Nj. Adm. Sukth, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës 80 231 510.83 31-05-2019
Ndertim i linjes 220 kV me dy qarqe Komsi-Shumat Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 051 871 760.00 10-06-2019
Blerje materiale të nevojshme për Arkivën Qëndrore dhe Arkivat e Drejtorive Rajonale Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 44 948 500.00 10-04-2019
Riparim i transformatorit te fuqisë 5600 KVA, 10/35 KV i N/stacionit 10/35 kV HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 250 000.00 02-08-2019
Sherbim i sigurimit te mjeteve me goma Sh.A Albpetrol 4 981 819.00 02-08-2019
Permiresimi i matjeve te enteve private qe perdorin ujin si lende te pare" Qeverisja Vendore Tiranë 99 902 997.00 31-05-2019
Blerje shirita plastike me numerator per thase Sh.A Posta Shqiptare 6 710 000.00 01-03-2019
BLERJE MATERIALE PËR NËNSTACIONET Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 99 381 400.00 13-05-2019
Furnizimi dhe instalimi i sistemit automatik të matjes të ujit të pijëshëm në fshatin Mborje” sipas Projektit "Bashkëveprimi ndërkufitar për furnizimin me ujë të pastër nëpërmjet një mjedisi të shëndetshëm“ ( ”SAVE SAFE WATER”). Qeverisja Vendore Korçë 13 125 800.00 29-05-2019
Pastrimi i Zyrave Administrative dhe Qendrave te Kujdesit Ndaj Klientit te OSHEE sh.a per nje afat prej 5 (pese) muajsh. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 9 182 775.00
Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, loti 1,Qyteti Durres Qeverisja Vendore Durrës 41 804 762.00 31-05-2019
LOTI I: Sherbimi dhe Mirembajtia e sistemit DGA per nje periudhe dy vjeçare si dhe trajnimi i personelit. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 46 971 000.00 04-07-2019
LOTI II: Sherbimi dhe Mirembajtia e sistemit BMT per nje periudhe dy vjeçare si dhe trajnimi i personelit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 12 940 000.00 04-07-2019
Sherbimi me roje private TEC Vlore Petrol Alba sh.a 520 000.00
Blerje makine per trajtime siperfaqesore me rryma te frekuencave te mesme Sh.A Albpetrol 4 460 000.00 09-07-2019
“Studim projektim per rikonstruksione ne rrjetin ekzistues te qytetit Durres” Qeverisja Vendore Durrës 47 232 905.83 29-05-2019
Ndertim rrjet ujesjellesi si dhe venia ne pune te investimit te bashkise ne rruget "Hysni Gerdolli",Rruga" Egnatia", Miftar Gerbolli, Avdyl Matoshi, Riza Cuka, Blloku Bon Bosko. Qeverisja Vendore Tiranë 12 560 772.00 31-05-2019
Vendosja e manometrave në 25 pika kryesore të rrjetit të ujësjellësit. Qeverisja Vendore Tiranë 14 971 415.00 23-05-2019
Bleje material elektrike dhe mekanike Qeverisja Vendore Tiranë 1 999 984.00 31-05-2019
Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën që kufizohet nga rrugët Vangjel Noti,Qemal Dracini, Bruzi dhe Shinat e trenit Qeverisja Vendore Tiranë 12 886 343.00 22-05-2019
Rikonstruksion rrjet ujësjellësi të rrjetit të vjetër në rrugët që lidhen me Rrugën e Kavajës, Mihal Duri , Kont Urani Qeverisja Vendore Tiranë 23 997 834.00 22-05-2019
“Rikualifikim i ambienteve të impiantit Bovillë”. Qeverisja Vendore Tiranë 214 972 613.19 27-05-2019
Mbikqyrja e punimeve per objektin: Rikonstruksion rrjet ujesjellesi ne rrugen "Bedri Karapici" "Hamdi Pepa" Qeverisja Vendore Tiranë 549 371.00 31-05-2019
Mirembajtja e sistemit financiar menaxherial SAP Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 12 780 000.00 31-05-2019
"Riparime emergjente të rrotës së punës të Turbinës së Agregatit Nr.3 në HEC Fierzë. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 756 000.00 16-07-2019
Rikonstruksion i Depos me W-4000 m3 në Partitar Qeverisja Vendore Tiranë 17 417 495.00 24-05-2019
Loti i tetë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Depos me W-4000 m3 në Partitar“ Qeverisja Vendore Tiranë 452 854.00 31-05-2019
Materiale elektrike dhe hidraulike, v.2019 Sh.A Porti Detar Sarande 1 500 000.00 27-06-2019
Blerje goma Qeverisja Vendore Tiranë 3 023 138.00 19-04-2019
Sigurimi Aksidenteve të punonjësve në punë ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00
Rikonstruksion rrjet ujesjellesi dhe kanalizimi ne Rrugen"Dalip Zavalani, Vath Koreshi, dhe rrugen midis Petro Nini Luarasi dhe Shyqeri Ishmi. Qeverisja Vendore Tiranë 14 112 605.00 31-05-2019
Ndertim rrjet ujesjellesi ne bllokun e kufizuar nga rruget "Lunxheria ,Durresi, Koka-Kola, Laknas" Qeverisja Vendore Tiranë 45 203 487.00 31-05-2019
Ndërtim linje transmetimi nga puseta Yzberisht deri në Depo Kombinat. Qeverisja Vendore Tiranë 68 863 113.00 22-05-2019
Loti i nëntë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i linjës se ujësjellesit Ø 140 mm PE nga baseni i presionit në Dajt deri në depon e fshtit Ferraj” Qeverisja Vendore Tiranë 1 188 366.00 31-05-2019
Mbikqyrja e punimeve gjate zbatimit te kontratave te puneve, parashikuar ne investimet e OST sh.a. për vitin 2019 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 13 000 000.00 09-05-2019
Blerje vacuum truck 10 m3 Sh.A Albpetrol 9 950 000.00 03-06-2019
Sigurimi i aseteve te shoqerise Albpetrol sha Sh.A Albpetrol 13 791 601.00 13-06-2019
Permiresimi i imazhit dhe vizibilitetit te KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 743 000.00
Blerje materiale kompjuterike Qeverisja Vendore Shkodër 2 995 305.00 30-05-2019
Loti i dytë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet kanalizimi në Rrugën e Elbasanit” Qeverisja Vendore Tiranë 2 891 462.00 31-05-2019
Sherbimi i Sigurimit me roje fizik dhe me sistem elektronik te objekteve ne administrim te shoqerise UKE sh.a Elbasanper vitin 2019 Qeverisja Vendore Elbasan 27 745 160.55 28-03-2019
Rikonstruksion i linjës se ujësjellesit Ø 140 mm PE nga baseni i presionit në Dajt deri në depon e fshatit Ferraj Qeverisja Vendore Tiranë 52 582 578.00 24-05-2019
Loti i II-të Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku Durrës. Sh.A Posta Shqiptare 3 830 400.00 05-04-2019
Blerje autoambulance Sh.A Albpetrol 9 800 000.00 31-05-2019
Blerje materiale per konservimin e impiantit Termocentrali Vlore sh.a 4 160 000.00 18-06-2019
Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike Qeverisja Vendore Durrës 11 968 076.67 14-05-2019
Kontroll periodik i eneve nen presion Sh.A Albpetrol 986 000.00 03-06-2019
Loti i I-rë: Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku Shkoder. Sh.A Posta Shqiptare 3 830 400.00 05-04-2019
Shpenzime mirëmbajtje për Sistemin MSSR PR INDRA ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 25 000 000.00
Blerje materiale per fshesat e makinerive fshese. Qeverisja Vendore Tiranë 1 399 903.00 23-05-2019
Implementimi i një zgjidhje Enterprise për menaxhimin Operacional-Teknik të aseteve të rrjetit Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 196 280 000.00 30-04-2019
Shpim pusi dublant Nr 3 B Kafaraj Qeverisja Vendore Fier 2 806 000.00 29-05-2019
Blerje uniforma pune per punonjesit Sh.A Albpetrol 16 530 900.00 03-01-2019
Blerje Vegla Pune për Nevoja të Shoqërisë” Qeverisja Vendore Tiranë 7 555 000.00 31-05-2019
Materiale per ndertimin e rrjetit te brendshem Cete Qeverisja Vendore Devoll 2 049 500.00 31-05-2019
Sigurimi i Pasurisë së ALBCONTROL SHA. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 139 600 000.00
“Blerje materiale inerte” Qeverisja Vendore Durrës 6 999 433.33 29-05-2019
Posta retail outlet (blerje on line per objekte postare si pulla, suvenire, etj. si dhe Mirmbajtje për 4 vite pas implementimit Sh.A Posta Shqiptare 30 999 850.00 19-04-2019
Sherbim i internetit Sh.A Albpetrol 2 492 400.00 17-05-2019
Zhvillimi i funksionaliteteve dhe shtimi i perdoruesve per faturimin e Takses se Prones Qeverisja Vendore Vlorë 1 960 000.00 08-05-2019
Blerje qese mbeturinash per kosha. Qeverisja Vendore Tiranë 943 200.00 24-05-2019
Blerje dhe instalim pajisje për sistemin menaxherial BI Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 751 500.00 22-05-2019
Blerje pjesë ndërrim, si dhe shpenzime për mirëmbajtje e përmirësimi i rrjetit network MWL ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 5 166 000.00
Kabine elektrike 20kV, fv. Sh.A Porti Detar Sarande 5 592 831.00 15-04-2019
Mirëmbajtje dhe riparime të tjera elektrike. Qeverisja Vendore Tiranë 4 200 000.00 31-05-2019
Zevendesim i linjes Belsh-Cepe Qeverisja Vendore Belsh 20 806 185.00 03-04-2019
Blerje Hipoklorite Natriumi dhe Kalciumi Qeverisja Vendore Fier 4 467 500.00 02-05-2019
Furnizim vendosje me shtrese stabilizanti dhe Asfalt Betoni per nevojat e Sh.A UK Vlore Qeverisja Vendore Vlorë 2 146 300.00 13-05-2019
Rinovimi i Suportit te Infrastruktures Qendrore te UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 20 996 000.00 07-05-2019
Sherbim Riparim Elektromotore dhe Transformatore Qeverisja Vendore Fier 1 400 000.00 14-05-2019
Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike elektrike, telefonike, ngrohje. Qeverisja Vendore Tiranë 1 080 000.00 24-05-2019
Blerje pjesë ndërrimi dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemin e monitorimit në distance. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00
Blerje Karburanti. Qeverisja Vendore Krujë 1 439 244.00 24-05-2019
Sherbim privat I sigurise fizike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 5 607 142.70
Mirembajtje 2-vjecare e automjeteve ne pronesi te OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 195 000 000.00 31-01-2019
Ndertim i rrjetit shperndares ne zonen Kthesa e Ariut dhe koderlore, Nj.adm.Sukth,Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës 15 130 111.00 08-03-2019
Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanik Qeverisja Vendore Tiranë 2 357 000.00 09-04-2019
Materiale per rikonstruksion ujesjelles kanalizime Qeverisja Vendore Librazhd 3 228 000.00 14-05-2019
Rehabilitim i linjës së ujësjellësit pranë depos Shilore, Karpen, Nj.Adm Maminas Bashkia Shijak Qeverisja Vendore Durrës 15 678 162.00 31-01-2019
Blerje server Storage dhe pajisje te tjera informatike Qeverisja Vendore Elbasan 4 500 000.00 26-04-2019
Loti 1 Blerje Benzinë pa plumb Qeverisja Vendore Tiranë 6 227 000.00 30-01-2019
Sistemi i matjes,kontrollit,komandimit ne distance dhe sistemi klorifikimit automatik Qeverisja Vendore Durrës 72 059 000.00 08-03-2019
Blerje pjese kembimi per inverterat e stacionit te pompimit te SH.A UK Vlore viti 2019. Qeverisja Vendore Vlorë 2 059 498.00 23-04-2019
Blerje Kancelari Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 990 000.00 27-03-2019
Blerje uniforma dhe paisje sigurie per punonjesit e OSHEE Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 198 150 000.00 23-11-2018
Blerje kompjutera dhepajisje te tjera elektronik per nevoja te SH.A UK Vlore viti 2019 Qeverisja Vendore Vlorë 1 320 972.00 09-04-2019
Sherbime dhe pjese kembimi per mjetet Qeverisja Vendore Lushnje 2 801 849.00 26-04-2019
Blerje doreza, maska, syze protektive dhe veshje shumeperdorimshe Qeverisja Vendore Tiranë 1 561 380.00 18-04-2019
Blerje materiale kancelarie dhe te ngjashme Qeverisja Vendore Durrës 4 998 968.11 29-03-2019
Rehabilitimi i paneleve elektrik ne Stacionin Qender Fushe- Kruje Qeverisja Vendore Durrës 7 455 273.33 16-04-2019
Realizimi i memorialit te artistes Vace Zela Qeverisja Vendore Lushnje 3 333 333.00 19-04-2019
«Sistemi i informimit dhe ekspozimit ndaj qytetarit per Ndermarjen Ujesjelles-Kanalizime sh.a Sarande» Qeverisja Vendore Sarandë 1 780 000.00 05-04-2019
Ndertim tubacioni magjistral grupi Ca38-Ca17 ne sektorin Cakran-Mollaj Sh.A Albpetrol 16 879 993.00 24-12-2018
Rrethimi i depove te ujit dhe Stacionet e Pompimit te SH.A UK Vlore. Qeverisja Vendore Berat 2 197 573.00 06-05-2019
Upgrade dhe mirembajtja 3 vjecare e Platformës së Monitorimit të Hec-eve të vegjël Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 72 324 974.00 13-02-2019
Loti 2 Blerje Naftë(Eurodiesel Qeverisja Vendore Tiranë 68 710 050.00 30-01-2019
Sigurimi i riskut nga te tretet dhe aksidenteve ajrore. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 74 749 400.00
Ndertimi i Depos Ujesjellesi Fshati Areze Qeverisja Vendore Devoll 2 998 998.00 28-03-2019
Blerje e tre pompave zhytese per Sektorin e Kanalizimeve, viti 2019 Qeverisja Vendore Vlorë 6 050 000.00 20-02-2019
Blerje Karburant per Shoqerine Sha Ujesjelles Kanalizime,Patos. Qeverisja Vendore Patos 4 333 333.00 02-04-2019
Blerje 'Gazoili D1' per vitin 2019 Qeverisja Vendore Mallakastër 1 410 000.00 13-03-2019
Blerje kepuce te sigurise ne pune Qeverisja Vendore Tiranë 1 131 000.00 29-03-2019
Pastrimi i Zyrave Administrative dhe Qendrave të Kujdesit Ndaj Klientit të OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 6 884 482.00
Shërbimi GPRS Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 40 176 000.00 24-04-2019
Ndertim i rrjetit te ujesjellesit ne rruget : Pelioni dhe Gentiana,Plazh,Bashkia Durres. Qeverisja Vendore Durrës 4 399 773.00 11-03-2019
Mbulim siguracion risku kazane Qeverisja Vendore Tiranë 3 158 333.00 12-03-2019
Sherbime te Pastrimit dhe Gjelberimit ne sheshe mbi dhe nen toke dhe terminale Qeverisja Vendore Tiranë 9 364 185.00 06-03-2019
Blerje Karburanti (Gazoil D1) Qeverisja Vendore Belsh 2 000 000.00 18-03-2019
Rehabilitimi elektro-mekanik i vinçit urë 250/30/5 Ton në sallën e makinerisë në HEC Vau i Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 89 000 000.00 12-12-2018
Blerje pjese kembimi per automjete Qeverisja Vendore Durrës 19 813 600.00 01-02-2019
Sherbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë 3 187 924.00 21-03-2019
"Shërbim printimi fatura uji" Qeverisja Vendore Tiranë 19 190 164.50 18-10-2018
Blerje bojra kancelari per zyrat per vitin 2019 Qeverisja Vendore Elbasan 1 399 929.00 13-02-2019
Mirembajtja e Sistemeve te Parkimit Qeverisja Vendore Tiranë 3 915 000.00 18-03-2019
Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shendetit ne udhetim, sigurimi i aktiveve afatgjata te UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë 1 770 000.00 21-02-2019
Shpenzime mirëmbajtja dhe blerje pjese nderrimi e sistemeve të instaluara ne ACC/APP/TWR /ADMINISTRATE. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 29 300 000.00
Blerje materiale ndertimi per vitin 2019 Qeverisja Vendore Vlorë 2 760 180.00 05-03-2019
Blerje tubacione uji,etj Qeverisja Vendore Maliq 2 000 000.00 26-02-2019
Loti 2 : Sherbim i transportit te naftes brut ne linjen Kucove-Zharrez Sh.A Albpetrol 510 342.00 13-02-2019
Loti 1: Sherbim i transportit te naftes brut ne linjat sipas tabeles Sh.A Albpetrol 49 173 084.00 13-02-2019
Ndërtim rrjeti i ri ujësjellësi në fshatin Rreth,Njësia Adm.Xhafzotaj,Bashkia Shijak. Qeverisja Vendore Durrës 35 890 858.00 29-01-2019
Blerje percina alumini, rondele, bullona e materiale te ndryshme Qeverisja Vendore Tiranë 2 675 800.00 28-02-2019
«Mirembajtja dhe riparimi i elektropompave te stacioneve te pompimit te U.K Sarande». Qeverisja Vendore Sarandë 7 400 000.00 28-02-2019
Sigurimi i punonjesve te OSHEE sh.a nga aksidentet ne pune Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 119 280 000.00 28-01-2019
Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën që kufizohet nga rrugët "Besnik Hidri", "Bashkim Shkurti", "Coca Cola" deri në lumin "Lana". Qeverisja Vendore Tiranë 75 745 805.00 18-12-2018
Riparim- sherbimi i automjeteve Qeverisja Vendore Korçë 2 900 000.00 22-02-2019
Blerje bateri per matesat e ujit elektronik Qeverisja Vendore Korçë 1 600 000.00 07-02-2019
PAJISJE DHE LICENCA PER LEXIMET ME PDA DHE UPGRADE SCADA Qeverisja Vendore Pogradec 4 739 000.00 19-02-2019
„SPORTELI ELEKTRONIK DHE MOBILE PER QYTETARIN Qeverisja Vendore Sarandë 2 963 333.00 20-02-2019
Ndertim magazinash dhe rikonstruksion i zyrave ne Fier Albgaz sh.a 60 529 111.00 18-12-2018
Blerje Automjeti Veteshkarkues i pajisur me Vinc, per nevojat e Ndermarjes Qeverisja Vendore Sarandë 2 770 476.00 20-03-2019
Shpenzime mirëmbajtje, blerje pjesë ndërrimi si dhe zgjerimi i rrjetit për Fibrën Optike. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 22 416 560.00
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit Qeverisja Vendore Dibër 5 969 212.00 07-11-2018
Blerje mjet transporti HEC LANABREGAS sh.a 2 500 000.00 15-03-2019
Sigurim i automjeteve. Qeverisja Vendore Durrës 1 523 857.00 22-02-2019
Sherbim me roje Private te U.K Durres per lotin II-te (Fushe Kuqe) Qeverisja Vendore Durrës 3 777 879.00 11-01-2019
Sherbim me roje Private te U.K Durres per lotin e I-re (Qarku Durres)" Qeverisja Vendore Durrës 31 204 900.80 11-01-2019
Blerje Materiale Hidraulike. Qeverisja Vendore Krujë 3 999 569.00 30-01-2019
Blerje klor Qeverisja Vendore Përmet 1 774 502.00 23-11-2018
Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë 22 646 440.00 05-12-2018
Blerje kapak pusetash metalik dhe zgarash kuneta shiu viti 2018 Qeverisja Vendore Vlorë 5 891 700.00 14-12-2018
Loti i katërt: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë 588 807.00 21-12-2018
Rikonstruksion dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Migjeni". Qeverisja Vendore Tiranë 13 067 489.00 27-11-2018
Loti i gjashtë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi ne zonën që kufizohet nga rrugët Besnik Hidri, Qeverisja Vendore Tiranë 1 554 420.00 21-12-2018
"Blerje pjesësh për riparimin e linjës së karbonit Qeverisja Vendore Tiranë 3 791 563.00 26-12-2018
Permiresim furnizimi me uje ne bllokun e ‘‘Vilave Selitë‘‘ dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun “Vasil Shanto‘‘. Qeverisja Vendore Tiranë 13 530 345.00 27-11-2018
Loti i tretë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e Vilave Selitë dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun Vasil Shanto, Qeverisja Vendore Tiranë 350 537.00 21-12-2018
Instalimi i sistemit ujëmatës në burimet e ujësjellësit të Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë 26 546 905.00 28-12-2018
Rikonstruksion rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën e Sharrës Qeverisja Vendore Tiranë 4 053 435.00 31-12-2018
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. Qeverisja Vendore Bulqizë 6 000 000.00 22-11-2018
Rrethim i ambjentit te jashtem Depo Uji nr. 2, nr. 2/1, lagja nr. 7 dhe Depo uji nr. 4 Arapaj, Durres Qeverisja Vendore Durrës 10 507 998.00 27-12-2018
Ridimensionim i Shërbimit të Klientit Qeverisja Vendore Tiranë 11 714 253.47 26-12-2018
Blerje Shtypshkrimesh Sh.A Posta Shqiptare 44 607 547.00 02-05-2018
Shërbim i ruajtjes së sigurisë jo e armatosur në Don Bosko Qeverisja Vendore Tiranë 1 729 696.00 13-12-2018
Sherbim projektim ujesjellesi Qeverisja Vendore Shkodër 3 638 250.00 15-10-2018
Blerje Karburanti Gazoil ( 10 ppm ULSD ) per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje per vitin 2019 Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 15 muaj. Qeverisja Vendore Lushnje 5 938 679.00 27-12-2018
Rinovimi i suporteve dhe licensave për sistemet IT të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 43 000 000.00 19-12-2018
Prodhim soletina Betoni viti 2018 Qeverisja Vendore Vlorë 1 816 813.00 14-12-2018
Ndërtim i puseve dublikantë Qeverisja Vendore Durrës 14 165 000.00 02-11-2018
Rikonstruksion dhe rrethim i stacioneve të pompimit dhe depove të ujit në ujësjellësat rajonal, faza II Qeverisja Vendore Tiranë 37 002 844.30 16-08-2018
Shërbim GPS mjetesh Qeverisja Vendore Tiranë 2 944 267.00 06-12-2018
Materiale te ndryshme hidraulike Qeverisja Vendore Librazhd 2 200 000.00 09-11-2018
Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B, Sh.A Posta Shqiptare 154 999 920.00 22-10-2018
Ndërtim rrjet furnizimi me ujë i zonës së "Bab Rexhës", Fusha e Aviacionit Qeverisja Vendore Tiranë 38 513 055.00 15-08-2018
Blerje Sistem Biletarie Qeverisja Vendore Tiranë 11 890 000.00 02-11-2018
Permiresim i furnizimit me uje Lagja Baromet Nj. Adm Sukth, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës 9 066 748.00 07-09-2018
Shërbimi i sigurimit dhe i ruajtjes fizike të objekteve të shoqerisë UK Elbasan sha Qeverisja Vendore Elbasan 26 638 741.00 05-02-2018
Sherbim vjetor i konsulences administrative dhe fiskale Qeverisja Vendore Tiranë 2 571 075.00 22-11-2018
Blerje matesa uji 1/2 dhe materiale hidraulike Qeverisja Vendore Përmet 2 500 000.00 23-11-2018
Ndertim i rrjetit TU 0.4 kV ne Rajonin Shkoder Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 132 516 267.00 11-10-2018
Shtesë e Linjës së Ujësjellësit të fshatit Rranxa. Qeverisja Vendore Vau i Dejës 11 500 000.00 20-11-2018
Blerje telefona/Tablete Smart per SMS Payment Qeverisja Vendore Tiranë 1 646 667.00 23-11-2018
Rikonstruksion i katër linjave të transmetimit Dj 426mm celik nga Hec Lanabregas - takimin me Tub. Dn 700 mm celik Qeverisja Vendore Tiranë 49 106 150.00 20-08-2018
Rivlersim aktivesh Qeverisja Vendore Shkodër 3 025 750.00 06-11-2018
Blerje Transformator Fuqie TL/TM per nevoja te OSHEE sh.a. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 199 400 000.00 27-09-2018
Blerje Materiale te Ndryshme, Hidraulike Qeverisja Vendore Vorë 2 800 000.00 01-11-2018
"Furnizim-vendosje sistem AVR në HEC Fierzë dhe upgrade i firmware-it të 4 seteve të monitorimit on-line BMT të transformatorëve të fuqisë në HEC Koman". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 135 000 000.00 19-09-2018
Studim projektim per dy objekte Hamallaj dhe Lagja nr 1 Sukth Qeverisja Vendore Durrës 6 332 000.00 28-09-2018
Blerje Hipoklorit Kalciumi Qeverisja Vendore Peqin 1 650 000.00 06-11-2018
Loti i II-të: Për blerje benzinë për automjete; Sh.A Posta Shqiptare 9 510 007.00 08-10-2018
Loti i I-rë: Për blerje gazoil për automjete; Sh.A Posta Shqiptare 52 629 483.00 08-10-2018
"Inspektim,pastrim dhe zhbllokim kolektori me dimensione 500Ø÷Ø2200 mm" Qeverisja Vendore Durrës 7 800 000.00 16-10-2018
SIGURIMI I ASETEVE TË TEC VLORA SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 30 000 000.00 17-10-2018
Sherbim i Ruajtjes se Sigurise Fizike per Ambjentet nen administrimin e Ujesjelles Kanalizimeve Mat Qeverisja Vendore Mat 18 374 295.00 18-06-2018
Sherbimi i Ruajtjes Fizike te Objekteve te Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec 8 749 662.00 28-09-2018
Rikonstruksion i kabinave elektrike murature, Fiderat A6,A7, A11, A12, A14, A15 NST Rajonal Tirane 220/20 kV Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 120 257 060.00 17-09-2018
Shpenzime për kontrollin mjekësor ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 41 000 000.00 09-10-2018
Blerje e dy makinerive minieskavator Qeverisja Vendore Durrës 13 977 690.00 01-08-2018
Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në zona në Lagjeve Nr.1, Nr.4, Nr.5, Nr.8, Nr.18, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës 18 180 775.00 06-09-2018
Blerje telajo metalike per kazanet Qeverisja Vendore Tiranë 1 410 500.00 04-10-2018
Blerje tonera për nevoja të Shoqërisë. Qeverisja Vendore Tiranë 2 133 762.00
Sherbimet e permiresimit dhe mirembajtjes se software - ve. Qeverisja Vendore Durrës 6 980 000.00
Blerje kamioncine Qeverisja Vendore Tiranë 1 230 667.00 15-10-2018
Ruajtja e objekteve te Sh.A UK Vlore me roje private te sigurise fizike Qeverisja Vendore Vlorë 32 947 278.00 16-08-2018
Riparimi i automjeteve të KESH sh.a, për një periudhë tre vjeçare. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 134 282 100.00 30-08-2018
Rikonstruksion ne rrjetin TM - TU ne Zonen e Thumanes Borizan F.14 N/ST F. Kruje Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 160 468 450.00 17-09-2018
"Ndërtimi i linjës së transmetimit dhe depos së ujit në fshatin Drenovë " Qeverisja Vendore Korçë 24 000 000.00 23-08-2018
Përmirësim furnizimi me ujë në rrugën ”Thoma Koxhaj” Qeverisja Vendore Tiranë 37 919 546.00 17-08-2018
Ndertim i ujesjellesit fshati Goricaj, Lagja Senëz, Njesia Administrative Gradishtë, Bashkia Divjake Qeverisja Vendore Divjakë 1 686 308.00 02-10-2018
Blerje materiale dhe paisje per kontrollin dhe mirembajtjen e linjave te transmetimit gjate vitit 2018 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 69 352 192.00 20-08-2018
SIGURIMI I ASETEVE (DIGA, NDËRTESA, TUNELE) PËR VITIN 2018" Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 127 000 000.00 03-09-2018
Ngritja e nje sistemi per lokalizimin e avarive ne linjat e transmetimit, blerje instalim dhe konfigurim i serverit per analizatoret e vajit te at-ve Komsi, Burrel dhe analizatoret e çelesave te nivelit 110 kV e lart. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 159 670 000.00 10-09-2018
Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh në Qytetin e Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë 30 113 596.00 17-07-2018
Rehabilitimi i anës 110 kV të Nënstacionit Ibë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 100 080 000.00 19-07-2018
Blerje matësa uji Qeverisja Vendore Vlorë 16 910 000.00 23-05-2018
Loti i Dytë: Rikonstruksion i Filialit Qëndra Tranzite Sh.A Posta Shqiptare 20 782 000.00 01-08-2018
Ndertim Linja TL, 110 kV, N/stacioni Sallmone-Gjiri i Lalezit dhe stese trakti 110 kV ne N/Stacionin Sallmone Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 187 000 000.00 23-07-2018
Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtime rrjet shpërndarës Ujësjellësi ne rrugën "Gani Toptani" Qeverisja Vendore Tiranë 177 053.00 07-05-2018
Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II Qeverisja Vendore Tiranë 64 369 208.00 09-05-2018
Loti i tretë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim Stacionesh pompimi dhe Deposh në Ujësjellësa Rajonal, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë 877 443.00 25-06-2018
Loti i katërt: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet” Qeverisja Vendore Tiranë 728 749.00 25-06-2018
Loti i Parë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë 1 338 853.00 25-06-2018
Rikonstruksion sheshi në ambientet e Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura Qeverisja Vendore Durrës 11 154 528.00 20-09-2018
Blerje pajisje informatike për zyrat e administratës së HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 12 300 000.00 27-08-2018
Blerje pjesë ndërrimi dhe mirëmbajtje për sistemin Help Desk- (prodhuar nga IBM). ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 36 833 333.00 04-09-2018
Blerje vula per matesat e abonenteve Qeverisja Vendore Sarandë 1 000 000.00 01-06-2018
Rehabilitimi i anes 110 kV te Nenstacionit Fueshe-Arrez Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 158 500 000.00 18-07-2018
Blerje pjesë ndërrimi si dhe shpenzime për përmirësimi i ndërfaqes për sistemin CMS (prohduar nga IBM) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 43 333 333.00 04-09-2018
Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“ Qeverisja Vendore Tiranë 553 055.00 07-05-2018
Rikonstruksioni i anës 110 kV në Nënstacionin 110 kV Kajan Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 105 860 000.00 03-08-2018
Blerje rroba pune Qeverisja Vendore Vlorë 1 608 800.00 30-05-2018
EVADIMI I MATERIALEVE TË NGURTA NË ZONËN POSHTË URËS SË DRINIT DERI TEK BASHKIMI ME LUMIN E VALBONËS NË HEC FIERZË Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 183 482 141.00 19-07-2018
Furnizime me automjete për mbledhjen e mbeturinave dhe konteniere Qeverisja Vendore Tiranë 4 183 333.00 07-09-2018
Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Vlorë 31 086 929.00 11-06-2018
Blerje e dy automjeteve të përdorura për nevojat e UK.KO Sh.A Qeverisja Vendore Korçë 4 000 000.00 31-07-2018
Riparim transformatori 2500 kva Qeverisja Vendore Shkodër 3 340 000.00 16-08-2018
Blerje Rakorderi Qeverisja Vendore Kavajë 2 934 150.00 22-08-2018
PUNIME MBROJTËSE TEK KRAHU I MAJTË I KANALIT TË DALJES NGA NDËRTESA E CENTRALIT DERI TEK URA SI DHE VESHJA ME BETON E FAQEVE ANËSORE TË KANALIT NË HEC KOMAN . Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 250 998 149.00 13-07-2018
Blerje Pajisje Kompjuterike për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 9 199 361.00 29-03-2018
Blerje e dy kamionçinave vet-shkarkuese Qeverisja Vendore Vlorë 3 000 000.00 14-08-2018
Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë 2 000 000.00 16-08-2018
Asfaltimi i objekteve të investimeve dhe mirëmbajtjes së rrjetit UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 14 885 745.00 29-06-2018
Blerje Materiale Elektrike dhe Mekanike Qeverisja Vendore Tiranë 2 797 942.00 02-07-2018
Shërbim Interneti për UKT Qeverisja Vendore Tiranë 3 800 000.00 04-05-2018
Furnizim vendosje e dy pompava per repartin e KUZ dhe nje pompe dozimi per repartin e klorit Qeverisja Vendore Vlorë 1 373 900.00 02-08-2018
Mirmbajtje të software Qeverisja Vendore Tiranë 7 992 000.00 27-07-2018
Zhvillim dhe mirembajtje te infrastruktures mbeshtetese te sistemeve IT Sh.A Albpetrol 34 995 790.00 19-07-2018
Blerje pjesë këmbimi për pompat shumëshkallëshe të Stacionit të Pompave të ujit të pijëshëm Turan. Qeverisja Vendore Korçë 1 550 000.00 01-08-2018
Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise te OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 100 000 000.00 23-05-2018
"Furnizim vendosje i sistemit të thithjes dhe largimit të gazeve pas shuarjes me CO2 në gjeneratorët e agregatëve dhe hermetizimi i dhomave të gjenratorëve në HEC Vau i Dejës. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 40 100 000.00 29-06-2018
Blerje ndërtim dhe konfigurim disastër site Sh.A Posta Shqiptare 49 996 340.00 06-07-2018
Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Urë Vajgurore 1 375 996.00 26-07-2018
Blerje elektropompa për nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 11 600 000.00 18-05-2018
Blerje Materiale Elektroda, Oksigjen për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 7 930 000.00 27-06-2018
Rikonstruksion i poligonit te qitjes Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 667.00 19-07-2018
Instalimi i sistemit ujëmatës Elektromagnetik në Depot e Tiranës (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë 47 227 442.00 19-04-2018
Blerje materiale hidraulike per nevojat e Ujësjellësh sh.a Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 1 500 000.00 05-07-2018
Blerje pajisje makineri Qeverisja Vendore Durrës 19 600 000.00 02-05-2018
Zgjerimi kapaciteti të Backup-It në Primary site dhe Krijimi një Disaster Recovery (DR) SITE. Qeverisja Vendore Tiranë 17 946 850.00 22-06-2018
Blerje dhe instalimi i analizatorëve të vajit dhe përcaktimit të gjendjes së izolacionit për Autotransformatorët 60MVA 220/110/11 kV ne Komsi-Burrel Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 39 500 000.00 18-06-2018
Mirëmbajtje Prodhimi (Mekanike) Qeverisja Vendore Tiranë 1 000 000.00 02-07-2018
Furnizim dhe vendosje pompa per depo Lekures Qeverisja Vendore Sarandë 5 005 688.00 21-06-2018
Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike. Qeverisja Vendore Durrës 7 998 000.00 02-07-2018
Blerje kabllo ABC dhe aksesore per nevoja te OSHEE sh.a. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 199 763 000.00 06-06-2018
Ndertim stacioni i pompimit tek lagja "Baba Rexhepi" Qeverisja Vendore Sarandë 4 140 323.00 21-06-2018
Furnizim dhe vendosje Matesa Uji Qeverisja Vendore Vau i Dejës 2 500 000.00 05-07-2018
Blerje pajisje për detektimin e rrjedhjeve të ujit Qeverisja Vendore Korçë 13 230 000.00 23-03-2018
Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën: "Qazim Vathi" Qeverisja Vendore Tiranë 22 300 628.00 23-04-2018
Ndërtim rrjet Ujësjellësi në Shkozën e sipërme dhe Ndërtim Depo uji Qeverisja Vendore Tiranë 19 522 224.00 27-04-2018
Zhvillime shtese, licensa si dhe sherbimi i mirembajtjes Qeverisja Vendore Berat 6 700 000.00 19-06-2018
Shtesë modulesh në RSYS systemi (ARO). ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 20 683 334.00 05-06-2018
Blerja Pjesë ndërrimi për Sistemin e Radarit MSSR, (prodhuar nga INDRA). ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 33 025 000.00 05-06-2018
Sistemi i menaxhimit automatik te rradhes, minitorim audio-video ne ambjentin e punes dhe raportim mbi performancen e Qendrave te Kujdesit ndaj Klientit te OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 59 736 666.00 24-05-2018
Punime primare dhe sekondare ne Nenstacionin 220 kV Elbasan, demontimi i nje celesi ekzistues, furnizimi dhe vendosja e nje celesi te ri 245 kV me gas SF6, integrimi i tij i plote me sistemin, furnizimi i pjeseve rezerve per celesat aktuale dhe pajisje el Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 129 698 833.00 05-06-2018
Sherbim privat per ruajtjen dhe sigurine fizike te objekteve te Shoqerise Qeverisja Vendore Tiranë 4 268 713.00 01-06-2018
Ndërtim rrjet shpërndarës ujësjellësi në rrugen Gani Toptani Qeverisja Vendore Tiranë 7 139 250.00 19-04-2018
Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2018-2019 Qeverisja Vendore Tiranë 2 483 502.00 20-06-2018
Loti 1: Sherbime per punime me autosonde ne vendburimet Cakran-Mollaj, Amonice dhe Ballsh-Hekal Sh.A Albpetrol 40 000 000.00 11-06-2018
Riparim- shërbimi i automjeteve Qeverisja Vendore Korçë 2 802 200.00 19-06-2018
Blerje automjete pune dhe mjete multifunksionale për nevojat e KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 25 000 000.00 07-06-2018
Trajnimi Stafit kontrollor në "rating APP". ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 41 000 000.00 07-06-2018
Shërbim me qera autobot dhe furnizim me ujë Qeverisja Vendore Tiranë 1 050 000.00 12-06-2018
Blerje Eterna Gateway Application Sh.A Posta Shqiptare 25 000 000.00 01-06-2018
Loti VII: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni dhe rrethimi i depove ne Ujesjellesat Rajonal (Faza I)” Qeverisja Vendore Tiranë 1 468 637.00 07-05-2018
"Blerje Automjete" Qeverisja Vendore Tiranë 18 833 333.00 24-05-2018
Blerje karburanti gazoil 10 ppm USLD Qeverisja Vendore Durrës 20 000 000.00 28-05-2018
Blerje Tuba dhe Rakorderi Qeverisja Vendore Tiranë 67 323 117.00 14-05-2018
Blerje Sinjalistike Rrugore Qeverisja Vendore Tiranë 923 000.00 01-06-2018
Ndërtim rrjet ujësjellësi në Rrugën e Kavajës dhe në Rrugën Muhamet Gjollesha (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë 40 442 796.00 19-04-2018
Blerje elektropompë zhytëse Qeverisja Vendore Peqin 2 800 000.00 22-05-2018
Riparime, sherbime, pjese kembimi per automjetet e OST sh.a., per nje periudhe dy vjecare Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 80 000 000.00 19-04-2018
Blerje pajisje IT (printer termik, kompjuter, printer, aparat VOIP....etj) Sh.A Posta Shqiptare 47 500 000.00 30-04-2018
Blerje karburant per nevojat e Shoqerise Qeverisja Vendore Pogradec 6 123 670.00 01-06-2018
Sigurimi i Pasurisë së Albcontrol sh.a. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 139 600 000.00 23-05-2018
Rikonstruksioni i impjantit 110 kV te nenstacionit Librazhd Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 99 998 800.00 30-04-2018
Blerje Matësa Uji dhe vula për nevoja të shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 49 199 845.00 30-03-2018
Implementim i modulit të Faturës Online, Konfigurim dhe implementim i lecensave për Leximet me Mobile (PDA) për lexuesit, Trajnimi i përdoruesëve dhe Fillimi i procesit të mirëmbajtjes Qeverisja Vendore Lushnje 5 200 000.00 15-05-2018
Vleresimi teknik i pajisjeve te Nenstacioneve dhe linjave te transmetimit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 69 375 209.00 26-04-2018
Blerje matësa uji 1/2 me rekorderi Qeverisja Vendore Sarandë 11 974 500.00 10-04-2018
Rikonstruksion I ujesjellesit Lagjia e Qoleve, Njesia Administrative Ishem, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës 8 093 203.34 21-05-2018
Blerje pjesë këmbimi për automjete Qeverisja Vendore Durrës 12 897 257.07 07-03-2018
Blerje Karburant Gazoil ( 10 ppm ULSD ) Qeverisja Vendore Gjirokastër 2 230 800.00 22-05-2018
Bërja e procedurave te reja RNAV departurës nga të dyja pistat. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 41 666 666.00 09-05-2018
Shpim i pusit dublant Nr.19 Kafaraj Qeverisja Vendore Fier 2 335 806.00 16-04-2018
Blerje makineri paisje (automjete). Qeverisja Vendore Tiranë 43 200 000.00 28-03-2018
Mirëmbajtje dhe riparim me të tretët për elektropompa Qeverisja Vendore Tiranë 6 400 000.00 30-04-2018
Furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit dhe riparim shërbimi të mjeteve motorike. Qeverisja Vendore Vlorë 17 905 000.00 19-03-2018
Ndërtimi dhe konfigurimi I sistemit të leximit në distancë të matësave elektromagnetik ABB dhe SIEMENS të ujësjellësit Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë 2 594 250.00 10-04-2018
Ndërtimi i linjës shpërndarëse në lagjen nr.13, Rr."Apulia", Rr."Tefik Skilja" dhe Rr."Taranto" Qeverisja Vendore Durrës 4 208 851.00 12-04-2018
Blerje materiale për ndërtimin e rrjetit të brendshëm fshati Verlen-Perparimaj Qeverisja Vendore Devoll 2 478 697.00 08-05-2018
Blerje pjesë ndërrimi automjetesh Qeverisja Vendore Tiranë 16 602 308.33 28-02-2018
Ndërtim linje kryesore furnizimi me ujë të depos të fshatit Shën Vlash Qeverisja Vendore Durrës 14 246 133.00 28-03-2018
Sigurimi aksidenteve ne pune per punonjesit e KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 23 970 000.00 16-04-2018
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private për Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje për vitin 2018 Qeverisja Vendore Lushnje 16 100 715.00 24-01-2018
Blerje diesel Qeverisja Vendore Kavajë 2 751 200.00 26-03-2018
Furnizim me ujë i lagjes Semes (Babje) Qeverisja Vendore Librazhd 2 412 680.00 30-04-2018
Studim për infrastrukturën navigacionale për Aeroportin e Kukësit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 10 833 333.00 24-04-2018
Mirëmbajtje e rrjetit të ujit të pijshëm dhe të ujrave të zeza me materiale hidraulike. Qeverisja Vendore Sarandë 5 000 000.00 24-04-2018
Blerje karburant për shoqërinë Ujësjellës Sha Patos Qeverisja Vendore Patos 3 499 927.00 04-05-2018
Mirembajtja e automjeteve dhe makinerive te Ndermarjes» Qeverisja Vendore Sarandë 2 500 000.00 26-04-2018
Blerje pjesë ndërrimi, zgjerimi i rrjetit, si dhe shpenzime mirëmbajtje për Fibrën Optike. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 22 082 993.00 18-04-2018
Blerje Kimikate për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 89 795 578.00 06-02-2018
Blerje rakorderi HDPE 10 ATM të ndryshme për nevojat e Shoqërisë për vitin kalendarik 2018. Qeverisja Vendore Lushnje 2 772 900.00 13-02-2018
Sherbim nga shtypshkronjë për prodhimin vjetor të faturave të ndërmarrjes Qeverisja Vendore Sarandë 900 000.00 06-03-2018
Blerje karburant naftë për nevoja të UKT Qeverisja Vendore Tepelenë 1 666 652.00 29-03-2018
Matësa Uji Qeverisja Vendore Kavajë 3 000 000.00 20-03-2018
Blerje Tonera dhe Kancelari Qeverisja Vendore Fier 2 183 580.00 29-03-2018
Shërbimi i ruajtjes së pronës me subjekte private të objekteve të Sh.a Ujësjellës-Kanalizime Fier, qendrave në varësi të tij dhe shoqërim vlerash monetare Qeverisja Vendore Fier 5 169 936.00
Loti II: Blerje Nafte (Eurodiesel) Qeverisja Vendore Tiranë 64 255 500.00 02-03-2018
Blerje Materiale Ndërtimore Qeverisja Vendore Fier 2 500 000.00 06-04-2018
Mirëmbajtje e sistemeve të parkimit Qeverisja Vendore Tiranë 3 140 000.00 23-03-2018
Blerje Vegla Pune për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 3 332 072.00 27-02-2018
Blerje matësa uji Qeverisja Vendore Patos 4 729 400.00 08-03-2018
Furnizim kolektorësh të ndryshëm Qeverisja Vendore Cërrik 6 251 380.00 05-03-2018
Vijëzime dhe Vendosje Tabelash për Parkimin e Rezervuar me Kontratë Qeverisja Vendore Tiranë 2 999 664.00 16-03-2018
Blerje kapakë ngjyrë gri RAL 7016 dhe të verdhë RAL 1018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 546 666.00 12-03-2018
Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë 1 760 046.00 22-02-2018
Blerje materiale dhe pajisje elektrike Qeverisja Vendore Durrës 49 762 913.30 02-03-2018
Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës 1 235 154.00 07-03-2018
Shërbim i ruajtjes së objekteve me rojeve private Qeverisja Vendore Shkodër 18 130 566.00 22-02-2018
Largimi i mbeturinave të ITUN Qeverisja Vendore Korçë 840 000.00 21-02-2018
Blerje karburanti (Gazoil D1) Qeverisja Vendore Belsh 1 500 000.00 27-02-2018
Matesa uji dhe xhama matesi Qeverisja Vendore Librazhd 1 950 000.00 19-12-2017
Blerje Hipoklor Kalciumi dhe Hipoklor Natriumi per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje per vitin 2018 Qeverisja Vendore Lushnje 2 260 000.00 21-02-2018
Shërbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë 2 999 792.00 23-02-2018
Blerje automjeti Qeverisja Vendore Peqin 1 300 000.00 20-02-2018
Blerje kamionçina për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 19 900 000.00 23-11-2017
Ruajtja e objekteve të Ujësjellës Kanalizime Korçë Sh.A me punonjës shërbimi, sistem alarmi dhe kamera Qeverisja Vendore Korçë 14 900 000.00 23-01-2018
Sigurim i kazaneve për Eco Tirana sh.a për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 5 700 000.00 06-02-2018
Ruajtja dhe siguria fizike me roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 36 213 956.00
Blerje panele lëshimi dhe mbrojtje për elektropompa centrifugale 440 kw, për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 6 988 333.00 15-12-2017
Mirëmbajtje e pompave KSB të Stacionit të ujrave të zeza, pompat e ujësjellësit në të gjithë territorrin e Ndërmarrjes Qeverisja Vendore Sarandë 3 500 000.00 05-01-2018
Blerje kazanë për material të riciklueshëm dhe kazanë për material të pariciklueshëm Qeverisja Vendore Tiranë 6 955 000.00 25-01-2018
Transporti i ekipit të parë të Klubit të Futbollit dhe Akademisë, Lushnje Qeverisja Vendore Lushnje 1 142 505.00 01-02-2018
Blerje Nafte Qeverisja Vendore Kukës 1 585 000.00 24-01-2018
Rehabilitim dhe investim me pompa të reja, Stacioni Pompimit Çuke Qeverisja Vendore Sarandë 4 550 079.00 29-12-2017
Ruajtja e Objekteve të administruar nga Sh.a Ujësjellës-Kanalizime Krujë me roje private Qeverisja Vendore Krujë 789 106.00
Blerje kapakë ngjyrë gri RAL 7016 dhe të verdhë RAL 1018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 546 666.00 06-02-2018
Blerje instalim elektropompa dhe panele elektrike Qeverisja Vendore Shkodër 3 697 000.00 12-12-2017
Sistemim asfaltim dhe kthimi në gjendjen fillestare të segmenteve rrugore pas ndërhyrjes në rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve ne Qytetin e Tiranes për vitin 2017 Qeverisja Vendore Tiranë 15 073 326.00 20-11-2017
Blerje karburanti Qeverisja Vendore Maliq 850 000.00 09-01-2018
Blerje sistem biletarie për pikat e reja të UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 12 925 000.00 08-11-2017
Rikonstruksione të linjave të brendshme të rrjetit të ujësjellësit të Sh.a.UKC Qeverisja Vendore Cërrik 7 387 169.00 15-12-2017
Blerje karburanti për nevoja të Shoqërisë UKS sh.a Qeverisja Vendore Sarandë 4 200 000.00 21-11-2017
Blerje karburanti Qeverisja Vendore Shkodër 5 293 929.00 15-11-2017
Sistemim i përroit të hapur në Rr.”Dashamir Fagu”. Qeverisja Vendore Tiranë 9 524 569.00 31-10-2017
Blerje kimikate per dizenfiktimin e ujit te pishem dhe aksesor Qeverisja Vendore Shkodër 4 056 629.00 11-12-2017
Mirëmbajtja dhe zhvillimi i sistemit të faturimit Al-Billing Qeverisja Vendore Tiranë 4 472 200.00 02-11-2017
Blerje valvul DN 1200 për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 4 991 667.00 08-11-2017
Devijimi i ujrave të zeza nga tubacioni d=400mm me presion, në tubacion d=800mm me rrjedhje të lirë Qeverisja Vendore Sarandë 1 313 488.00 13-11-2017
Ndërtimi i dhomës mbrojtëse në hyrje (Inlet), të I.T.U.N Qeverisja Vendore Sarandë 1 138 500.00 14-11-2017
Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Durrës 4 995 700.00 16-11-2017
Shtesë kontrate: "Shërbim Interneti" Qeverisja Vendore Tiranë 117 960.00
Shtesë kontrate: Shërbim Pastrimi për sheshet mbi dhe nën tokë dhe Terminalet Qeverisja Vendore Tiranë 1 153 772.00
Nderhyrje emergjente per furnizimin dhe menaxhimin e ujit te pijshem ne shetitoren e qytetit Koplik Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 11 912 155.00 04-12-2017
Blerje materiale hidraulike për nevojat e Ujësjellës-Kanalizime Krujë Qeverisja Vendore Krujë 11 870 000.00
Shtesë Kontrate: “Ruajtje dhe sigurimi fizik i objekteve të UKE sha, me roje private për plotesim të nevojave të fillimit te vitit 2018, për periudhën 01 Janar 2018 - 20 Shkurt 2018" Qeverisja Vendore Elbasan 3 201 566.00
Prodhim të dokumentacionit specifik (karta rezidenti) Qeverisja Vendore Tiranë 10 335 600.00 27-10-2017
Blerje ekskavator Qeverisja Vendore Fier 3 333 333.00 01-12-2017
Shtesë Kontrate: “Pjesë Këmbimi" Qeverisja Vendore Gjirokastër 144 000.00
Vendosje ujëmatësash në kolektorët Dn-1200 mm, Dn-1000 mm dhe Dn-700 mm Qeverisja Vendore Tiranë 7 545 254.00 25-10-2017
Blerje të 3 elktropompave dhe 1 pompe Qeverisja Vendore Vlorë 7 367 000.00 16-10-2017
Shërbimi i përmirësimit dhe mirëmbajtjes së sistemit të faturimit. Qeverisja Vendore Vlorë 2 470 000.00 01-11-2017
Blerje rroba pune Qeverisja Vendore Vlorë 1 619 000.00 10-05-2017
Shërbim Vijëzimi dhe Vendosje Tabelash për Parkimin me Pagesë, Kontratë, Taksitë dhe Rezidentin Qeverisja Vendore Tiranë 15 202 017.00 19-09-2017
Mirëmbajtje e Sistemeve të Parkimit në Sheshe dhe Terminale Qeverisja Vendore Tiranë 893 881.00 25-10-2017
Avolzhim të elktropompave Qeverisja Vendore Vlorë 1 200 000.00 10-07-2017
Blerje materiale hidraulike për nevojat e Ujësjellës SHA Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 1 249 975.00 18-10-2017
Kryerja e shërbimit të printimit dhe zarfimit të faturës mujore të ujit Qeverisja Vendore Tiranë 21 000 000.00 05-05-2017
Blerje materiale hidrualike Qeverisja Vendore Shkodër 9 945 352.00 23-06-2017
Shërbim i ruajtjes së objekteve me roje private Qeverisja Vendore Shkodër 9 672 665.00 12-06-2017
Ndërtim pusi i ri në Shkallnur, Njësia administrative Rrashbull, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës 3 489 567.00 25-09-2017
Pastrim pusesh Qeverisja Vendore Durrës 5 970 600.00 25-09-2017
Blerje materiale ndërtimi për UKT sh.a. Qeverisja Vendore Tiranë 23 056 008.00 30-08-2017
Blerje Solar per Ngrohje Qeverisja Vendore Tiranë 2 917 500.00 14-09-2017
Shërbim GPS për automjetet për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 3 500 000.00 14-09-2017
Studimi për përcaktimin e përhapjes së valës për Liqenin e Bovillës dhe Liqenin Artificial të Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë 3 500 000.00 06-09-2017
Blerje tuba rakorderi dhe aksesor të tjerë për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 19 838 681.00
Blerje elektropompa për nevojat e shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 5 794 583.00
Blerje Automjeti per Administraten Qeverisja Vendore Tiranë 1 249 333.00 07-09-2017
Blerje Karburant Gazoil D1 dhe Benzinë Qeverisja Vendore Fier 7 074 182.64 21-08-2017
Blerje automjeti për nevojat e shoqërisë Qeverisja Vendore Gramsh 1 000 000.00 30-08-2017
Riparim Elektromotorësh TU, TM dhe Transformatorësh Qeverisja Vendore Fier 4 400 000.00 06-09-2017
Rehabilitimi i fushës sportive pranë stadiumit " Selman Stermasi" Qeverisja Vendore Tiranë 1 250 600.00 17-08-2017
Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Tiranë 1 232 833.00 08-08-2017
Ruajtja dhe siguria fizike me roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për Njësinë Vorë Qeverisja Vendore Tiranë 5 305 645.00
Rikonstruksioni i linjes furnizuese ne depon Nr.3 Arapaj, Rr. “Shkolla Arapaj”, Njësia Adm. Rrashbull Qeverisja Vendore Durrës 10 550 846.00 12-07-2017
Shërbimet e përmiresimit dhe mirëmbajtjes së software-ve Qeverisja Vendore Durrës 9 990 000.00
Blerje materiale kancelarie për nevojat e Bashkisë dhe të Institucioneve të Varësisë së Bashkisë. (Procedurë e përqëndruar me Numër Reference: REF-04593-04-10-2017) Qeverisja Vendore Shkodër 166 562.00 11-04-2017
Blerje të 1 elktropompe centrifugale horizontale shumëshkallëshe, për stacionin e pompimit të fshatit Kaninë, Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 1 876 000.00 22-05-2017
Blerje materiale ndërtimi, viti 2017. Qeverisja Vendore Vlorë 3 040 000.00 15-06-2017
Shërbimi i verifikimit periodik të matesave të ujit në vendinstalim dhe vulosja e tyre pas verifikimit Qeverisja Vendore Vlorë 4 382 000.00 19-06-2017
Përmiresim i furnizimit me ujë Lagjia Nr. 14, Shkozet, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës 4 661 006.00 24-05-2017
Riparim dhe furnizim vendosje pjesë këmbimi automjete 2017 Qeverisja Vendore Elbasan 3 999 600.00 08-06-2017
Zëvendësimin e linjës 100 mm çelik me tubacionin 90 mm HDPE dhe rrjet i brendshëm në zonën e ish-stacionit të trenit të mallrave në Sodë Qeverisja Vendore Vlorë 3 098 475.00 16-06-2017
Punime pastrimi dhe mirëmbajtje të stacioneve të KUZ-se Qeverisja Vendore Vlorë 1 487 000.00 13-06-2017
Blerje pjesë ndërrimi për automjete, për vitin 2017 Qeverisja Vendore Tiranë 11 800 802.00 24-05-2017
Blerje gazoil D1 Qeverisja Vendore Belsh 1 250 000.00 18-05-2017
Blerje Hipoklorit Kalciumi Qeverisja Vendore Urë Vajgurore 1 200 240.00 31-05-2017
Rikonstruksioni i linjave të brendshme të rrjetit të ujësjellësit Qeverisja Vendore Cërrik 2 589 753.00 12-06-2017
Blerje Diesel 10 PPM Qeverisja Vendore Kavajë 2 660 000.00 30-05-2017
Shërbim Pastrimi për Sheshet mbi dhe nën tokë dhe Terminalet Qeverisja Vendore Tiranë 5 908 247.00 05-06-2017
Ndërlidhje, përmirësim i sistemit të monitorimit të UKD dhe lidhje e sistemit online Qeverisja Vendore Durrës 7 859 666.66 12-04-2017
Blerje hipoklorit Qeverisja Vendore Belsh 1 250 000.00 24-05-2017
Blerje materiale Elektrike Hidraulike Qeverisja Vendore Tiranë 2 622 000.00 05-06-2017
Shërbim mirëmbajtje automjetesh për UKT sh.a. Qeverisja Vendore Tiranë 2 200 000.00 25-05-2017
Blerje Karburant për nevojat e Shoqerisë për një vit Qeverisja Vendore Pogradec 6 124 536.00 05-05-2017
Blerje pajisje Elektronike Celular (smart Phone ose PAD) Qeverisja Vendore Tiranë 1 250 000.00 26-05-2017
Blerje Tonera për nevojat e shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 5 222 046.00 09-03-2017
Blerje tubo me diametër me presjone të ndryshme Qeverisja Vendore Belsh 3 143 750.00 05-05-2017
Blerje materiale hidraulike për vitin 2017 Qeverisja Vendore Elbasan 1 795 005.00 10-05-2017
Blerje tubo PE Qeverisja Vendore Elbasan 1 691 800.00 11-05-2017
Furnizim me Karburant Gazoil ( 10 ppm ULSD ) Qeverisja Vendore Gjirokastër 1 981 200.00 19-05-2017
Riparim-shërbime të automjeteve Qeverisja Vendore Korçë 1 525 800.00 08-05-2017
Ndërtim rrjeti i ri ne lagjen Gramsh, njesia adm. Rrashbull, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës 12 342 875.00 05-04-2017
Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ Qeverisja Vendore Gjirokastër 835 900.00 03-05-2017
Avolxhim Elektromotoresh Qeverisja Vendore Durrës 7 763 333.33 25-04-2017
Blerje kushineta për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 1 072 887.00 12-04-2017
Ndërhyrje emergjente për furnizimin dhe menaxhimin e ujit të pijshëm në shëtitoren e qytetit Koplik Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 11 912 155.00 05-05-2017
Blerje matësa uji dhe vula për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 54 205 867.00 29-03-2017
Blerje karburanti për shoqerinë ShA Ujësjellës Kanalizime Patos Qeverisja Vendore Patos 2 919 000.00 21-04-2017
Blerje automjete Qeverisja Vendore Durrës 7 970 249.98 20-04-2017
Blerje Karboni aktiv pluhur për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 5 357 000.00
Ruajtja e objekteve të shoqërisë me roje civile për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 16 109 727.00
Blerje makineri e pajisje për stacionin e pompimit Bujqes, për kërkesat e SHA Ujësjellës Fshat Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 1 500 000.00 04-04-2017
Furnizim, vendosje e elektropompës për ujësjellësin Divjakë Qeverisja Vendore Divjakë 1 250 000.00 28-03-2017
Konsulencë financiare dhe fiskale në fushën e aktivitetit të shoqërisë për Eco Tirana sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 3 983 333.00 21-04-2017
Sigurimi i aseteve të luajtshme kaznëve për vitin 2017 Qeverisja Vendore Tiranë 3 198 000.00 29-03-2017
Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të Ujësjellës Kanalizime Korçë SHA, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë 1 863 762.00 15-02-2017
Ruajtja e objekteve të shoqërisë me roje civile për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 16 120 184.00
Mirëmbajtje dhe riparim nga të tretët i elektromotorëve të elektropompave për Ujësjellës Kanalizime Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 10 158 667.00 10-02-2017
Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorike TPL për vitin 2017 Qeverisja Vendore Tiranë 3 075 200.00 22-02-2017
Largimi i mbeturinave të ITUN Qeverisja Vendore Korçë 840 000.00 24-01-2017
Sigurim i detyruar TPL i automjeteve të U.K. Durrës Qeverisja Vendore Durrës 982 090.00 03-02-2017
Larje pusi dhe furnizim-vendosje elektropompe centrifugale dhe elektropompe zhytese per stacionet e pompimit Mancurisht,Kishnik dhe Bulgarec Qeverisja Vendore Korçë 3 000 000.00 02-02-2017
Marrje 3 automjete me qera Qeverisja Vendore Shkodër 17 400 000.00 06-12-2016
Blerje paisje dhe makineri profesionale Qeverisja Vendore Shkodër 1 187 884.00 16-12-2016
Blerje materiale dhe paisje kompjuterike Qeverisja Vendore Shkodër 1 710 000.00 12-12-2016
Shtesë Kontrate : Blerje Karburant dhe Benzine per nevojat e SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë Qeverisja Vendore Berat 355 437.00
Blerje pajisje makineri Qeverisja Vendore Durrës 9 889 000.00 21-11-2016
Blerje lubrifikanta dhe pjesë këmbimi për makineri Qeverisja Vendore Shkodër 1 508 940.00 15-12-2016
Ruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve të SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan me roje private,për nje afat 3 mujor, duke filluar nga data 19 janar 2017 Qeverisja Vendore Elbasan 5 553 178.00
Blerje prodhime betoni Qeverisja Vendore Shkodër 3 953 279.00 22-12-2016
Blerje paisje dhe materiale elektrike Qeverisja Vendore Shkodër 3 151 410.00 13-12-2016
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove të ujit, për UKT sh.a. Qeverisja Vendore Tiranë 43 379 375.00
Masa inxhinierike për mirëmbajtjen e linjës së ujësjellësit, Fshati BENCË – TEPELENË Qeverisja Vendore Tepelenë 21 064 956.00
Blerje Kimikate për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 19 700 000.00
Larje-pastrim pusi dhe furnizim-vendosje elektropompe centrifugale dhe elektropompe zhytese Qeverisja Vendore Korçë 1 660 050.00 08-11-2016
Rehabilitimi dhe sistemimi I tubacioneve të ujerave të zeza dhe gropave septike (pastrim, thithje, zhbllokim) në territorin e administruar nga UK sha Sarandë. Burimi I financimit - Të ardhurat e Shoqërisë Qeverisja Vendore Sarandë 2 102 750.00 24-10-2016
Rivendosje dhe mbrojtje emergjente të tubacionit në linjen kryesore të ujësjellësit Kerpice-Gramsh,nga rreshqitjet masive të tokes në fshatrat Kerpice,Sotire,Shemrize Qeverisja Vendore Gramsh 10 843 704.00
Makineri dhe Pajisje per Sheshet Qeverisja Vendore Tiranë 67 797 200.00 30-09-2016
Loti 2: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstruksion i ambjenteve të Njësisë Tirana 1, Njësisë Tirana 2 dhe Drejtorisë Rajonale Qeverisja Vendore Tiranë 183 705.00 16-09-2016
Ndertim Depo uji Daias 200 m³(Punime B/A i Depos 200 m³ instalime hidraulike) Qeverisja Vendore Tiranë 5 081 300.00 06-10-2016
Mbrojtja e tubacioneve DN 650, DN 600, DN 350 në Sektorin 5, në shtratin e Përroit të Selitës dhe në Gurore Qeverisja Vendore Tiranë 17 785 000.00 09-09-2016
Sherbimi I Ruajtjse dhe Sigurimit Fizik te Objekteve te UKE SHA, me Roje dhe Sistem Alarmi Qeverisja Vendore Elbasan 5 417 470.00 05-09-2016
Shërbimi dhe konfigurimi i Kasave dhe Sistemit të Faturimit për UKT SHA Qeverisja Vendore Tiranë 10 091 700.00 29-06-2016
Sherbim i ruajtjes se objekteve me roje private Qeverisja Vendore Shkodër 8 070 640.00 27-06-2016
Riparim dhe furnizim vendosje pjese kembimi automjete 2016 - Financuar nga Te ardhurat e Institucionit Qeverisja Vendore Elbasan 4 194 200.00 27-06-2016
Verifikimi ne terren i matesave te ujit dhe vulosja e tyre pas verifikimit Qeverisja Vendore Vlorë 2 000 000.00 16-06-2016
Blerje Elektropompa, Furnizim dhe Vendosje - Financuar nga Te ardhurat e Institucionit Qeverisja Vendore Berat 1 984 970.00 19-05-2016
Blerje Hipoklorit Klaciumi Qeverisja Vendore Berat 9 600 000.00 25-04-2016
Blerje tuba rakorderi dhe aksesorë të tjerë për UKT SHA Qeverisja Vendore Tiranë 117 629 000.00 02-06-2016
Mirëmbajtja dhe zhvillimi i sistemit të faturimit AL Billing - Financuar nga te ardhurat e Institucionit Qeverisja Vendore Tiranë 4 625 000.00 16-04-2016
Loti 1: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim Rrjet Ujësjellësi në Zonën që kufizohet nga rrugët, Myslym Keta, Shefqet Kuka dhe Rr. Thoma Filipeu Qeverisja Vendore Tiranë 1 059 340.00 26-04-2016
Ruajtja e objekteve të shoqërisë si dhe shoqërimi i vlerave monetare me roje civile për UKT SHA Qeverisja Vendore Tiranë 19 140 200.00
Blerje 3 Mjete Transporti - Financuar nga Buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2016, miratuar me VKB Nr.58, datë 30.12.2015 Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2016 – 2018 dhe detajimin e buxhetit të Tirana Parking për vitin 2016 Qeverisja Vendore Tiranë 3 731 610.00 15-03-2016
Ruajtja e objekteve të shoqërisë si dhe shoqërimi i vlerave monetare me roje civile për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë 36 213 956.00
Investime për infrastrukturën e Divizionit Teknik ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 83 261 772.00
Shpenzime mirëmbajtje për sistemet Skyline të instaluara. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 62 500 000.00
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Mungese Gare, Negocim i Drejtperdrejte (mbi 5 milion leke)

Jane kontrata pa gare qe lidhen si pasoje e bisedimeve mes autoritetit dhe kompanive. Keto do duhej te lejohen vetem ne raste te caktuara, ku nje situate emergjente shoqerohet me nevojen per nderhyrje te shpejte permes nje kontrate.

Shiko me shume
Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese. Nuk quhet skualifikim rasti kur operatori nuk ka paraqitur fare oferte por ka dorezuar dokumente te tjera. Vleresim vetem per procedura tenderuese me vlere mbi 5 milion Leke

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

MBESHTETES
USAID

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data