Open Procurement Albania

“Shërbim pastrimi, për Spitalin Universitar të Traumës”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Spitali Universitar i Traumës
Tender object “Shërbim pastrimi, për Spitalin Universitar të Traumës”
Reference No. REF-19625-02-14-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 137 991 275,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Re-Proclaimed and Announced the Winner
Tender Publication Date 15-02-2022
Last date of Submitted Documents 17-03-2022
Tender Held Date 17-03-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1. “METEO & PASTRIME SILVIO” SHPK
2. “CLEAN FAST” SHPK
3. “ALIKO IMPEX General Construction” SHPK
4. “SORI-AL” SHPK
5. “REJ” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • REJ
 • The winning bid ALL without vat 113 365 021,00
  Bidder Announcement date 07-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 36 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 463/2022 datë 16.05.2022.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “METEO & PASTRIME SILVIO” SHPK, për këto arsye:
  - nuk përmbush pikën 1, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në SPE rezulton se, anëtari i Bashkimit te Operatorëve ekonomikë METEO SH.P.K,(i cili në akt-marrëveshje rezulton me 51% të pjesmarrjes në shërbim) nuk ka paraqitur asnjë përvojë të ngjashme
  2. “CLEAN FAST” SHPK, për këto arsye:
  - nuk permbush pikën 2, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, në lidhje me profilet e detyrueshme të stafit kryesor, dhe konkretisht për funksionin “përgjegjës për zbatimin e kontratës në profilin inxhiner kimist/ose mjedisi”.
  3. “ALIKO IMPEX General Construction” SHPK, për këto arsye:
  - nuk permbush pikën 2, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se për punonjësit e deklaruar “sanitare” nuk ka kontrata individuale të punës, por është paraqitur një kontratë kolektive e nenshkruar ndërmjet “Aliko Impex General Construction” në ciësinë e palës punëdhënëse, dhe nga 42 (dyzet e dy) persona në cilësinë e palës punëmarrëse
  4. “SORI-AL” SHPK, për këto arsye:
  - nuk permbush pikën 2, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, në lidhje me profilet e detyrueshme të stafit kryesor, dhe konkretisht për funksionin “përgjegjës për zbatimin e kontratës në profilin inxhiner kimist/ose mjedisi”.
  Cancellation reason Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme
  Additions Buletini I anullimit të kontratës Nr. 46 datë 11 Prill 2022
  Buletini I anullimit të procedures: Nr. 98 datë 18 Korrik 2022
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for REJ viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for REJ viti 2014
  Monitor treasury transaction for REJ viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for REJ viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-19625-02-14-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data