Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4923 49,754 396,064,282,429 36,798 312,819,233,602 305,532,781,262

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Shkodër Ndërtim i ambjetenteve sportive shkolla “Adem Haxhija” (Jeto me sportin) 31,111,992 Announced Procurement
Local Unit Fier Krijimi i Qendrës Multifunksionale për të rinj, Bashkia Fier 3,508,712 Announced Procurement
Local Unit Dibër Rehabilitim,riparime dhe mirembajtje te ambjenteve te brendshme dhe te jashtme te Qendres Balneare Peshkopi. 2,070,108 Announced Procurement
Local Unit Libohovë Mirëmbajtje e mjeteve të Bashkisë 1,853,125 Announced Procurement
Local Unit Vlorë SEKTORI I PASTRIMIT, MIREMBAJTJE MJETESH 3,333,175 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit 9,920,890 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje goma dhe bateri 1,082,500 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje pajisje kancelarie për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë 1,689,127 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimor 10,830,004 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Tiranë Blerje Kancelari 2,083,333 Announced the Winner MARKETING & DISTRIBUTION 1,098,704.00
Local Unit Patos Blerje mjeti Buldozer 6,047,640 Announced the Winner “Mi-Le-Ge- H” shpk 5,960,000.00
Local Unit Gramsh Blerje pjesë këmbimi për mjetet 10,506,440 Announced the Winner “Albert Dakare” & “Kadiu”sh.a 9,907,600.00
Local Unit Mat Loti Nr. 2: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “RINOVART-Qendër Rinore mulifunksionale, rekreative, inovacion dhe art (Rikonstruksion)” 220,321 Announced the Winner ERALD-G SHPK 175,000.00
Local Unit Mat Loti Nr. 1: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare “Ali Metra” Komsi dhe sistemi i ngrohjes + ndërtim palestre” 1,869,554 Announced the Winner ERALD-G SHPK 1,481,103.00
Local Unit Maliq Riparim rruga Gore Moglice 2,498,397 Announced the Winner “ISOBAR CONSTRUCTION” shpk 2,039,150.00
Local Unit Skrapar Blerje tullash të plota trotuari (rate) 1,423,800 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Finiq Blerje paisje dhe materiale elektrike 5,000,000 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Tiranë Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit të Bashkisë Tiranë 4,826,950 Announced the Winner INSIG SH.A 4,797,960.00
Local Unit Tiranë Materiale speciale për aktivitete 1,665,983 Announced the Winner Iceberg Communication SHPK 1,582,680.00
Local Unit Vau i Dejës Blerje dru zjarri per ngrohje 3,483,810 Announced the Winner HASANI 1 2,928,420.00
Local Unit Has Kanal me tub plastik Rez. Bera, Qyteti Krume 2,244,144 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje detergjent për pastrim dhe lavanteri 842,497 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje materiale elektrike, hidraulike, ndërtimore dhe marangozi 3,739,575 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit 5,813,100 Announced Procurement
Local Unit Skrapar Mbrojtje ure mbi lumin e Tomorricës, krahu i majtë dhe krahu i djathtë në hyrje dhe dalje 52,462,565 Announced Procurement
Local Unit Fier Loti 1: “Blerje paisje elektronike për Qëndrën Multifunksionale për të Rinjtë, Fier” 3,119,914 Announced Procurement
Local Unit Fier Loti 2: “Blerje mobilje për Qëndrën Multifunksionale për të Rinjtë, Fier” 490,416 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Rehabilitimi i fasadave & rrugës Luigj Gurakuqi deri tek sheshi Avni Rustemi (me parkim 2 kate nën tokë) 695,452,085 Announced the Winner ALBA KONSTRUKSION 542,098,090.00
Local Unit Korçë Rikonstruksioni i skemave të furnizimit me ujë për fshatrat Kuç i Zi dhe Belorta, Bashkia Korçë 76,338,689 Announced the Winner ALMO KONSTRUKSION 57,267,724.00
Local Unit Tiranë Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtim Shkolla e Mesme e Bashkuar Krrabë”. 1,802,087 Announced the Winner ARENA MK 1,433,851.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data